Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 3128521
  • Do końca roku: 251 dni
  • Do wakacji: 58 dni
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

Sport Boisko Orlik SP 2 Lwówek Śląski

        Informujemy, że kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” przy naszej szkole jest udostępniony bezpłatnie WSZYSTKIM CHĘTNYM: dzieciom, młodzieży i dorosłym.

 

Godziny udostępnienia boisk:

·                     poniedziałek – piątek   w godz. 15:00 – 20:00

·                    sobota, niedziela  w godz. 12:00 – 20:00

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA! O wszelkich zmianach dotyczących godzin otwarcia boisk będziemy informować na bieżąco.

Zobacz zdjęcia z otwarcia boiska.

 

REGULAMIN porządkowy korzystania z kompleksu
boisk sportowych „Moje boisko- Orlik 2012”

1.    W imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, administratorem  zespołu boisk sportowych „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

2.    Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie. Harmonogram ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim.

3.    Boiska dostępne są:

a)    podczas planowanych zajęć szkolnych dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół Gminy i Miasta Lwówek Śląski w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem środowiskowym, dzieci korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela – opiekuna grupy,

b)    boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Dostępność boisk dla klubów sportowych i zasady korzystania z nich określa odrębny punkt regulaminu.

4.    W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych trener środowiskowy może zawiesić korzystanie z obiektu.

5.    Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy.

6.    Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez trenera środowiskowego.

7.    Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska  u trenera środowiskowego.

8.    Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

9.    Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

10.   Teren boisk objęty jest ciągłym monitoringiem wizyjnym.

11.    Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11 b (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

12.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a)    korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego,

b)    używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

c)     wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

d)    niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

e)    wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f)      palenia tytoniu, spożywania alkoholu,

g)    zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

h)    zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i)      przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opiekuna,

j)      wprowadzania zwierząt.

13.          Trener środowiskowy, w zależności od sytuacji może:

a)    nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

b)    zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c)     nakazać opuszczenie terenu boiska i szkoły,

d)    wezwać pracownika firmy ochroniarskiej lub Straż Miejską.

14.     Zasady korzystania z boiska przez Kluby Sportowe z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

a)    kluby sportowe działające i funkcjonujące na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski mogą nieodpłatnie korzystać z boiska wielofunkcyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012” do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u trenera środowiskowego  sprawującego nadzór nad boiskiem,

b)    każdy klub sportowy z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski może korzystać z boiska na zasadach proporcjonalności. Harmonogram rezerwacji należy ustalić z trenerem środowiskowym nadzorującym obiekt na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,

c)     w przypadku korzystania przez Klub Sportowy tylko z jednego boiska (np. piłkarskiego) pozostałe boiska (np. wielofunkcyjne) są dostępne dla mieszkańców.

15.   Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

16.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.

 

 

Title