Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Siódmoklasiści brali udział w bardzo pouczających warsztatach nt. wody

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, dlatego uczniowie z klasy 7b i 7c wzięli udział w warsztatach: "Hydrologia, obieg wody w przyrodzie, zanieczyszczenia wód i proces oczyszczania ścieków”.

Zajęcia rozpoczęły się w oczyszczalni ścieków w Świerzawie. Zobaczyliśmy, że oczyszczanie zaczyna się od mechanicznego usunięciu ze ścieków ciał stałych pływających i grubych zawiesin mineralnych oraz organicznych.

Pani Monika (edukatorka) oraz pracownik oczyszczalni wyjaśnili nam, że są rzeczy, które nie powinny trafiać do oczyszczali m.in. ręczniki papierowe, nawilżane chusteczki, waciki, patyczki do czyszczenia uszu, materiały opatrunkowe, podpaski, bo jeżeli już dostaną się do przepompowni nawijają się na wirniki pomp i powodują ich awarię.

 Następnie obserwowaliśmy kolejny etap oczyszczania do którego wykorzystuje się populacje mikroorganizmów (bakterii).

Woda z oczyszczalni jest niezdatna do picia, musi być jeszcze wlana do rzeki w celu dalszego oczyszczania.  

 

Po wizycie w oczyszczalni udaliśmy się do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie.

Kolejnym etapem naszych zajęć było badanie właściwości wody w laboratorium z użyciem odczynników. Czteroosobowe grupy miały wodę pobraną z różnych źródeł: oczyszczalni, kranu, zapory, rzeki.

Młodzi chemicy zbadali poziom pH, twardość wody, zawartość żelaza, tlenu czy amonu. Na koniec zajęć przedstawiciele omówili wyniki badań, porównali innymi grupami i wyciągnęli wnioski, czy badana woda nadaje się do akwarium.

Po zajęciach laboratoryjnych obejrzeliśmy film 3D o powstawaniu Sudetów.

To była bardzo pouczająca lekcja chemii, biologii, geografii.

 

GaleriaPrzejdź do góry