Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 2648632
  • Do końca roku: 217 dni
  • Do wakacji: 26 dni
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

LATA 1960-1963

W roku szkolnym 1960/61 również przyjęto dzieci do trzech klas pierwszych. Wychowawczyniami pierwszoklasistów zostały nowozatrudnione nauczycielki.

Cztery klasy uczą się w budynku „zastępczym” /2 trzecie i 2 czwarte/. Również w tym budynku na parterze urządzono pracownię techniczną dla chłopców. W budynku głównym do sali po pracowni technicznej /nr 23/ przeniesiono pokój nauczycielski.

Lwówecki Zarząd Powiatowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, w październiku 1960r., powierzył szkole opiekę nad znajdującym się w jej sąsiedztwie cmentarzem żołnierzy radzieckich.

W następnym roku szkolnym następuje zmiana zastępcy kierownika. Zbigniew Cembaluk zostaje kierownikiem Powiatowego Ośrodka Metodycznego, a jego funkcję w szkole przejmuje Zdzisława Milczarek. Po pierwszym okresie Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym postanowiła wprowadzić odznakę „Wzorowy uczeń”. Uroczyste wręczenie pierwszych odznak odbyło się 22 grudnia 1961r. Odznaczono 44 uczniów.

Rok szkolny 1962/63 obfitował ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły. Następuje zmiana kierownictwa szkoły. Na apelu rozpoczynającym rok szkolny, przed 698 uczniami, 20 nauczycielami i rodzicami żegnał się ze szkołą Kazimierz Sozański, a funkcję kierownika obejmował powracający do szkoły Zbigniew Cembaluk. Będzie ją pełnił przez 10 lat. Zastępcą kierownika została Halina Becker. Grono pedagogiczne stanowili: Eugenia Bodzioch, Irena Bondaryk, Włodzimierz Bondaryk, Krystyna Cembaluk, Teresa Kobiałka, Marianna Kibień, Jolanta Kielar, Zofia Krzyżostaniak, Kazimierz Kuczerawy, Danuta Leśniewska, Roman Leśniewski, Ewa Nowak, Zdzisława Milczarek, Janina Paliga, Eugeniusz Piątko, Emilia Paliniewicz, Barbara Rauch, Anna Słoma, Eugeniusz Ulanowski /odszedł po II okresie/, Zofia Zawadzka.

Klasy były bardzo liczne, „najmniejsza” IVb, to 37 dzieci, cztery klasy /Ib, IIb, IIIb i VIIa/ liczyły po 47 uczniów. Wśród uczniów 201 to „przerośnięci” /28,8%/. W klasyfikacjach okresowych od 20 do 30% uczniów otrzymuje oceny niedostateczne. Do tego jeszcze problem z ostrą zimą. Temperatura w styczniu sięga -23 stopni. W salach lekcyjnych temperatura ledwie przekracza +10 stopni. Brakuje opału. Następuje przymusowa przerwa w nauce od 22 stycznia do 20 lutego. Dodatkowo w styczniu spróchniały elementy podtrzymujące parkiet w sali gimnastycznej. Remont sali zakończono dopiero w maju. Istne fatum!

Ale były i przyjemne rzeczy w tym roku szkolnym. W marcu 1963r. Zarząd Powiatowy ZBoWiD wystąpił z inicjatywą nadania szkole imienia jednostki wojskowej w skład, której wchodzili żołnierze – osadnicy z terenu miasta i powiatu lwóweckiego. Na zaproszenie 10-tej Sudeckiej Dywizji Pancernej w Opolu /kontynuatorki 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty/ na początku maja udała się do Opola delegacja ze Lwówka złożona z młodzieży szkolnej, Zarządu Powiatowego ZBoWiD i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w celu skonkretyzowania spraw związanych z nadaniem szkole imienia. W trakcie tej wizyty dzieci zwiedzały jednostkę wojskową a dorośli prowadzili rozmowy na temat przyszłej uroczystości.