Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PROJEKT EDUKACYJNY „Spotkania ze sztuką w dwójce”

1.Nazwa projektu:

 

 

Spotkania ze sztuką w dwójce

 

 

2.Uczestnicy projektu:

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 we Lwówku Śląskim oraz nauczyciele i rodzice pomagający w realizacji projektu

 

 

3.Czas trwania projektu:

 

II semestr roku szkolnego 2012/2013

 

4. Cele projektu:

 

Głównym założeniem projektu Spotkania ze sztuką w „dwójce”

jest pokazanie młodzieży wielowymiarowości sztuki oraz rożne formy jej przekazu. Zakłada przygotowanie młodzieży do świadomej i wartościowej aktywności w środowisku. Ma również na celu upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej różnych form działalności artystycznej oraz przygotowanie uczniów na odbiór różnych form sztuki- malarstwa, muzyki oraz poznanie historii Bractwa Walońskiego działającego na naszym terenie. Jednym z celów projektu jest też podnoszenie umiejętności posługiwania się przez młodzież technologią komputerową, jak również nauka grafiki komputerowej.

 

5. Cele główne projektu:

- pobudzenie i rozwijanie wyobraźni w zakresie zagadnień dotyczących rożnych form sztuki : malarstwa, muzyki i inscenizacji teatralnej

 

- wdrażanie do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi oraz      samodzielnej integracji wiedzy czerpanej z rożnych  źródeł

 

- kształtowanie umiejętności posługiwania się grafiką komputerową

 

- doskonalenie umiejętności prezentacji własnej wiedzy

 

 

 

 

6. Opis działań:

 

L.P.

Obszar edukacji

Temat zajęć

Czas realizacji

1

Rozwijanie wrażliwości plastyczno-muzycznej

I Powiatowy Konkurs Plastyczno-Muzyczny „ Mam talent”

Maj 2013

2

Poznanie środowiska młodzieży niepełnosprawnej

Plener integracyjny w Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas

Marzec 2013

3

Poznanie minerałów i kamieni szlachetnych występujących na naszym terenie

Wystawa minerałów i kamieni szlachetnych

Kwiecień 2013

4

Instrumenty różnych epok

Wystawa instrumentów muzycznych

Maj 2013

5

Poznanie terenów i miejsc związanych z historią Bractwa Walońskiego

„ Bractwo Walońskie”

Kwiecień 2013

6

Poznanie obrzędów Bractwa Walońskiego

Obrzędy Walońskie – obrzęd „oczyszczenia”

Czerwiec 2013

7

Prezentacja twórczości plastycznej w różnych dziedzinach sztuki

Wirtualna galeria „dwójki”

Marzec-czerwiec 2013

8

Poznanie technologii powstawania wyrobów ceramicznych

„Sztuka i ja” – wyjazd do zakładów ceramicznych w Bolesławcu

 

 

Czerwiec 2013

 

7. Metody pracy:

 

- metody słowne i praktyczne

- uczenie się przez odkrywanie, działanie i przeżywanie

- metoda zabawowa

 

8. Formy pracy:

 

- praca indywidualna

- praca zespołowa

- praca grupowa

 

9. Koordynatorzy projektu:

 

Małgorzata Zubel

Agnieszka Garsztecka

Mariusz Proszko

 


Przejdź do góry