Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PROJEKT EDUKACYJNY " OCHRONA PRZYRODY W GMINIE LWÓWEK ŚLĄSKI"

Czas realizacji: luty – kwiecień 2013 r.

 

Projekt realizowany jest w klasach IV-VI w ramach programu Cyfrowa Szkoła.


Nauczyciele – opiekunowie projektu: Beata Bednarska, Jolanta Marecka, Mirosław Kobiałka, Krzysztof Marecki

Cele ogólne:

 1. Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 2. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

 

Uczeń:

 1. Wymienia zagrożenia oraz sposoby ochrony środowiska.
 2. Znajduje i dokumentuje formy ochrony przyrody na terenie gminy Lwówek Śląski.
 3. Rozumie potrzebę racjonalnego korzystania z elementów środowiska naturalnego.
 4. Układa hasła, wykonuje gazetki i prezentacje propagujące: oszczędzanie wody, nie nadużywanie środków chemicznych do mycia i prania, segregację śmieci, ochronę lasów.
 5. Korzysta ze źródeł informacji, dokonuje selekcji informacji.
 6. Prezentuje przygotowany materiał.

 

HARMONOGRAM

 

termin zadanie odpowiedzialni
 25.02-1.03.2013 Spotkania wstępne z uczniamiuczestniczącymi w projekcie,   wybór i przydział zadań  Nauczyciele przyrody
 4.03-12.04.2013 Konsultacje dla uczestników   projektu (raz w tygodniu)  Nauczyciele przyrody
 15.04-22.04.2013 Podsumowanie- prezentacje    prac uczniów  p. Beata Bednarskap. Jolanta Marecka

 

Zadania:

 

 1. Ochrona prawna: pomniki przyrody, parki krajobrazowe, obszar chroniony „Natura 2000”.
 2. Działania wpływające na poprawę stanu środowiska naturalnego, np.:

- segregowanie odpadów,

- racjonalne korzystanie z elementów środowiska naturalnego,

- oszczędzanie energii elektrycznej,

- dbanie o zieleń

 

Projekt realizowany jest w kilkuosobowych (2-5 uczniów) grupach. Każda grupa otrzymuje inne zadania. Możliwy jest samodzielny wybór zadań przez każdą grupę.

 

Zadania prowadzące do realizacji projektu:

 

- wybór tematu i przydział zadań,

- przydział funkcji w danej grupie,

- każda grupa wybiera jedno zadanie do wykonania, nauczyciel wyjaśnia poszczególne

  zadania, podpowiada źródła informacji,

 

Zadania dla uczniów:

 

 1. Wykonanie plakatu dotyczącego segregowania odpadów, racjonalnego korzystania  z elementów środowiska naturalnego (np. wody, powietrza, gleby), oszczędzania

      energii elektrycznej, dbania o tereny zielone.

 1. Dokumentacja (np. fotograficzna) form ochrony przyrody w najbliższej okolicy.

 

 

Poszczególne grupy gromadzą informacje pochodzące z książek, czasopism, prasy,  ew. wywiadu, Internetu oraz odpowiednie materiały(np. wykonane fotografie).

Każda grupa wykonuje swoje zadanie. W czasie realizacji projektu możliwa jest konsultacja  z nauczycielem.

Na zakończenie uczniowie przygotowują wystawę i dokonują prezentacji.

 

 


Przejdź do góry