Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Pamiętamy o tych, którzy odeszli …

31 października 2013 r, opiekunki Samorządu Uczniowskiego zorganizowały akcję porządkowania CMENTARZA WOJENNEGO ŻOŁNIERZY ARMII RADZIECKIEJ POLEGŁYCH PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ.

Akcja została przeprowadzona tuż przed Dniem Wszystkich Świętych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego oraz przewodniczący Samorządów Klasowych pod opieką pani Niny Suskiej i pani Iwony Modelskiej.Narzędzia do sprzątania udostępnili pracownicy obsługi naszej szkoły. Uczniowie mocno zaangażowali się w porządkowanie zaniedbanych grabów.Po zakończeniu prac uczniowie oddali hołd osobom zmarłym zapalając znicze, które sami przynieśli.Akcja tego typu uczy młodych ludzi okazywać szacunek i pamięć dla tych, którzy odeszli z tego świata.

Nina Suska


 

GaleriaPrzejdź do góry