Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 3194338
  • Do końca roku: 171 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z Hali Sportowej od dnia 1 października 2020r.

NA  OBIEKCIE  OBOWIĄZUJE  DOTYCHCZASOWY  REGULAMIN

KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ,  UCHWALONY PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ

LWÓWKA ŚLĄSKIEGO DNIA 25 CZERWCA 2015r.

 


Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z Hali Sportowej

 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim,  Al. Wojska Polskiego 1A

od dnia 1 października 2020r.

 

1. Wchodząc do obiektu i wychodząc z niego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

2. Przy wejściu do obiektu i przemieszczaniu się wewnątrz obowiązuje nakaz zasłaniania ust

i nosa (podczas zajęć nakaz ten nie obowiązuje).

3. W obiekcie obowiązuje zachowanie dystansu społecznego – zasada 1,5m odległości.

4. Dopuszcza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przy zachowaniu dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz zasłanianiu ust i nosa.

5. Uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są do dezynfekcji własnego sprzętu sportowego. Dostępność środka do dezynfekcji zapewnia pracownik hali.

6. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny odpowiada osoba odpowiedzialna za grupę.

 

Dyrektor Szkoły

Beata Bednarska


 

 

Title