Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 3149372
  • Do końca roku: 225 dni
  • Do wakacji: 32 dni
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

Projekt unijny 2018-2020

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020

 

Oferta zajęć w ramach projektu realizowana przez Szkołę Podstawową nr 2 w Lwówku Śląskim:

Zajęcia dla uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych:

 • zajęcia rozwijające j. angielski; kl. 1-3
 • zajęcia rozwijające j. niemiecki; kl. 1-3
 • zajęcia rozwijające matematyka; kl. 1-3
 • zajęcia rozwijające Odkrywanie matematyki; kl. 1-3
 • zajęcia rozwijające Inspiracje matematyczne; kl. 1-3

Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe:

 • zajęcia rozwijające informatyka; kl. 5
 •  zajęcia rozw. komp. cyfr., w tym bezp. w cyberprzestrzeni; kl. 6

Zajęcia dla uczniów metodą eksperymentu:

 • zajęcia matematyka metodą eksperymentu; kl. 4-6
 • zajęcia przyroda metodą eksperymentu; kl. 4
 • zajęcia chemia metodą eksperymentu; kl. 7-8
 • zajęcia geografia metodą eksperymentu; kl. 7-8
 • zajęcia fizyka metodą eksperymentu; kl. 7-8
 •  zajęcia biologia metodą eksperymentu; kl. 7-8

Zajęcia dla uczniów wyrównujące deficyty rozwojowe:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; kl. 0-3
 • zajęcia logopedyczne; kl. 0-3
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe; kl. 0-6

Zainteresowani rodzice składają  wypełnione formularze zgłoszeniowe do sekretariatu szkoły do czwartku, 8 listopada br. 


 REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI

 Projekt pt.: „Nowoczesne szkoły- wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych na terenie Gminy Lwówek Śląski”

Realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:  Edukacja; Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne, Tytuł projektu Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”, realizowany w okresie od 05.11.2018r. do 31.10.2020r.

 

Regulamin zawiera:

I. Opis specyfiki projektu.

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie.

III. Procedury rekrutacyjne.

IV. Zasady organizacji zajęć

V. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.

 

I. Opis specyfiki projektu.

 1. Projekt jest realizowany w okresie od 05.11.2018r. do 31.10.2020r. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu.
 2. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.
 3. Projekt obejmuje Szkołę Podstawową nr 1 w Lwówku Śląskim ul. Jana Pawła II 35, 59-00 Lwówek Śląski; Szkołę Podstawową nr 2 w Lwówku Śląskim al. Wojska Polskiego 1A, 59-00 Lwówek Śląski; Szkołę Podstawową nr 3 w Lwówku Śląskim ul. Pałacowa 11, 59-00 Lwówek Śląski oraz w Szkole Filianej w Zbylutowie Zbylutów 133, 59-00 Lwówek Śląski; Szkołę Podstawową w Niwicach Niwice 149, 59-00 Lwówek Śląski.
 4. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie kształtowania i rozwijania               u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,  oraz zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.
 5. W ramach projektu założono:

a)       przeprowadzenie zajęć dla uczniów:

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim:

 • Zajęcia dla uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych: zajęcia rozwijające j. angielski 1gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające j. niemiecki 1gr. x 60zaj. zajęcia rozwijające matematyka 1 gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające Odkrywanie matematyki 1gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające Inspiracje matematyczne 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe: zajęcia rozwijające informatyka 1gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, w tym bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia dla uczniów metodą eksperymentu: zajęcia przyroda metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia chemia metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia geografia metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia fizyka metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia biologia metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia dla uczniów wyrównujące deficyty rozwojowe: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1gr. x 60zaj.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim:

 • Zajęcia dla uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych: zajęcia rozwijające j. angielski 1gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające j. niemiecki 1gr. x 60zaj. zajęcia rozwijające matematyka 1 gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające Odkrywanie matematyki 1gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające Inspiracje matematyczne 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe: zajęcia rozwijające informatyka 1gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, w tym bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia dla uczniów metodą eksperymentu: zajęcia matematyka metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia przyroda metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia chemia metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia geografia metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia fizyka metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia biologia metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia dla uczniów wyrównujące deficyty rozwojowe: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1gr. x 60zaj.; zajęcia logopedyczne 1gr. x 60zaj.
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe 1gr. x 30zaj.

 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim oraz filia Szkoły Podstawowej w Zbylutowie:

 • Zajęcia dla uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych: zajęcia rozwijające j. angielski 2gr. x 60zaj.(1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP); zajęcia rozwijające j. niemiecki 2gr. x 60zaj. (1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP);  zajęcia rozwijające matematyka 2gr. x 60zaj. (1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP); zajęcia rozwijające matematyka Odkrywanie 2gr. x 60zaj. (1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP).
 • Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe: zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, w tym bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 2gr. x 60zaj. (1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP)
 • Zajęcia dla uczniów metodą eksperymentu: zajęcia matematyka metodą eksperymentu 2gr. x 60zaj. (1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP); zajęcia przyroda metodą eksperymentu 2gr. x 60zaj. (1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP); zajęcia chemia metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.(SP nr 3); zajęcia fizyka metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.(SP nr 3).
 • Zajęcia dla uczniów wyrównujące deficyty rozwojowe: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 2gr. x 60zaj. (1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP); zajęcia logopedyczne 2gr. x 60zaj. (1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP).

 

Szkoła Podstawowa w Niwicach:

 • Zajęcia dla uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych: zajęcia wyrównawcze matematyka łatwiejsza niż myślisz 1gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające matematyka 1 gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające kreatywność, logiczne myślenie, umiejętność uczenia się 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe: zajęcia z zakresu kształcenia cyfrowych kompetencji 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia dla uczniów metodą eksperymentu: zajęcia przyroda metodą eksperymentu. Badam, poznaję, doświadczam/ Z przyrodą za pan brat 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia dla uczniów wyrównujące deficyty rozwojowe: zajęcia logopedyczne 1gr. x 60zaj.; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1gr. x 60zaj.

 

b)       przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli :

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim:

 • Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, j. obce)  1gr. x 30godz.
 • Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 1gr. x 30godz.
 • Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów stworzonych dzięki EFS 1gr. x 10godz.
 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym 1gr. x 10godz.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim:

 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym oraz kompetencji cyfrowych, w tym e-podręczników. Praca z dzieckiem z SPE. Obsługa urządzeń cyfrowych i sprzętu zakupionego z EFS. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 2gr. x 20godz.
 • Eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 1gr. x 20godz.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim oraz filia Szkoły Podstawowej w Zbylutowie:

 • Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, pracy zespołowej)  2gr. x 10godz.
 • Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych 2gr. x 10godz.
 • Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki EFS 2gr. x 10godz.
 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym 2gr. x 10godz.
 • Eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 1gr. x 20godz.
 • Praca z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 1gr. x 20godz.

 

Szkoła Podstawowa wNiwnicach:

 • Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, pracy zespołowej) 1gr. x 10godz.
 • Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych 1gr. x 10godz.
 • Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów stworzonych dzięki EFS 1gr. x 10godz.
 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym 1gr. x 10godz.
 • Eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 1gr. x 10godz.
 • Praca z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 1gr. x 20godz.

 II. Kryteria uczestnictwa w projekcie.

Profil Uczestnika Projektu

a)       Grupę docelową projektu jest 363 uczniów (179dz, 184ch), w tym 44 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (23dz; 21ch), w tym 2 uczniów niepełnosprawnych (1dz; 1ch) z obszaru woj. dolnośląskiego, którzy wymagają wsparcia.

b)       Wsparcie kierowane jest do 52 nauczycieli (46K, 6M) ze szkół objętych projektem.

 

III. Procedury rekrutacyjne.

 1. Rekrutacja odbędzie się w listopadzie i grudniu  2018r.

2. Etapy rekrutacji:

 • spotkanie z uczniami i rodzicami w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie na terenie szkół;
 • zgłoszenia ucznia do udziału w proj. dokonuje rodzic u Dyrektora Szkoły,
 • wypełnienie dokumentów rekrut. (deklaracja, formularz zgłoszeniowy, regulamin uczestnictwa, umowa),
 • zebranie komisji rekrutacyjnej w składzie: Dyrektor i nauczyciel z danej szkoły, w celu przeanalizowania dokumentów i zakwalifikowanie do projektu,
 • spotkanie dyrektora z rodzicem w celu zakończenia procesu rekrutacji, podpisanie dokumentów rekrutacyjnych przez dyrektora i rodzica.

 3. Zasady przyjmowania zgłoszeń:

    - komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć osobiście  w biurze projektu mieszczącym się w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku Śląskim

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • regulamin projektu i rekrutacji;

-  Dodatkowo po zakwalifikowaniu się do projektu, Uczestnik  projektu zobowiązany będzie  do podpisania   

   Deklaracji uczestnictwa w projekcie  oraz  Umowy uczestnictwa  nie później niż w pierwszym dniu otrzymania

   wsparcia.

4. Zgłoszenia są akceptowane i przekazywane  do oceny przez Komisję Rekrutacyjną  na podstawie następujących kryteriów:

- złożenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych

- złożenie ww. dokumentów do dnia 14.12.2018 r.

5. Złożenie  zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.

6. Zasady zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie:

     -  kwalifikacja kandydatów (uczestników projektu prowadzi Organizator)

     -  kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełniają kryteria formalne i wypełnią wymagany komplet

         dokumentów.

7. . Kwalifikacja uczestników będzie prowadzona z uwzględnieniem następujących kryteriów :

-  uczeń z rodziny dysfunkcyjnej – 1 pkt.                                                                                  

-  uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 1 pkt.                                                  

-  uczeń korzystający z pomocy społecznej – 1 pkt.                                                               

- uczniowie z niepełnosprawnością – 1 pkt.

Do projektu zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów.

 

Kryterium kwalifikacji w odniesieniu do nauczycieli:

-  niskie kompetencje w obszarze zgodnym z diagnozą potrzeb  – 2 pkt.                           

-  nauczyciel z krótkim stażem – 1 pkt.        

 

8. W przypadku większej liczby osób niż przewidziana w projekcie, Organizator utworzy listy rezerwowe uczestników; w  przypadku  rezygnacji osób zakwalifikowanych na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej o ile rodzice potwierdzą chęć uczęszczania dziecka.

9. Rekrutacja nauczycieli: zgłoszenie nauczyciela, wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych, zakwalifikowanie do udziału w projekcie, podpisanie umowy.

10. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie oraz nie znajdą się na liście rezerwowej  nie otrzymają

     osobnego zawiadomienia.

 

IV. Zasady organizacji dodatkowych zajęć: Zajęcia odbywać się będą 1 tygodniu po 45 min. w zależności od potrzeb zgodnie z ustalonym harmonogramem:

a)       przeprowadzenie zajęć dla uczniów:

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim:

 • Zajęcia dla uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych: zajęcia rozwijające j. angielski 1gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające j. niemiecki 1gr. x 60zaj. zajęcia rozwijające matematyka 1 gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające Odkrywanie matematyki 1gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające Inspiracje matematyczne 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe: zajęcia rozwijające informatyka 1gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, w tym bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia dla uczniów metodą eksperymentu: zajęcia przyroda metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia chemia metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia geografia metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia fizyka metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia biologia metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia dla uczniów wyrównujące deficyty rozwojowe: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1gr. x 60zaj.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim:

 • Zajęcia dla uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych: zajęcia rozwijające j. angielski 1gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające j. niemiecki 1gr. x 60zaj. zajęcia rozwijające matematyka 1 gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające Odkrywanie matematyki 1gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające Inspiracje matematyczne 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe: zajęcia rozwijające informatyka 1gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, w tym bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia dla uczniów metodą eksperymentu: zajęcia matematyka metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia przyroda metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia chemia metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia geografia metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia fizyka metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.; zajęcia biologia metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia dla uczniów wyrównujące deficyty rozwojowe: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1gr. x 60zaj.; zajęcia logopedyczne 1gr. x 60zaj.
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe 1gr. x 30zaj.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim oraz filia Szkoły Podstawowej w Zbylutowie:

 • Zajęcia dla uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych: zajęcia rozwijające j. angielski 2gr. x 60zaj.(1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP); zajęcia rozwijające j. niemiecki 2gr. x 60zaj. (1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP);  zajęcia rozwijające matematyka 2gr. x 60zaj. (1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP); zajęcia rozwijające matematyka Odkrywanie 2gr. x 60zaj. (1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP).
 • Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe: zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, w tym bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 2gr. x 60zaj. (1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP)
 • Zajęcia dla uczniów metodą eksperymentu: zajęcia matematyka metodą eksperymentu 2gr. x 60zaj. (1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP); zajęcia przyroda metodą eksperymentu 2gr. x 60zaj. (1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP); zajęcia chemia metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.(SP nr 3); zajęcia fizyka metodą eksperymentu 1gr. x 60zaj.(SP nr 3).
 • Zajęcia dla uczniów wyrównujące deficyty rozwojowe: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 2gr. x 60zaj. (1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP); zajęcia logopedyczne 2gr. x 60zaj. (1gr-SP nr 3/ 1gr. filia SP).

 

Szkoła Podstawowa w Niwicach:

 • Zajęcia dla uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych: zajęcia wyrównawcze matematyka łatwiejsza niż myślisz 1gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające matematyka 1 gr. x 60zaj.; zajęcia rozwijające kreatywność, logiczne myślenie, umiejętność uczenia się 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe: zajęcia z zakresu kształcenia cyfrowych kompetencji 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia dla uczniów metodą eksperymentu: zajęcia przyroda metodą eksperymentu. Badam, poznaję, doświadczam/ Z przyrodą za pan brat 1gr. x 60zaj.
 • Zajęcia dla uczniów wyrównujące deficyty rozwojowe: zajęcia logopedyczne 1gr. x 60zaj.; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1gr. x 60zaj.

 

c)       przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli :

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim:

 • Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, j. obce)  1gr. x 30godz.
 • Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 1gr. x 30godz.
 • Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów stworzonych dzięki EFS 1gr. x 10godz.
 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym 1gr. x 10godz.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim:

 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym oraz kompetencji cyfrowych, w tym e-podręczników. Praca z dzieckiem z SPE. Obsługa urządzeń cyfrowych i sprzętu zakupionego z EFS. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 2gr. x 20godz.
 • Eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 1gr. x 20godz.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim oraz filia Szkoły Podstawowej w Zbylutowie:

 • Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, pracy zespołowej)  2gr. x 10godz.
 • Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych 2gr. x 10godz.
 • Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki EFS 2gr. x 10godz.
 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym 2gr. x 10godz.
 • Eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 1gr. x 20godz.
 • Praca z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 1gr. x 20godz.

 

Szkoła Podstawowa w Niwnicach:

 • Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, pracy zespołowej) 1gr. x 10godz.
 • Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych 1gr. x 10godz.
 • Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów stworzonych dzięki EFS 1gr. x 10godz.
 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym 1gr. x 10godz.
 • Eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 1gr. x 10godz.
 • Praca z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 1gr. x 20godz.

 

V. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

- zapewnienia regularnego, punktualnego aktywnego udziału w zajęciach dziecka

- wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitorowaniem jego późniejszych rezultatów.

2. Uczestnictwo w projekcie nie upoważnia rodzica/opiekuna, działającego we własnym imieniu lub w imieniu dziecka, lub nauczyciela biorącego udział w projekcie do czynności kontrolnych wobec Organizatora.

3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie, poza udokumentowanymi przypadkami zdrowotnymi lub losowymi, rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do pomocy w znalezieniu innej osoby na jego miejsce.

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie, poza udokumentowanymi przypadkami zdrowotnymi lub losowymi, uczestnik (nauczyciel) zobowiązany jest do pomocy w znalezieniu innej osoby na jego miejsce.

 

Title