Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 2648704
  • Do końca roku: 217 dni
  • Do wakacji: 26 dni
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

LATA 1979-1991

Rok szkolny 1979-80 rozpoczyna 672 uczniów w 24 oddziałach. Nowi nauczyciele to Ewa Hołub i Jerzy Pawłusiów.

Stołówka wydawała dziennie 418 obiadów. W styczniu 1980r. wprowadzono oszczędzanie energii elektrycznej w godz. 8.00 – 9.00 i 16.00 – 17.00.

Trudnym rokiem szkolnym był rok następny. 729 uczniów w 27 klasach. Po raz pierwszy szkoła ma aż 5 klas pierwszych. Cztery z nich uczyły się w budynku Liceum Ogólnokształcącego. Pracę w szkole rozpoczęły Jolanta Janz i Urszula Wróbel. Ze względu na to iż trzy nauczycielki były na zwolnieniach chorobowych lub urlopach zdrowotnych pracowali również Stanisław Brutkowski, Waleria Łukaszewska, Krystyna Janik, Jadwiga Owsiańska, Zofia Sadownik oraz dwóch polonistów z LO.

W 1981/82r. w szkole uczy się 738 uczniów w 28 oddziałach. Nowi nauczyciele to: Anna Gacek, Wanda Nowak – Kobylak, Wojciech Milczarek, Bożena Mruk, Stanisław Wachal, Helena Zamojska, Alicja Żabska. Wprowadzono pięciodniowy tydzień pracy /wolne soboty, z jedną „pracującą” w miesiącu/ .

Od początku lat sześćdziesiątych działającą w szkole organizacją było Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej. Początkowo nosiło nazwę Szkolne Koło Przyjaciół ZSRR, później - Szkolne Koło TPPR. Przejawiało różne formy działania, w zależności od zaangażowania i inwencji opiekunów, którymi najczęściej byli nauczyciele języka rosyjskiego. Jednym z zadań koła była opieka nad cmentarzem żołnierzy radzieckich. W marcu 1982r. Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Jeleniej Górze przyznał szkole honorową odznakę Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, „za szczególną troskę i dbałość o miejsca pamięci związane z walkami naszych sojuszników w czasie drugiej wojny światowej”.

Utworzenie Szkoły Podstawowej nr 3, w budynku Liceum Ogólnokształcącego, we wrześniu 1982r. i oddanie do niej po jednym oddziale klas II –VIII to znaczne odciążenie szkoły. Pozostają 22 oddziały z 579 uczniami oraz dwie grupy przedszkolne. Nadal jednak wykorzystuje się do nauki budynek zastępczy. Pracę w szkole rozpoczyna Wiesława Serafin.

Ciekawostka - mimo, iż szkoła liczy o 159 uczniów mniej niż w roku poprzednim, stołówka wydaje dziennie 40 obiadów więcej /460 /.

Od początku istnienia szkoły jedną z jej organizacji jest Spółdzielnia Uczniowska. Pierwszym jej opiekunem był Roman Leśniewski. Aktywną działalność rozpoczęła w 1966r., gdy opiekunką została Barbara Kaczyńska. Spółdzielnia przede wszystkim prowadziła szkolny sklepik rozprowadzający przybory szkolne, bułki, napoje i słodycze. Szkolono członków spółdzielni /sprzedawców/, prowadzono akcje „szklanka mleka”, kiermasze książek i przyborów szkolnych, zbiórki makulatury, wycieczki dla członków spółdzielni, itp. W maju 1983r. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego „Społem” CZSS w Jeleniej Górze wyróżnił Spółdzielnię Uczniowską „Jedność” przy Szkole Podstawowej nr 2 we Lwówku Śl., i jej opiekuna, I miejscem w grupie szkół podstawowych w wojewódzkim konkursie dla spółdzielni uczniowskich pod hasłem „Przyjacielska Pomoc”.

Inne osiągnięcia z tego roku:

1.     Ewa Krzyżanowska – Rejonowy Konkurs Języka Polskiego – I m.

2.     Dorota Maślanka – Rejonowy Konkurs Języka Polskiego – II m.

3.     Anna Skoczylas – Rejonowy Konkurs Recytatorski klas IV-VIII – I m.

4.     Piłka ręczna chłopców – IV m. w województwie.

Rok szkolny 1983/84 - 595 uczniów, 22 odziały. Nowi nauczyciele: Alicja Kurlej i od grudnia 1983r, Justyna Wrzesińska.

Korzystając z obecności we Lwówku na zlocie kombatantów, dnia 16 września 1983r., szkołę odwiedził Zastępca Dowódcy 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty podpułkownik rezerwy mgr Jerzy Bengom. Funkcję zastępcy dowódcy ds. polityczno – wychowawczych w dywizji pełnił od jej sformowania do zakończenia wojny. Mieszkaniec Warszawy, szkołę odwiedził wraz z małżonką, Izabellą, również kombatantką II wojny światowej.

W konkursie na najlepszą ekspozycję pamięci narodowej o tematyce wojskowej, organizowanym przez Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze, pracom plastyczno - historycznym uczniów szkoły przyznano III miejsce. Nagrodą, dla uczniów, była wycieczka szlakiem bojowym I Armii WP, odwiedzono także Siekierki nad Odrą. Młodzież przywiozła do szkoły urnę z ziemią z pola bitewnego.

A przy szkole rozpoczęto budowę pawilonu, w którym będą pracownie techniczne i szkolna biblioteka.

Ze stołówki szkolnej korzystała rekordowa liczba osób – 503.

W roku szkolnym 1984/85 uczy się w szkole 615 uczniów w 21 oddziałach. Pracę w szkole rozpoczynają Krystyna Szawłowska, Bronisław Maliński i Mirosław Kobiałka.

Uczeń klasy IVb, Lucjan Błaszczyk, reprezentował szkołę na zawodach w tenisie stołowym na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Jarosław Pierzchała, z VIIIb, brał udział w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o sztuce.

Zimą na boisku koszykowym nauczyciele wychowania fizycznego utworzyli lodowisko. Było ono maksymalnie eksploatowane na lekcjach, zajęciach popołudniowych i w wolne soboty. Dzięki posiadanym przez szkołę łyżwom „figurówkom” i „hokejówkom”, wszyscy uczniowie mieli ogromną „frajdę” przez większość zimy. Wieczorami, przy świetle lamp, lodowisko „wykorzystywali” także nauczyciele.

3–4 maja 1985r. czteroosobowa delegacja wzięła udział w zlocie szkół współpracujących z 10 Sudecką Dywizją Pancerną w Opolu. Spotkanie odbyło się we Wrocławiu w Szkole Podstawowej nr 68 im. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty.

 

W roku szkolnym 1985/86 nauka odbywa się tylko w budynku głównym, w budynku zastępczym pozostają: oddział przedszkolny, sala gier i pracownie techniczne. 646  uczniów, w 22 oddziałach, uczy się na dwie pełne zmiany. Do szkoły doszły dwie nauczycielki Lidia Raif i Teresa Jarmołowicz.

Szkoła w konkursie zawodoznawczym zdobyła III miejsce, a w konkursie Szkolnych Kas Oszczędzania II m. w województwie.

Dużą aktywnością w ostatnich dwóch latach wykazały się koło turystyczne i historyczno – regionalne „Miłośników Ziemi Lwóweckiej”. Obie grupy brały czynny udział w imprezach organizowanych przez PTTK oraz własnych. Na rajdzie „Babie Lato” uznane zostały za najlepsze. Organizowano wyjazdy w Góry Izerskie, okolice Jeleniej Góry, do Wrocławia, Bolesławca, na Grodziec, w Rudawy Janowickie i wokół Jeziora Pilchowickiego. Wzięły udział w XV Rajdzie Marzanny, organizowanym przez elektrownię „Turów” zdobywając wiele nagród w konkursach krajoznawczych, piosenki dziecięcej i turystycznej. Przewędrowały Drogą przyjaźni polsko-czechosłowackiej ze Szklarskiej Poręby do Karpacza /z noclegiem w schronisku PTTK Odrodzenie”. Koła prowadziły spotkania z ciekawymi ludźmi między innymi z harcmistrzem Polski Wojciechem Jóźkowiakiem i egzotycznym gościem z państwa o nazwie Wyspy Św. Tomasza i Książęca /w Zatoce Gwinejskiej/, czarnoskórym studentem Horacym Ferdynandem Pires de Santosem.

W szkole działała redakcja „Mini Radia”, która nagrywała, montowała i emitowała przez radiowęzeł, raz w miesiącu, audycje radiowe /wywiady, felietony i serwisy informacyjne z życia szkoły/.

 

We wrześniu 1986r. zostaje oddany do użytku pawilon /budynek B/ z pracownią techniczną i 4 salami lekcyjnymi. Ogólnie w obu budynkach uczy się 646 uczniów, w 23 oddziałach, pod kierunkiem 43 nauczycieli. Są wśród nich nowi: Jadwiga Borowiec, Elżbieta Mazut, Krystyna Płonka, Jolanta Rzeszowska, Elżbieta Ugrynowicz.

Zostały wprowadzone stałe spotkania wychowawców, w pierwsze czwartki miesiąca. Biblioteka szkolna liczy 17,7 tyś. woluminów i prenumeruje 42 tytuły czasopism.

Najważniejsze osiągnięcia to:

1.                Szkolne SKO – I m. w województwie, w konkursie oszczędzania,

2.                 Sebastian Mruk /Va/ - rejonowy Konkurs Recytatorski – I m.,

3.                 Magda Borgus /VIIa/ - rejonowy Konkurs Recytatorski – II m.,

4.                 Tomasz Jonak /VIIIa/ – badminton indywidualny – I m. w rejonie,

5.                 T. Jonak, R. Łankowski – badminton, gra deblowa – I m. w rejonie,

6.                  Lucjan Błaszczyk /VIb/ - tenis stołowy – I m. w rejonie,

7.                 Mieczysław Kocot /VIIc/ - szachy – II m. w rejonie.

Rok szkolny 1987/88. 641 uczniów, 23 oddziały. Grono pedagogiczne uzupełniają: Bogusława Piątko, Andrzej Kaszewski, Eugeniusz Sadownik.

Najważniejsze wydarzenie tego roku związane było z 770 – leciem Lwówka. Szkoła była jednym ze współorganizatorów uroczystości. Stanisława Wiktor była główną organizatorką korowodu historycznego szkół miasta i gminy, który przeszedł, 19 września 1987r., ulicami miasta do rynku. Korowód prezentował mieszkańcom miasta poszczególne epoki dziejów miasta od czasów piastowskich do współczesności. Uczniowie szkoły byli przebrani między innymi: klasy czwarte za żaków, siódme za rycerzy i mieszczki, ósme przedstawiały osadników ziem zachodnich.

Z okazji 70-tej rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, w listopadzie1987r, obchodzono w województwie jeleniogórskim Dni Homla. Szkołę i sąsiadujący z nią cmentarz odwiedziła delegacja Rosjan z Homla.

W roku szkolnym 1988/89 uczy się w szkole 636 uczniów w 23 oddziałach. Nowi nauczyciele to Danuta Kobiałka, Artur Lipski, Beata Suchecka, Izabela Zabawa i Beata Żoga.

Ponad stu uczniów i nauczycieli szkoły wzięło udział, we wrześniu, w rajdzie turystycznym Babie Lato, organizowanym przez lwówecki oddział PTTK. Koordynatorem przygotowań i tak masowego udziału wszystkich szkolnych drużyn był Piotr Gryszel /VIIIc/. Szkoła okazała się najaktywniejszą i otrzymała główny puchar rajdu.

W marcu 1989r., już po raz piętnasty, z okazji Dnia Kobiet odbyło się w szkole spotkanie z kombatantkami.

Przedstawicielka szkoły miała okazję „rządzić” Lwówkiem Śl. Dnia, 30 maja 1989r. po prezentacjach na rynku, kandydatów na „mera” z trzech lwóweckich szkół, wybrano w głosowaniu Katarzynę Matusiewicz /VIIa/. Nazajutrz, 1 czerwca, otrzymała ona od Naczelnika miasta, symboliczny klucz do bram Lwówka Śl. Urząd, wraz ze swoim sztabem, sprawowała w kamieniczce przy rynku. Dzieci lwóweckie miały tego dnia na rynku cały dzień zabaw i konkursów. Kasia tak podsumowała ten dzień „Uważam, że wybory mera były przede wszystkim dobrą zabawą, a to, że wybrano mnie to tak samo jakby merem miasta została cała SP nr 2”.

W 1989 r. pracę w szkole podjęły Renata Zajac i Bogusława Larek.

 W następnym roku szkolnym 1990/91 zostaje zatrudnionych aż osiem nowych osób: Joanna Butrymowicz, Krystyna Drobczyńska, Urszula i Andrzej Graczyk, Marzanna Krzyszkowska, Marzena Markulak, Tomasz Szota i ksiądz Janusz Szetelnicki. W związku z odejściem na emeryturę Teresy Kobiałka, zastępcy dyrektora /przez 17 lat/, funkcję tę obejmuje Jadwiga Borowiec /na kolejne 12 lat/

Do szkół powraca, a do tutejszej szkoły zostaje wprowadzona religia, w wymiarze 1 godz. tygodniowo.

W 1991 roku na emeryturę odchodzi dotychczasowy /przez 18 lat/, dyrektor szkoły. Nowym dyrektorem, z konkursu, zostaje Justyna Wrzesińska. Rozpoczyna kadencję w bardzo trudnym okresie dla oświaty. „Wielkie oszczędności” – obniżenie liczby godzin nauczania w poszczególnych klasach, w planach tygodniowych o 4 godz. Wprowadzenie sześciostopniowej skali ocen z przedmiotów. Nowe regulaminy oceniania zachowania uczniów. Trzy nauczycielki na urlopach macierzyńskich /wracają do szkoły w październiku, listopadzie i grudniu. W październiku kontrole kuratorium i SANEPID-u. To tylko pierwsze z problemów, które trzeba rozwiązać. Dyrekcję wspiera w tych zmianach 40 nauczycieli, w tym troje nowych: Magdalena i Artur Pawłowicz oraz Stanisław Siedlecki.

W przyszłości problemów do rozwiązania Pani Dyrektor ma znacznie więcej, ale to już inna historia szkoły i nie tylko historia, ale także współczesność.

 

Tekst "Historia lat 1959-1991"przygotował Mirosław Leszek Kobiałka