Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 2700284
  • Do końca roku: 99 dni
  • Do wakacji: 272 dni
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

50-lecie naszej szkoły

 

W dniach 25-27 września 2009r. odbywało się wielkie święto

50-lecie istnienia naszej szkoły,

pierwszej „Tysiąclatki” na Dolnym Śląsku.

 

     Szkoła wybudowana została w ramach akcji „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. To jedna z 1417 szkół, które otrzymały dofinansowanie na budowę. Prace rozpoczęto jesienią 1957 roku. Ówczesna szkoła była w trudnej sytuacji, gdyż mieściła się w budynku poklasztornym przy ulicy Szkolnej. Rok szkolny 1959/1960 rozpoczął się 14 września, niestety szkoła jeszcze nie była ukończona. Przez dwa tygodnie 16 oddziałów musiało mieścić się w starym budynku z czterema salami lekcyjnymi. Prace porządkowe trwały do świtu 27 września. W ten poranek szkoła została wpisana na listę Szkół 1000-lecia. Tym samym stała się pierwszą Tysiąclatką na Dolnym Śląsku.

    W marcu 1963r. Zarząd Powiatowy ZBoWiD wystąpił z inicjatywą nadania szkole imienia jednostki wojskowej, w skład której wchodzili żołnierze – osadnicy z terenu miasta i powiatu lwóweckiego. Na zaproszenie 10-tej Sudeckiej Dywizji Pancernej w Opolu udała się delegacja ze Lwówka Śląskiego złożona z młodzieży szkolnej, Zarządu Powiatowego ZBoWiD i Prezydium Powiatowej Rady Naodowej.

   Nadanie imienia szkole nastąpiło 9 czerwca 1963 roku. Kurator Okręgu Szkolnego we Wrocławiu dr Michał Staszków odczytał decyzję Kuratorium z dnia 21 maja 1963 r. o nadaniu szkole nazwy o brzmieniu: „Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty we Lwówku Śląskim”. Fakt nadania imienia szkole upamiętnia odsłonięta w trakcie uroczystości tablica pamiątkowa wmurowana przy wejściu do budynku.

Od tamtych wydarzeń minęło już 50 lat.

 

Z okazji tego jubileuszu w szkole zorganizowano wiele atrakcji.

 

25 września (piątek)

   W piątek, w tym szczególnym dla całej społeczności szkolnej dniu, zdarzył się nieoczekiwany przypadek- koparka na placu budowy przecięła kabel elektryczny. Awarii nie zdołano usunąć do godziny 12.00, a w tym czasie, zgodnie z planem, miała zacząć się uroczystość. Do pięknie przygotowanej sali przybyło mnóstwo zaproszonych gości. Niezastąpiona okazała się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Lwówku Śl., której serdecznie dziękujemy, za udostępnienie nam swojego agregatu prądotwórczego. Dzięki temu odbył się oczekiwany przez wszystkich apel.

   W pierwszej, oficjalnej części wysłuchaliśmy przemówienia Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Elżbiety Ugrynowicz. Następnie swoje przemowy wygłosili: niezastąpiony p. płk Edward Jakubowski, który dokonał również honorowego odznaczenia sztandaru szkoły Krzyżem Czynu Frontowego 1 i 2 Armii Wojska Polskiego 1943- 1945, starszy wizytator p. Joanna Warchoł z Delegatury Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze, Starosta Lwówecki p. Artur Zych, Sekretarz Gminy i Miasta Lwówek Śl. p. Jan Serafin odczytał oficjalny list od Pana Burmistrza Ludwika Kaziów, p. Stanisława Sikorska Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, p. Robert Primke Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz p. Eugenia Bodzioch, która 50 lat temu uczestniczyła w otwarciu pierwszej „Tysiąclatki” na Dolnym Śląsku.

    Po przemówieniach zaproszono wszystkich do wysłuchania i obejrzenia akademii pt. „ Miej serce dla szkoły” przygotowanej przez p. M. Kłosowską, p. B. Piechurską oraz p. Lillę Mikłaszewską. Przedstawienie wzbudziło miłe wspomnienia lat spędzonych w szkole. Pojawił się również element współczesny- rapujący uczniowie dali popisowy występ, rozbawiając wszystkich spotkania. Następnie gości zaproszono na poczęstunek.

 26 września (sobota) odbył się „Dzień Otwarty” dla absolwentów oraz wszystkich, którzy pragnęli odwiedzić naszą szkołę. Była możliwość zakupienia okolicznościowych pamiątek, książki wydanej z okazji 50 – lecia. Udostępniono sale lekcyjne na spotkania wspominkowe absolwentów, można było zwiedzić szkołę i obejrzeć wystawy okolicznościowe, prezentację multimedialną zdjęć z lat 1959 – 2009, wpisać się do księgi pamiątkowej, a także skorzystać z obficie zaopatrzonego bufetu.

27 września (niedziela) o godz. 10:00 odbyła się uroczysta Msza Św. w Kościele p.w. WNMP przy ulicy Kościelnej w Lwówku Śl. w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli, absolwentów i wszystkich pracowników szkoły. Mszy Św. przewodniczył Ekscelencja Ksiądz Biskup Marek Mendyk.

 Takie obchody na długo zapadają w pamięci uczestników. Z niecierpliwością czekamy na kolejne pamiętne chwile szkoły.