Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PROJEKT EDUKACYJNY „Mitologiczny – starożytny krąg”

 

 

OGÓLNE CELE PROJEKTU:

 

Dostarczenie uczniom wiedzy na temat mitologii greckiej i roli jaką pełni ona w naszej kulturze:

 

- zapoznanie uczniów z treścią mitów;

- rozwijanie zainteresowań uczniów dotyczących historii Grecji, a w szczególności mitologii greckiej;

- kształtowanie wyobraźni historycznej, plastycznej, umiejętności kojarzenia i łączenia faktów;

- kształcenie umiejętności wyjaśniania znaczenia związków frazeologicznych i używania ich w życiu codziennym;

- bogacenie słownictwa;

- kształcenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi;

- nawiązanie przyjaźni i koleżeństwa z uczniami innych klas;

- współdziałanie w zespole i rozwiązywanie problemów w sposób twórczy;

- wymiana doświadczeń między nauczycielami bloku przedmiotów humanistycznych.

 

 

Realizatorzy:

 

– uczniowie klas IV i VI

– nauczyciele j. polskiego i historii:

 

Małgorzata Kłosowska

Iwona Modelska

Wiesława Śledzińska

Irena Tomala

Krystyna Gasińska – Szawłowska

Alicja Skrzydłowska

 

 

Czas trwania projektu:

 

25.02.2013 – 28.05.2013r.

 

 

 

 

 

 

 

  HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

 

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Podział na grupy. Zawarcie kontraktu.

25.02.2013r.

M. Kłosowska

I. Modelska

W. Śledzińska

I. Tomala

K. Gasińska - Szawłowska

2.

Przeprowadzenie cyklu lekcji dotyczących mitologii greckiej.

 

  -  przeprowadzenie lekcji przez nauczycieli języka polskiego i historii

marzec - kwiecień

M. Kłosowska

I. Modelska

W. Śledzińska

I. Tomala

K. Gasińska - Szawłowska

3.

Gry i zabawy edukacyjne, których celem jest zainteresowanie uczniów mitologią grecką.

 

 - uczniowie samodzielnie przygotowują krzyżówki, rebusy, zagadki, diagramy, scenki ilustrujące sens wybranych związków frazeologicznych pochodzących z mitologii i dokonują ich prezentacji na lekcji.

 -  spotkanie z grupami uczniów w pracowni i wykorzystanie TIK

marzec - kwiecień

M. Kłosowska

I. Modelska

W. Śledzińska

I. Tomala

K. Gasińska - Szawłowska

4.

Drzewo genealogiczne bogów greckich -  plansze

marzec - maj

M. Kłosowska

I. Modelska

W. Śledzińska

K. Gasińska - Szawłowska

5.

Zabytki starożytnej Grecji - prezentacja multimedialna, albumy.

marzec - maj

M. Kłosowska

W. Śledzińska

I. Tomala

K. Gasińska - Szawłowska

6.

Walory przyrodnicze Grecji – prezentacja multimedialna.

 

marzec - maj

M. Kłosowska

W. Śledzińska

 

7.

„Na Olimpie” - dionizje  - prezentacja multimedialna.

marzec - maj

M. Kłosowska

I. Modelska

W. Śledzińska

I. Tomala

K. Gasińska - Szawłowska

8.

Mitologiczne frazeologizmy – prezentacja multimedialna.

marzec - maj

 

W. Śledzińska

 

9.

Wybrana postać mitologiczna:

 

 - narysowanie plakatów przedstawiających wizerunki postaci mitologicznych oraz ich atrybuty

- folder prezentujący wybraną postać mitologiczną

marzec -kwiecień

M. Kłosowska

I. Modelska

W. Śledzińska

I. Tomala

K. Gasińska - Szawłowska

10.

Wewnątrzszkolny konkurs wiedzy mitologicznej i historycznej.

kwiecień - maj

M. Kłosowska

I. Modelska

K. Gasińska – Szawłowska

11.

Konkurs literacki „Olimpijskie zmagania”

 

 - redagowanie twórczego mitu i publikacja w gazetce szkolnej lub wydanie broszury...

 

kwiecień - maj

M. Kłosowska

I. Modelska

 

12.

Przygotowanie inscenizacji  „Z wizytą na Olimpie”.

 

maj

I. Tomala

13.

Dzień grecki pt. „Dzień na Olimpie” - uczta w Grecji.

 

Prezentacja efektów projektu:

 - wystawa prac uczniów,

 - prezentacja scenek mitologicznych,

 - taniec grecki,

 - teatr (greckie rekwizyty),

 - potrawy greckie....

 

 

 

maj

M. Kłosowska

I. Modelska

W. Śledzińska

I. Tomala

K. Gasińska – Szawłowska

A. Skrzydłowska

 


Przejdź do góry