Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

„Kościół jako źródło wiary” - SPRAWOZDANIE

KARTA PROJEKTU

Szkoła:

Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

Temat projektu/ zakres tematyczny:

Kościół jako źródło wiary.

Zespół projektowy:

Uczniowie klas: IIID, IVC, VA, VB, VD, VE, VIC, VIE.

Nauczyciel – opiekun:

Beata Hołyszewska, Bogusława Piechurska, Leokadia Gorlewska, Anna Urbańska

Problemy, które chcemy rozwiązać:

W jaki sposób uświadomić dzieciom znaczenie kościoła lokalnego w ich życiu?

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele projektu
(czego chcemy się dowiedzieć? co chcemy osiągnąć?)

Kryteria do każdego z celów
(po czym poznamy, że cel został osiągnięty −kryteria)

Informacja zwrotna na temat realizacji celów
(wypełnia nauczyciel po zakończeniu projektu)

1. Poznamy historię kościołów WNMP i Św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śl.

- przeprowadzimy wywiady z proboszczami

O. Janem Szpytem i ks. Dziekanem Krzysztofem Kiełbowiczem,

- skorzystamy z dostępnych w bibliotece szkolnej i bibliotece dziecięcej pozycji książkowych o historii kościołów lwóweckich,

- wykonamy prezentację multimedialną o lwóweckich kościołach i stylach architektonicznych Romański i gotycki) i zamieścimy ją na stronie internetowej szkoły,

- zorganizujemy wycieczki do kościołów.

Zaproponowaliście temat projektu dotyczący kościoła i wiary, ponieważ Papież Benedykt XVI ogłosił przełom roku 2012 i 2013 Rokiem Wiary. Podczas pierwszego spotkania padły od Was propozycje przeprowadzenia wywiadów. W bibliotece szkolnej, a później i bibliotece dziecięcej znaleźliście pozycje książkowe opowiadające o historii kościołów lwóweckich.

Podobało nam się, że przejęliście inicjatywę, aby zorganizować wycieczki do kościołów. Zaproponowaliście przygotowanie prezentacji multimedialnej o stylach architektonicznych i zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły dla uczniów i rodziców.

Podobało nam się, że podczas wycieczek zadawaliście pytania, co skłoniło nas opiekunów do dokładnego przeanalizowania podawanych informacji.

2. Postaramy się wzbudzić szacunek wobec wiary

(Rok Wiary 2012-2013).

 

Zachęcimy dzieci do uczestnictwa wraz z rodzinami w Eucharystii i nabożeństwach.

Podobało nam się, że złożyliście deklarację włączenia i zachęcenia swoich rodzin do uczestnictwa w życiu Kościoła.

 

3. Wzmocnimy więzi ze środowiskiem lokalnym.

Rozbudzimy zainteresowania zabytkami sakralnymi znajdującymi się w naszym mieście.

Już podczas wycieczek zauważyliście wiele ciekawych fragmentów wyposażenia wnętrza kościołów, a zachwyt i wielkie zainteresowanie z Waszej strony dało nam opiekunkom wiele satysfakcji z tego, że taka forma pracy z Wami jest potrzebna.

Okazaliście również zainteresowanie małym kościółkiem obok kościoła WNMP, ale niestety nie mogliśmy go obejrzeć, bo aktualnie jest w remoncie. Skorzystaliście tylko z tablicy informacyjnej zamieszczonej na murze kościółka.

 

4. Rozwiniemy zdolności plastyczne.

Podsumujemy konkurs plastyczny dla klas I- VI „Kościół jako źródło wzrastania w wierze”, przygotujemy wystawę prac na tablicach korkowych w kościołach WNMP i św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śl. oraz w budynku A.

Okazaliście zainteresowanie konkursem plastycznym biorąc w nim udział. Cieszy nas również fakt, że poszukiwaliście różnorodnych form plastycznych podczas realizacji tematu prac. Wszystkie prace uczniów zostały zauważone i nagrodzone i pomogłyście w przygotowaniu wystawy w szkole oraz w kościołach.

 

5. Pogłębimy współpracę w grupie.

Ułożymy pytania do wywiadów z proboszczami oraz wykonamy prezentację multimedialną jako podsumowanie projektu edukacyjnego.

Bardzo dobrze współpracowaliście w grupie. Każdy starał się wnieść swoje pomysły (na pytania do wywiadu,  podczas dzielenia się informacjami na temat kościołów po skorzystaniu z dostępnych publikacji książkowych).

Cieszymy się, że zdobyte wiadomości wykorzystaliście przy wykonaniu podsumowującej nasz projekt prezentacji multimedialnej

 

 

 

Harmonogram działań

 

Zadania/ działania

 

Uczniowie odpowiedzialni

Terminy realizacji

Nazwa narzędzia TIK
(wpisujemy tylko przy tych zadaniach, gdzie będą wykorzystywane)

Informacja o wykonaniu zadania
(np. z czego jesteśmy zadowoleni?

co byśmy zmienili następnym razem?
wpisują uczniowie po zakończeniu zadań)

1. Ułożenie pytań do wywiadów z proboszczami.

 

H. Kubis

A. Rabenda

D. Kamińska

A. Kilijańska

Ł. Domański

Luty 2013 r.

Word

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy w grupie. Każdy uczestnik projektu wniósł swój wkład w postaci czynnego zaangażowania.

Wspólnie ułożyliśmy ciekawą listę pytań do wywiadów i wybraliśmy osoby, które je przeprowadzą.

2. Przeprowadzenie wywiadów i wycieczki do kościołów WNMP i Św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śl.

H. Kubis

A. Rabenda

Ł. Domański

N. Szatan

M. Soboń

E. Kopeć

A. Kilijańska

S. Ostrowska

K. Tomaszczyk

D. Okulowska

J. Skrobuk

A. Kredkowska

W. Kłosowska

D. Kamińska

Kwiecień 2013 r.

 

Po rozmowach z O. Proboszczem Janem Szpytem oraz ks. Dziekanem Krzysztofem Kiełbowiczem dowiedzieliśmy się wielu, ciekawych informacji na temat historii naszych kościołów.

Wycieczki były bardzo ciekawe i z wielkim zainteresowaniem oglądaliśmy wystrój i zabytkowe wyposażenie.

Chcielibyśmy w przyszłości częściej uczestniczyć w takich przedsięwzięciach, bo podczas nabożeństw w kościołach nie zwraca się uwagi na piękno wnętrz budowli.

3. Wykonanie prezentacji multimedialnej jako informacji i zachęcenia do udziału w konkursie plastycznym dla klas I- VI „Kościół jako źródło wzrastania w wierze”.

 

B. Hołyszewska

Marzec 2013 r.

Power Point

Prezentacja multimedialna przybliżyła historię nie tylko naszych kościołów, ale również style architektoniczne: gotycki i romański.

4. Wykonanie plansz informacyjnych i zachęcających do udziału w konkursie plastycznym oraz prezentacja na tablicach w budynkach szkoły.

 

H. Kubis

A. Rabenda

D. Kamińska

W. Kłosowska

 

Marzec 2013 r.

Drukarka, skaner, strona internetowa Parafii Św. Franciszka z Asyżu oraz WNMP w Lwówku Śl.

Współpraca w grupie przebiegła jak najlepiej.

5. Ogłoszenie konkursu plastycznego dla klas

I- VI na temat „Kościół jako źródło wzrastania w wierze”.

 

 

Marzec 2013 r.

Strona internetowa szkoły.

 

 

 

Informacje o konkursie były dostępne również dla naszych rodziców.

6. Wyłonienie zwycięzców konkursu plastycznego.

B. Hołyszewska

B. Piechurska

L. Gorlewska

A. Urbańska

Maj 2013 r.

Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły.

 

 

Dla uczestników konkursu podanie jego wyników na stronie internetowej szkoły jest powodem do dumy.

7. Podsumowanie projektu-przygotowanie i ekspozycja prac plastycznych dzieci na tablicach korkowych, wystawy w kościołach i w szkole oraz wykonanie prezentacji multimedialnej.

H. Kubis

A. Rabenda

D. Kamińska

W. Kłosowska

 

Maj 2013 r.

Strona internetowa szkoły.

W przyszłości chcielibyśmy po raz kolejny wziąć udział w podobnych projektach edukacyjnych.

 


Przejdź do góry