Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 2648648
  • Do końca roku: 217 dni
  • Do wakacji: 26 dni
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

W ROKU SZKOLNYM 69/70

W kolejnym roku szkolnym 69/70 nieco maleje liczba uczniów – 762, związane to jest ze zmianą rejonu szkoły

 /do Szkoły Podstawowej nr 1 odchodzą ulice Szpitalna, Kościelna i część Placu Wolności/. Pozostają jednak 23 oddzialy i cztery klasy nadal muszą uczyć się w budynku Liceum Ogólnokształcącego /2 pierwsze i 2 drugie/. Grono pedagogiczne uzupełniają Zuzanna Płachcińska, Teresa Protasiewicz, Stanisława Puchalska i Irena Zawadzka.

Od września 1970 dwie klasy /V i VI/ zostają w całości oddane do Szkoły Podstawowej Nr 1. W szkole pozostaje 19 oddziałów z 689 uczniami /w tym 7 uczniów po zlikwidowanej szkole w Brunowie/. Nowi nauczyciele to Danuta Krywienko i Franciszek Fuławka.

Nowością tego roku szkolnego jest wprowadzenie nowej skali oceniania sprawowania uczniów. Dotychczas sprawowanie oceniano według ocen takich jak z przedmiotu, nowe oceny to: wzorowa, wyróżniająca, poprawna, niezadawalająca i naganna.

W tym roku szkolnym dużą aktywnością wykazali się harcerze /Szare Szeregi – dziewczęta i Westerplatte – chłopcy/. Współuczestniczyli w wielu imprezach okolicznościowych jak Dzień MO /wizyta w komendzie/, Dzień Rewolucji Październikowej /warty honorowe przy pomnikach Bojowników o Wolność i Demokrację i cmentarzu żołnierzy radzieckich/, VII Alert ZHP itp. Zorganizowano przyrzeczenie harcerskie /na boisku „na górce”/, bieg na stopień „ochotnika”, spotkania z kombatantami i racjonalizatorem, wykonano makietę „harcerski obóz przyszłości”, przeprowadzono akcję zimowego dokarmiania zwierząt, organizowano spotkania przy ogniskach i biwak dla zuchów. Opiekunkami harcerstwa były Zdzisława Milczarek i Danuta Krywienko.