Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 2648637
  • Do końca roku: 217 dni
  • Do wakacji: 26 dni
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

NADANIE IMIENIA SZKOLE NASTĄPIŁO 9 CZERWCA 1963 ROKU

Nadanie imienia szkole nastąpiło 9 czerwca 1963r. O godz. 9.00 wojskowa kompania honorowa oraz poczty sztandarowe udały się na skraj miasta gdzie powitały trzyosobową delegację byłych żołnierzy 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w składzie:

 Józef Borowiec, Stanisław Pawłusiów i Henryk Żuchowski. Delegacja ta poprzedniego dnia „pobrała do urny ziemię …. z transzei 2-go batalionu z odcinka na północ od miejscowości Sanice – zakole rzeki Nysy Łużyckiej, naprzeciwko przyczółka zdobytego przez 2- gi batalion 29 pułku piechoty, 10 Dywizji Sudeckiej w dniu 18.04.1945 roku”. Ziemia ta umieszczona w pocisku przez wyżej wymienioną delegację została przyniesiona do szkoły i umieszczona w specjalnie przygotowanej wnęce ściany frontowej szkoły po lewej stronie od drzwi wejściowych. Kurator Okręgu Szkolnego we Wrocławiu dr Michał Staszków odczytał decyzję Kuratorium z dnia 21 maja 1963r. o nadaniu szkole nazwy o brzmieniu „SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 IMIENIA BOHATERÓW 10 SUDECKIEJ DYWIZJI PIECHOTY we LWÓWKU”. Fakt nadania imienia szkole upamiętnia odsłonięta w trakcie uroczystości tablica pamiątkowa wmurowana przy wejściu do budynku. Uroczystość zakończył występ wojskowego zespołu artystycznego.

We wrześniu 1963r. naukę w szkole rozpoczyna 665 dzieci /ponad 30 mniej niż w roku poprzednim/. Klasy są już mniej liczne, nie przekraczają 45 uczniów, a klasa VIIa liczy tylko 29 osób. Nowe, młode, nauczycielki to Zofia Bochenek i Lidia Chomicka. W szkole działa sześć organizacji i 10 kółek zainteresowań. Organizacje – Samorząd Szkolny, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolne Koło Przyjaciół ZSRR, Liga Ochrony Przyrody, Harcerstwo, PCK, Szkolne Koło Społecznego Funduszu Budowy Szkół, Spółdzielnia Uczniowska. Kółka zainteresowań – biologiczne, matematyczne, polonistyczne, recytatorskie, języka rosyjskiego, turystyczne, przyjaciół książki, taneczne, fotograficzne i sportowe.

 I w tym roku szkolnym zima daje się we znaki społeczności szkolnej. Rada Pedagogiczna, dnia 14 grudnia, podejmuje decyzję o oszczędnym ogrzewaniu szkoły - temperatura w klasach nie niższa niż +10 stopni, sala gimnastyczna wyłączona z ogrzewania i użytkowania.