Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

SP 2 LWÓWEK ŚLĄSKI W TURNIEJU BASEBALL WE WROCŁAWIU

Dnia 16 grudnia 2017 roku w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 84 we Wrocławiu odbył się finałowy turniej baseballu w ramach projektu Play Ball. Do projektu zakwalifikowało się sześć szkół z Dolnego Śląska, w  tym SP 2 Lwówek Śląski. W ramach projektu szkoły otrzymały sprzęt do baseballu oraz możliwość szkolenia młodzieży. 

Organizatorem projektu był KS Baseball Wrocław przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Przedsięwzięcie zostało skierowane do szkół podstawowych Dolnego Śląska.  Założeniem projektu jest popularyzacja baseballu oraz softballu wśród uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, a także ma na celu przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do prowadzenia rekreacyjnych zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem nowych dyscyplin sportu. SP 2 Lwówek Śląski w składzie: Bartosz Paciejewski, Kacper Szatan, Gracjan Hutnik, Eliza Kopeć, Maja Kowalska, Antoni Suchecki, Bartosz Czerwień, Marcel Kaczmarczyk, Aleksander Kamiński, Adrian Pokomejko, Dominik Suski, Mateusz Suski, Jakub Mius, opiekun Grzegorz Połaczewski. W przerwach między meczami zaplanowano konkurencje rzutową oraz biegową w formie rywalizacji między drużynami. Więcej informacji na stronie www.play-ball.pl oraz na profilu facebook play ball.

Przebieg turnieju:

SP 44 Wrocław             -           SP 1 Przemków                       2 : 2

SP 2 Lwówek Śląski   -           MSZ Szczawno Zdrój              7 : 11

SP 44 Wrocław              -           SP 2 Wołów                            10 : 2

SP 2 Lwówek Śląski   -           SP 109 Wrocław                     9 : 1

Konkurencja rzutowa -  w  sztafecie brało udział wybranych 9 zawodników/zawodniczek z każdego zespołu, którzy byli podzieleni na dwie grupy (4 i 5 osobowe). Zawodnicy ustawieni byli w dwóch rzędach naprzeciwko siebie w ustalonej odległości (ok. 10m). Pierwsza osoba z rzędu, w którym jest 5 zawodników posiadała piłkę. Na sygnał sędziego zawodnicy rzucali piłkę do pierwszej osoby z przeciwnego rzędu i biegli na jego koniec. Sytuacja powtarzała się do momentu, aż zawodnicy byli ustawieni w tym samym miejscu, gdzie zaczynali konkurencję, w pozycji siadu skrzyżnego. Zawodnik który rozpoczynał konkurencję musiał posiadać piłkę. W przypadku przerzucenia lub niezłapania piłki przez jednego z zawodników, osoba łapiąca biegła po piłkę i wykonywała rzut z wyznaczonego wcześniej miejsca. Wygrywała drużyna, która wykona zadanie w najkrótszym czasie. SP 2 Lwówek Śląski zakończyło konkurencje na III miejscu.

 

SP 1 Przemków           -           SP 2 Wołów                            9 : 2

MSZ Szczawno  Zdrój -           SP 109 Wrocław                     7 : 4

 

Konkurencja biegowa - w biegu po bazach startowało 6 wybranych zawodników z każdego zespołu. Zadaniem zawodników było jak najszybsze przebiegnięcie odległości pomiędzy czterema bazami, startując z bazy domowej. Pierwszy zawodnik startował na sygnał sędziego, kolejny po dotknięciu bazy domowej przez osobę go poprzedzającą. Czas został zatrzymany w momencie dotknięcia bazy domowej przez ostatniego z 6 startujących. W przypadku niedotknięcia jednej z baz, zawodnik miał obowiązek wrócić i dotknąć pominiętą bazę. Jeżeli tego nie zrobił – do czasu drużyny zostawały doliczone 2 sekundy karne. Niedotknięcie bazy było sygnalizowane przez sędziego. Wygrywała drużyna, która wykona zadanie w najkrótszym czasie. SP 2 Lwówek Śląski zakończyło konkurencje na III miejscu.

 

I półfinał

 

SP 44 Wrocław           -           SP 2 Lwówek Śląski              10 : 4

 

II półfinał

 

SP 1 Przemków           -           MSZ Szczawno Zdrój              16 : 0

 

Mecz o V miejsce

 

SP 2 Wołów                -           SP 109 Wrocław                     18 : 0

 

Mecz o III miejsce

 

SP 2 Lwówek Śląski   -           MSZ Szczawno Zdrój              7 : 11

 

Mecz o I miejsce

 

SP 44 Wrocław           -           SP 1 Przemków                       5 : 4

 

Klasyfikacja końcowa:

 

I miejsce                     SP 44 Wrocław

II miejsce                    SP 1 Przemków

III miejsce                   MSZ Szczawno Zdrój

IV miejsce                  SP 2 Lwówek Śląski

V miejsce                    SP 2 Wołów

VI miejsce                   SP 109 Wrocław

 

 

Opracował

Grzegorz Połaczewski


Przejdź do góry