Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Historia szkoły

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 we Lwówku Śląskim

ma 60-letnią historię

Artykuły

HISTORIA SZKOLNICTWA WE LWÓWKU ŚL. W LATACH 1945-1958

2008-11-24

POWSTANIE I ROZWÓJ SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO WE LWÓWKU ŚLĄSKIM PO 1945 R.

Czytaj więcej o: HISTORIA SZKOLNICTWA WE LWÓWKU ŚL. W LATACH 1945-1958

BUDOWA SZKOŁY

2008-11-23

Decyzję o budowie nowej szkoły we Lwówku Śląskim podjęto jesienią 1957 roku.

Czytaj więcej o: BUDOWA SZKOŁY

ROZPOCZĘCIE PIERWSZEGO ROKU SZKOLNEGO 1959/1960

2008-11-23

Rok szkolny 1959/1960 rozpoczął się 14 września, niestety nowa szkoła jeszcze nie była ukończona.

Czytaj więcej o: ROZPOCZĘCIE PIERWSZEGO ROKU SZKOLNEGO 1959/1960

LATA 1960-1963

2008-11-23

W roku szkolnym 1960/61 również przyjęto dzieci do trzech klas pierwszych. Wychowawczyniami pierwszoklasistów zostały nowozatrudnione nauczycielki.

Czytaj więcej o: LATA 1960-1963

NADANIE IMIENIA SZKOLE NASTĄPIŁO 9 CZERWCA 1963 ROKU

2008-11-23

Nadanie imienia szkole nastąpiło 9 czerwca 1963r. O godz. 9.00 wojskowa kompania honorowa oraz poczty sztandarowe udały się na skraj miasta gdzie powitały trzyosobową delegację byłych żołnierzy 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w składzie:

Czytaj więcej o: NADANIE IMIENIA SZKOLE NASTĄPIŁO 9 CZERWCA 1963 ROKU

ROK SZKOLNY 1964/65 ORAZ 1965/66

2008-11-23

Początek 1964 roku to także wprowadzenie dyżurów nauczycielskich na ulicach miasta w godzinach od 20.00 do 22.00.

Czytaj więcej o: ROK SZKOLNY 1964/65 ORAZ 1965/66

ROK SZKOLNY 1966/67 ORAZ 1967/68

2008-11-23

Duże zmiany następują na początku roku szkolnego 1966/67. Szkoła staje się ośmioklasową.

Czytaj więcej o: ROK SZKOLNY 1966/67 ORAZ 1967/68

HISTORIA CYFROWEJ SZKOŁY 2012/2013 (dotyczy naszej szkoły)

2014-08-08

Ze szkolnej kroniki - lata 2015 - 2018

2018-06-28

W ROKU SZKOLNYM 69/70

2008-11-23

W kolejnym roku szkolnym 69/70 nieco maleje liczba uczniów – 762, związane to jest ze zmianą rejonu szkoły

Czytaj więcej o: W ROKU SZKOLNYM 69/70

W 1971 ROKU

2008-11-23

Wiosną 1971 roku rozpoczęto modernizację boisk szkolnych. Chodziło przede wszystkim o wyrównanie poziomu powierzchni terenu boisk.

Czytaj więcej o: W 1971 ROKU

W ROKU SZKOLNYM 1972/73 ORAZ 1973/74

2008-11-23

Nowy rozdział w historii szkoły to wrzesień 1972 roku. Dyrektorem Szkoły zostaje Andrzej Kociubiński, a zastępcą Teresa Kobiałka.

Czytaj więcej o: W ROKU SZKOLNYM 1972/73 ORAZ 1973/74

UFUNDOWANIE SZKOLE SZTANDARU

2008-11-23

Decyzję o ufundowanie szkole sztandaru podjął Komitet Rodzicielski 12 grudnia 1973r. Postanowiono sfinansować go ze składek rodziców, darowizn zakładów pracy i prac młodzieży szkolnej /wykopki, sadzenie drzewek, zbiórka makulatury/.

Czytaj więcej o: UFUNDOWANIE SZKOLE SZTANDARU

OD 1975 DO 1977

2008-11-23

Rok 1975 ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Kobiet, w związku z tym w szkole, 9 marca 1975r., zorganizowano spotkanie uczestniczek drugiej wojny światowej, byłych więźniarek obozów koncentracyjnych i wdów po kombatantach.

Czytaj więcej o: OD 1975 DO 1977

ROK SZKOLNY 1977/78

2008-11-23

Rok 1977/78 – 550 uczniów w 19 oddziałach. Pracę, we wrześniu, podejmują Stanisława Mazurek i Mariola Pieszko,

Czytaj więcej o: ROK SZKOLNY 1977/78

LATA 1979-1991

2009-09-06

Rok szkolny 1979-80 rozpoczyna 672 uczniów w 24 oddziałach. Nowi nauczyciele to Ewa Hołub i Jerzy Pawłusiów.

Czytaj więcej o: LATA 1979-1991

LATA 1991 - 1998 - historia i osiągnięcia uczniów

2009-09-14

W roku szkolnym 1991/1992 - stanowisko dyrektora szkoły w wyniku konkursu objęła pani mgr Justyna Wrzesińska.

Czytaj więcej o: LATA 1991 - 1998 - historia i osiągnięcia uczniów

CZAS REFORMY - CZAS ZMIAN (lata 1998 - 2006)

2009-09-14

Resort edukacji pod kierunkiem Mirosława Handke ustawą z 1998r. wprowadza zmiany systemu edukacji

Czytaj więcej o: CZAS REFORMY - CZAS ZMIAN (lata 1998 - 2006)

Od września 2006 r. do czerwca 2009 r.

2009-09-14

Rok szkolny 2006/2007. Dyrektorem szkoły, wyłonionym w drodze konkursu, zostaje Elżbieta Ugrynowicz.

Czytaj więcej o: Od września 2006 r. do czerwca 2009 r.

KOLEJNY CZAS REFORMY - KOLEJNY CZAS ZMIAN (od września 2009 r.)

2009-11-05

Nowa rzeczywistość społeczna i polityczna stawia przed oświatą nowe wymagania. Zmienia się Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty. 

Czytaj więcej o: KOLEJNY CZAS REFORMY - KOLEJNY CZAS ZMIAN (od września 2009 r.)

DIE GESCHICHTE DER ENTSTEHUNG DER GRUNDSCHULE

2008-12-08

DIE GESCHICHTE DER ENTSTEHUNG DER GRUNDSCHULE NR. 2

IN DEN JAHREN 1959 – 1990

 

 

 

 

Czytaj więcej o: DIE GESCHICHTE DER ENTSTEHUNG DER GRUNDSCHULE


Przejdź do góry