Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Biblioteka

Biblioteka

BIBLIOTEKA JEST CZYNNA OD 7.30 DO 15.00,

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU. ZAPRASZAMY :) 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do maja włącznie – każdego roku.

3. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki.

4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

5. W bibliotece należy zachowywać się cicho.

6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie

lub poplamienie wypożyczonych książek.

7. Książki zwracamy do biblioteki do końca maja każdego roku.

 

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.

2. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 2 książki na okres 1 miesiąca.

3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, można poprosić o przedłużenie terminu wypożyczenia.

 

POSZANOWANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w foliowej okładce.

2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.

3. Wypożyczone książki należy szanować.

 

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK NA FERIE I WAKACJE

1. Biblioteka szkolna wypożycza książki na czas ferii zimowych i przerw świątecznych.

2. Książki na okres wakacji wypożyczane są tylko w przypadku, gdy stanowią niezbędny materiał do uzupełnienia wiedzy i umiejętności uczniów.

Artykuły

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

2020-06-02

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej. Konkretne daty i godziny przekazuje do wiadomości wychowawców klas.

2. Zwrot kompletów podręczników  odbywać się będzie:

- klasy I - III od 15 czerwca 2020r. na konsultacjach z wychowawcami;

- klasy IV – VIII od 19 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej o: ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze - cyberprzemoc w Internecie

2020-03-30

Kolejna prezentacja przygotowana przez panie z biblioteki szkolnej. 

Czytaj więcej o: Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze - cyberprzemoc w Internecie

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY KOMPUTERZE

2020-03-30

Komputer jest dla nas wielkim ułatwieniem, używamy go do pracy, nauki i zabawy.

Czytaj więcej o: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY KOMPUTERZE

Sukcesy naszych uczniów w „Wielkiej Lidze Czytelników”

2019-05-27

„Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej. Konkurs był organizowany w dwóch kategoriach: I-IV i V-VIII. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów naszej szkoły oraz promocja czytelnictwa.

Czytaj więcej o: Sukcesy naszych uczniów w „Wielkiej Lidze Czytelników”

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO "BOHATER MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI"

2019-02-20

Klasy I

I miejsce:

Julia Szandrowska kl. I C

II miejsce:

Lena Piekarz kl. I B

Julia Reich kl. I B

III miejsce:  

Lidia Dębicka kl. I A

Kacper Wieczorek kl. I B

Oliwia Kowalczyk kl. I A

Wyróżnienia:

Kasper Boilerehauge kl. I A

Wiktoria Piotrowska kl. I B

Natalia Gierdys kl. I B

Martynian Matyjaszek kl. I B

Hanna Gelleta kl. I C

Emilia Faltyn kl. I C

Marcin Cieślak kl. I C        

Klasy II

I miejsce

Weronika Wach kl. II B

II miejsce

Nina Winiarska II B

Maja Ryba kl. II C

Oktawia Stec kl. II C

III miejsce

Adrian Kurciak kl. II A

Nikola Murzyńska kl. II B

Amanda Reich kl. II C

Wyróżnienia:

Nadia Kamoda kl. II A

Lena Galek kl. II A

Martyna Gryczon kl. II A

Aleksander Złotek kl. II A

Julia Wiśniewska kl. II A

Alan Thiel kl. II A

Joanna Rzeźwicka kl. II B

Aleksandra Horanin kl. II B

Maria Kobak kl. II B

Wiktoria Wierzbicka kl. II B

Alex Proski kl. II B

Dominik Zabawa kl. II B

Maja Kowal kl. II C

Klasy III

I miejsce:

Natalia Górska kl. III A

II miejsce:

Seweryn Skulski kl. III A

Nadia Thiel kl. III A

III miejsce:

Agata Sieroń kl. III A

Szymon Kukliński kl. III A

Klasy IV

I miejsce:

Jacek Górski kl. IV B

II miejsce:

Maja Witkowska kl. IV B

III miejsce:

Milena Witkowska kl. IV B

Klasy V

I miejsce:

Klaudia Łądkiewicz kl. V A

II miejsce:

Wiktoria Żwirska kl. V A               

III miejsce:

Lena Żemła kl. V A

Wyróżnienie:

Nikola Kwiatkowska kl. V A

Klasy VI

I miejsce:

Michał Cieślak kl. VI E

II miejsce:

Kacper Wójtowicz Kl. VI B

Wiktoria Wróblewska kl VI B

Klara Maszerowska kl. VI D

III miejsce:

Oliwia Staszkowian kl. VI D

Czytaj więcej o: WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO "BOHATER MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI"

Wielka Liga Czytelników

2018-11-27

1. Konkurs przebiega w czterech etapach: 

a) pierwszyszkolno-biblioteczny: indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;

b) drugi powiatowy: test drużynowy; 

c) trzeci półfinały wojewódzkie: test drużynowy;

d) czwartyfinał ogólnopolski: test drużynowy.

2. Etap pierwszy konkursu rozpoczyna się 6 listopada 2018 r. i trwa do 31 stycznia 2019 r. 

a) Celem pierwszego etapu jest wyłonienie po trzech uczestników etapu powiatowego w obu kategoriach wiekowych. 

b) Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie proponowanych przez organizatorów książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Lista książek jest dostępna
u wychowawcy klasy lub w bibliotece szkolnej.

c) Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki. (...)

e) Uczestnicy konkursu po formularze zgłaszają się do koordynatorów pierwszego etapu konkursu w szkole w kategorii 1-4 do p. Aleksandry Wrzesińskiej, a w kategorii 5-8 do p. Bogusławy Piechurskiej. 

f) Uczestnik konkursu wypełnia formularz do danej książki tylko raz i oddaje wypełniony test do p. A. Wrzesińskiej (uczniowie klas 1-4) lub p. Bogusławy Piechurskiej (klasy 5-8)

g) Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice powinni wspierać dzieci, pomagać, pełnić funkcję doradczą, nakierowywać je na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice uczniów kl. 2 – 8 nie mogą wypełniać testu za dziecko.  

Czytaj więcej o: Wielka Liga Czytelników

Pliki do pobrania


Przejdź do góry