Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 2648688
  • Do końca roku: 217 dni
  • Do wakacji: 26 dni
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

OD 1975 DO 1977

Rok 1975 ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Kobiet, w związku z tym w szkole, 9 marca 1975r., zorganizowano spotkanie uczestniczek drugiej wojny światowej, byłych więźniarek obozów koncentracyjnych i wdów po kombatantach.

 Organizatorami uroczystości była szkoła i lwówecki ZBoWiD. Zaproszono 156 kobiet, które czynnie /walcząc/ brały udział w II wojnie światowej. Po oficjalnych przemówieniach okolicznościowych Prezesa ZP ZBoWiD kpt. Rez. Leona Pyffla, gen. Kazimierza Steca i Naczelnika powiatu Stanisława Michalaka nastąpiła część artystyczna, którą wypełniły występy uczniów szkoły, zaprezentowano poezję i piosenki wojenne. Wszystkie przybyłe kombatantki obdarowano laurkami i upominkami wykonanymi przez uczniów miejscowej szkoły oraz szkół ze Świeradowa i Pasiecznika. Przy symbolicznym poczęstunku kombatantki długo wspominały minione lata.

Po raz pierwszy w historii szkolnictwa szkoły podstawowe naukę rozpoczęły w 1975 roku już 21 sierpnia. Liczba uczniów szkoły 575. 21 oddziałów, 6 klas drugozmianowych, 3 w budynku zastępczym. Liczebność klas od 18 do 36. W sierpniu pracę rozpoczęła nowa nauczycielka Maria Miłan, a w trakcie roku szkolnego grono uzupełnia Eleonora Chomicka.

W 1975 r. kilka sal lekcyjnych zostaje wyposażonych w nowy sprzęt, stoliki, krzesełka i meblościanki. Ławki „z pochylonym pulpitem i otworem na kałamarz” przechodzą powoli do przeszłości.

Po drugim okresie, 5 lutego 1976r, na wniosek rodziców, szkolna komisja egzaminacyjna pozytywnie oceniła stan wiedzy ucznia klasy Ia, Bogusława Nowaka i od trzeciego okresu stał się on uczniem klasy IIa.

Za wieloletnie zaangażowanie szkoły w kontakty z kombatantami, 14 lutego 1976r. szkoła zostaje odznaczona Srebrną OdznakąZASŁUŻONY DLA ZBoWiD-u”.

Sukcesem sportowym tego roku szkolnego było mistrzostwo województwa jeleniogórskiego w szachach Elżbiety Urbańskiej /VIIIb/ oraz IV miejsce w województwie w piłce nożnej i siatkówce chłopców.

Kolejny rok szkolny to ogromny sukces szkolnej Izby Pamięci Narodowej. Zalążkiem izby były różnego rodzaju pamiątki przekazywane młodzieży przez kombatantów już w latach sześćdziesiątych. Gromadzono je skrzętnie, po czym, w 1969r. z inicjatywy ówczesnego kierownika Zbigniewa Cymbaluka utworzono w jednej z klas kącik pamiątek po 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty. Po przeniesieniu stałej ekspozycji do sali nr 39, dzięki pomocy lokalnego ZBoWiD-u i 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej w Opolu rozrasta się ona w małe muzeum. Wiele twórczej inwencji w jej tworzeniu i funkcjonowaniu wykazały opiekunki izby Zdzisława Milczarek i Stanisława Wiktor. Pomagają również uczniowie należący do szkolnego koła przyjaciół ZBoWiD. Izba staje się nie tylko małym muzeum, ale także miejscem edukacji regionalnej i historycznej, odbywają się w niej lekcje historii, wychowania obywatelskiego i przysposobienia obronnego. Tu organizuje się spotkania młodzieży szkolnej i harcerzy z kombatantami. Izbę udostępnia się również na wakacjach turystom i młodzieży kolonijnej. Dnia 25 września 1976r., w przeddzień V Zlotu Kombatantów Ziemi Lwóweckiej, izbę odwiedził wiceminister Obrony Narodowej gen. Broni Włodzimierz Sawczuk. Obszerny artykuł o funkcjonowaniu izby ukazał się w gazecie Żołnierz Wolności, dnia 27 października 1976r. Ukoronowaniem działalności izby było zdobycie II nagrody redakcji Żołnierza Wolności w ogólnopolskim konkursie Izb Pamięci Narodowej „Tradycje i Współczesność”. Opiekunki izby wraz z uczniem Andrzejem Hetelem, dnia 30 kwietnia 1977r. w Warszawie, w redakcji gazety, odebrały nagrodę, a następnie wzięły udział w spotkaniu z Ministrem Oświaty i Wychowania.

W maju 1977r., szkolni harcerze gościli z wizytą w 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej w Opolu. W czerwcu, szkolny zespół artystyczny wystąpił w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.

Ponownie drużyny chłopców znalazły się w finale wojewódzkim, tym razem w piłkę ręczną i siatkówkę.

W kolejnych latach były kontynuowane wszystkie tradycyjne imprezy szkolne, współpraca z kombatantami, wojskiem itp.