Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 2648620
  • Do końca roku: 217 dni
  • Do wakacji: 26 dni
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

KOLEJNY CZAS REFORMY - KOLEJNY CZAS ZMIAN (od września 2009 r.)

Nowa rzeczywistość społeczna i polityczna stawia przed oświatą nowe wymagania. Zmienia się Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty. 

Od 1 września 2009r. pracę rozpoczynają M.Słowik i A.Stęplewska. Wymieniono posadzkę na antypoślizgową na parterze budynku C. Trwa remont dachu budynku C oraz potężna inwestycja-,, hala sportowa- ,,Miedzyszkolone Centrum Sportowe” przy naszej szkole. Wprowadzana jest w przedszkolach, w klasie pierwszej szkoły podstawowej nowa podstawa programowa .  Do klas I mogą uczęszczać dzieci sześcioletnie. Planowane zmiany w systemie edukacji wejdą – krok po kroku, rok po roku – począwszy od roku szkolnego 2009/2010.

W okresie wdrażania reformy szkoła podstawowa ma pełnić funkcję punktu informacyjnego, przede wszystkim dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym niekorzystających z edukacji przedszkolnej. W roku szkolnym 2009/2010 pięciolatki będą miały prawo do edukacji przedszkolnej. Od roku 2010/2011 wszystkie pięciolatki będą realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Wszyscy rodzice dzieci urodzonych w roku 2003, 2004 i 2005 będą mieli prawo wyboru, czy ich dziecko idzie do szkoły jak sześcio- czy jako siedmiolatek. Jednak rodzice  powściągliwie, pełni obaw podchodzą do tych zmian. W naszej szkole tylko jedno dziecko sześcioletnie rozpoczyna od 1 września 2009r. naukę w klasie I. Uczniowie klas I obowiązkowo uczestniczą  w zajęciach komputerowych. Zmieniają się również ramowe plany nauczania dla I etapu edukacyjnego (klasy I - III szkoły podstawowej), określanego - edukacją wczesnoszkolną, a nie jak dotąd nauczanie zintegrowane . Każdy nauczyciel ma dodatkową godzinę tygodniową przeznaczoną na prowadzenie zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów – w zależności od potrzeb: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce. Teraz zadaniem szkoły nie jest przekazywanie uczniom gotowej wiedzy, ale rozwijanie dyspozycji intelektualnych i wspieranie rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci. Szkoła dążyć  ma do pobudzania  zainteresowań uczniów, kształtuje i wspiera wielostronny ich rozwój.  Dla szkoły to możliwości i wyzwania- choć wcale nie nowe . Modyfikowane są programy autorskie (tu edukacji informatycznej, prozdrowotnej, prorodzinnej i edukacji regionalnej), które wzbogacają i dopełniają programy nauczania w naszej szkole. Wielość nowoczesnych form i metod aktywizujących wyzwala w uczniach poszukiwanie twórczych rozwiązań, planowanie własnych projektów, pokonywanie problemów i osiąganie sukcesów na miarę własnych, indywidualnych możliwości i zainteresowań.

            Z takim nastawieniem rozpoczynamy rok szkolny 2009/2010 uroczystym apelem. Po uroczystym apelu  uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście przeszli na plac budowy hali sportowej, gdzie dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod budowę ,,Międzyszkolnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim”. Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Pan Ludwik Kaziów powitał wszystkich zebranych. W uroczystościach udział wzięli: Przewodnicząca Komitetu Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pani Elżbieta Zakrzewska, władze partnerskiego miasta Wilthen w Saksonii, Wiceburmistrz Pan Ireneusz Maciejczyk, Sekretarz Gminy i Miasta Pan Jan Serafin, Proboszcz Parafii pw. WNMP Krzysztof Kiełbowicz,radni Lwówka Ślaskiego, Dyrektor Domu Kultury Pan Tadeusz Dzieżyc, Dyrektor OSIR-u Pan Jerzy Pawłusiów, Dyrektor ZBGKiM-u Pan Ryszard Chodorowski, Naczelnik Wydziału Inwestycji Alicja Kołomyjska oraz dyrekcja i przedstawiciele wykonawcy- Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno- Budowlanych SAN-BUD z Zielonej Góry. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał Dziekan Krzysztof Kiełbowicz.  

Ta inwestycja na miarę XXI wieku  to ogromny sukces władz miasta, ich ogromnej determinacji w celu poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Nie bacząc na różne trudności związane z budową hali, warto inwestować w młode pokolenie Polaków, tak by za kolejne kilkadziesiąt lat z przyjemnością wracali do miasta, w którym wyrastały ich korzenie. Ale to już kolejny rozdział ,, księgi” o historii Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim.

 

,,Tempus edax igitur prater nos omnia perdit”

,,Żarłoczny czas niszczy wszystko, prócz nas”

 

W ciągu ostatniego półwiecza szkoła, mimo zmieniających się warunków społecznych i politycznych, godnie i nieustannie realizuje proces dydaktyczno - wychowawczy. Przez lata swojego istnienia szkoła może szczycić się wielością sukcesów swych uczniów. Każdy w czasie swojej edukacji w tej szkole mógł odnaleźć swoje miejsce. Niechaj więc te nasze „roślinki” pielęgnowane przez dobrych „ogrodników” wyrastają na szczęśliwe, zaradne, kompetentne, twórcze i wartościowe społeczeństwo, a gdziekolwiek los je rozniesie, niechaj przynajmniej miłym wspomnieniem tu powracają.

Tekst przygotował zespół:

Wiesława Fuławka, Jolanta Kaszuba, Lilla Mikłaszewska
Maria Jolanta Odyniec, Krystyna Gasińska-Szawłowska

Bibliografia: 

 1. Księga Pamiątkowa Szkoły Tysiąclecia Państwa Polskiego (Kronika Szkoły Podstawowej Nr 2 we Lwówku Śląskim)
 2. Wrzesiński Sz. 60-lecie Szkoły Podstawowej we Lwówku Śląskim (1945-2005), Lwówek Śl. 2005r.
 3. Księgi Protokołów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Lwówku Śląskim
 4. Kronika Klubu Europejskiego Szkoły Podstawowej Nr 2 we Lwówku Śląskim
 5. Kronika PCK Szkoły Podstawowej Nr 2 we Lwówku Śląskim
 6. Gazetka Szkoły Podstawowej Nr 2 Pod Lupą
 7. Gazeta Robotnicza  z dnia28 września 1959r.
 8. Gazeta Wrocławska z dnia 14 marca 2001r.
 9. Lwówecki Biuletyn Samorządowy z lat 2005 - 2008
 10. Miesięcznik Polsce Wierni  z lat 2005, 2007, 2009
 11. Śliwerski B. Co to znaczy dobra szkoła? Nowa Szkoła 1997, nr 3, s. 4
 12. Więckowski R. Dylematy współczesnego systemu edukacyjnego. Nowa Szkoła 1997, nr 3, s. 11