Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 2648655
  • Do końca roku: 217 dni
  • Do wakacji: 26 dni
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

W 1971 ROKU

Wiosną 1971 roku rozpoczęto modernizację boisk szkolnych. Chodziło przede wszystkim o wyrównanie poziomu powierzchni terenu boisk.

 Przed modernizacją różnica między południową a północną krawędzią terenu wynosiła 1,5 metra. W czasie obfitych opadów deszczu „woda zmywała nawierzchnię i obnażała kamienie i głazy z rozbiórki poniemieckiego budynku”.

Księgozbiór szkolnej biblioteki w 1971r. to 10 tysięcy woluminów, a w ciągu roku szkolnego odnotowano 13.125 wypożyczeń.

Od września 1971 roku w szkole uczy się 610 dzieci. Pracę rozpoczynają Henryka Kołt, Anna Szakoła, Józefina Wrońska i Teresa Wachal. W ciągu roku szkolnego grono pedagogiczne uzupełniają Helena Leszczyńska i Albin Kobiałka. Nowością jest podział roku szkolnego na trzy okresy.

8 maja 1971r. Dowództwo 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej w Opolu podjęło decyzję o przekazaniu plakietki z ziemią spod Lenino pobraną z pola bitwy w 1968r. Uroczystość złożenia plakietki w krypcie muru szkolnego odbyła się 12 października 1971r. Delegacja uczniów /z autorem niniejszego opracowania – uczniem klasy VI/ niosła plakietkę, od bramy szkolnej, wzdłuż szpaleru uczniów i żołnierzy, do schodów, gdzie przejęli ją: major Stanisław Morawiec, Jan Kuś – uczestnik bitwy pod Lenino, ciężko tam raniony i Józef Semkowicz, który przemierzył szlak bojowy od Lenino do Berlina. Przy akompaniamencie wojskowych werbli plakietka zostaje przez nich złożona we wnęce muru obok prochów żołnierzy poległych w bojach o Nysę Łużycką. W uroczystości uświetniającej Dzień Wojska Polskiego, oprócz społeczności szkolnej wzięli udział przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, kombatanci, delegacje jednostek wojskowych z Jeleniej Góry i Płakowic, orkiestra Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze oraz mieszkańcy Lwówka. Całość prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, uczennica klasy VIII – Maria Szreder.

 Rok szkolny 71/72 zaznacza się, po raz pierwszy, aktywną działalnością Samorządu Uczniowskiego. Pod wodzą „Marysi” i opieką Krystyny Siniak samorząd wykazuje dużą inicjatywę w organizowaniu życia szkoły, audycje przez radiowęzeł, dyżury uczniowskie, wieczorki klasowe, gazetki ścienne, zbiórka pieniędzy na odbudowę zamku Królewskiego w Warszawie, czyny społeczne starszych klas itp. Także inne organizacje uczniowskie wykazują dużą aktywność. Między innymi szkolne PCK wraz samorządem i harcerzami przeprowadza dwukrotnie zbiórkę darów dla rówieśników z Domu Dziecka. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej koresponduje z kolegami w ZSRR, LOP prowadzi akcję dokarmiania ptaków. Ponad siedemdziesięcioosobowy chór pod batutą Ryszarda Śliwińskiego zajmuje I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych, a Maria Szreder wygrywa Powiatowy Konkurs Recytatorski.

Nowym pomysłem zwiększającym czytelnictwo uczniów było wprowadzenie w gabinetach przedmiotowych biblioteczek specjalistycznych.