Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 2648616
  • Do końca roku: 217 dni
  • Do wakacji: 26 dni
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

CZAS REFORMY - CZAS ZMIAN (lata 1998 - 2006)

Resort edukacji pod kierunkiem Mirosława Handke ustawą z 1998r. wprowadza zmiany systemu edukacji

praktycznie we wszystkich aspektach jego funkcjonowania – począwszy od zasad finansowania publicznego szkolnictwa, poprzez stworzenie nowych typów szkół i nowej organizacji zajęć, aż do zasad zatrudniania i wynagradzania nauczycieli.

Rok szkolny 1998/99 to ostatni rok istnienia szkoły w jej dotychczasowych strukturach. Następuje wdrożenie reformy oświaty, która wprowadza radykalne zmiany ustroju szkolnego. Sześcioletnie szkoły podstawowe z wewnętrznym podziałem na dwa etapy edukacyjne – nauczanie zintegrowane w klasach I-III i nauczanie blokowe w klasach IV – VI kończące się sprawdzianem nabytych przez uczniów kompetencji (wiedzy i umiejętności), które wynikają z podstawy programowej.  Nowo zatrudniani nauczyciele to: Tomala Irena, Kaczyńska Barbara, Palimąka Janusz, Zięba Barbara, a niemal dwumiesięczne zastępstwo za panią Krystynę Gasińską – Szawłowską objęli: Załuska Danuta, Haracz Władysław i Szczerepa Maciej. Od roku 1998 szkoła posiada pracownię komputerową i łącza internetowe. Uroczyste otwarcie w obecności władz lokalnych pierwszej w Gminie Lwówek Śl. pracowni komputerowej  z internetem nastąpiło 21 grudnia 1998r. Szkoła kontynuuje współpracę ze szkołą w Vannes. Uczniowie naszej szkoły korespondują z rówieśnikami z odległej Bretanii. Oddano do użytku nową kotłownię  gazową ogrzewającą dwa budynki. Zakończono I etap remontu sanitariatów na parterze budynku głównego. Wymieniono oświetlenie budynków szkolnych na zewnątrz. Zagospodarowano pomieszczenia po składzie opału na salę ćwiczeń do gimnastyki korekcyjnej i poprawy sprawności fizycznej. Sukcesy uczniów: Rejonowy Konkurs Wiedzy o Adis: laureatki : N. Leszkowicz, A. Szymonajtis, N. Magda, A. Ilko; Wojewódzki Konkurs Biologiczno- Ekologiczny- laureaci: D. Woźniak, Ł. Pawicki;  Wojewódzki Konkurs Matematyczny- laureat: Ł. Pawicki;  Wojewódzki Konkurs Fizyczny- laureaci: Ł. Pawicki, K. Bodzioch, P. Fijałkowski;  Wojewódzki Konkurs Chemiczny- laureaci: Ł. Pawicki, P. Fijałkowski; Wojewódzki Konkurs Geograficzny- laureat  Ł. Pawicki;  Rejonowy Konkurs Matematyczny kl.VI- laureaci: J. Trojan, G. Lizurek; Wojewódzki Turniej ruchu Drogowego-  laureaci- M. Straszak, M. Plaugo, K. Kobiałka, P. Mikłaszewski.

Szkoła Podstawowa Nr 2 od 01 września 1999r jest szkołą 6-klasową z wygasającą dotychczasową ośmiolatką.

W roku szkolnym 1999/2000 do Szkoły Podstawowej Nr 2 uczęszczają również uczniowie z obwodów dotychczasowych szkół miejskich i okolicznych wsi tj. Rakowic Wielkich, Brunowa, Mojesza i Radłówki. Szkoła przyjęła w swe mury uczniów  wraz z  nauczycielami ze zlikwidowanych szkół SP Nr 3 w Lwówku Śl, SP w Rakowicach Wielkich i część wygasającej SP Nr 1 w Lwówku Śl . Do grona pedagogicznego dołączyli nowo zatrudnieni nauczyciele: Łankowska Barbara, Konecka Elwira, Marecki Krzysztof, Matkowska Łucja, Suchecka Mariola, Urbańska Anna, Dumańska Elżbieta, Drachel Bożena, Hołyszewska Beata,  Trzeciak Monika. W szkole zatrudnieni byli także nauczyciele na częściach etatu w wygasającej szkole ośmioklasowej. Z uczniami klas ósmych pracowali: Dzieżyc Dorota, Słabicka Barbara, Paszczyńska Beata, Anna Parys – Wróblewska, Lipski Artur, Leśniewska Anna, Chomicka Eleonora, Bialic Katarzyna, Ziemniak Elżbieta, Paciocha Ireneusz, Wróblewski Bartłomiej. Odeszli wówczas ze szkoły, w większości zasilając kadrę nowo powstałego w mieście gimnazjum: Hap Anna, Jonak Tomasz, Kurlej Alicja, Primke Marzanna, Szota Tomasz, Zabawa Izabella, Zięba Barbara, a na zasłużoną emeryturę odeszła Anna Domańska. 27 września 1999r. w szkole odbył się uroczysty apel z okazji 40- lecia jej istnienia. Na uroczystości  honorowymi gośćmi  byli oczywiście dawni pracownicy i pierwsi absolwenci naszej szkoły. Był to wyjątkowy, piękny dzień, pełen wspomnień i wzruszeń. Młodzież szkolna wystąpiła przed gośćmi z bogatym programem artystycznym, który przeplatały wspomnienia z historii naszej szkoły przytaczane przez panią dyr Justynę  Wrzesińską. Szkoła wypracowała i przyjęła do realizacji wewnętrzny system oceniania WSO. Kryteria oceniania zaakceptowane zostały przez Samorząd Uczniowski i utworzoną w szkole Radę Rodziców. Pracownia komputerowa służy nie tylko uczniom. W szkole odbył się kurs wewnętrzny Komputerowe wypełnianie świadectw „Cenzurki”. Przeszkolono nauczycieli i od tego czasu  wypełnia się świadectwa i arkusze ocen  komputerowo. Szkoła już trzeci rok współpracuje z francuską szkołą w Vannes. Korespondencja pomiędzy rówieśnikami pozwala poznać realia funkcjonowania szkoły w odległej Bretanii. W grudniu stołówka szkolna zmieniła status na Gospodarstwo Pomocnicze przy SP Nr 2. Od 1 września 2000r. Gospodarstwo Pomocnicze po przejęciu kuchni, stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem zajmuje się  produkcją i sprzedażą posiłków. Sukcesy uczniów: Rejonowy Konkurs Polonistyczny: laureatka: M. Pawłowicz; Dolnośląski Konkurs Matematyczny- laureatka: M.Ryba; Dolnośląski Konkurs Chemiczny- laureatka: M. Pawłowicz; Wojewódzki Konkurs PCK „ Promocja zdrowia”-  laureatki:A. Ilko, A. Szymonajtis;  Dolnośląski Konkurs Języka Niemieckiego- laureatka: M. Ryba; Regionalny Konkurs Wiedzy „ Poznajemy Góry i Pogórze Kaczawskie”- laureat: M. Straszak;  Rejonowy Konkurs Geograficzny „ Poznajemy Europę -„ Austria”- laureaci : G. Chimkowski, A. Mazik.

Rok szkolny 2000/2001 to trzeci rok wdrażania reformy, która wymusza zmiany organizacyjne w szkole. Szkole przybywa czwarty budynek- filia w Kotliskach. Następuje likwidacja pracowni fizyki, biologii, geografii z uwagi na wykluczenie tych przedmiotów szkolnych z programu nauczania, a wyposażanie nowych pracowni przyrody, informatyki i języków obcych. W szkole jest 29 oddziałów, w tym 2 w filii w Kotliskach. Liczba uczniów dochodzi do 740, a średnia ilość uczniów w oddziale przekracza 26 osób. Liczba nauczycieli- 50. Do kadry pedagogicznej dołączyli: Bieliński Krzysztof, Didur Dorota, Fuławka Wiesława, Hap Anna na 3/18 etatu, Jędral Lidia na 10/18 etatu, Konecka Elżbieta, Mikłaszewska Lilla, Siwka Ewa, Sołtys Izabela, która odeszła z końcem roku szkolnego.  Nauczyciele prowadzą zajęcia według jednego z programów dopuszczonych do użytku przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej. Powstały także programy autorskie zgodne z centralnie ustalonym tzw. minimum programowym i dostosowane do potrzeb naszej szkoły, które zaaprobowała Rada Pedagogiczna. Jest to program edukacji informatycznej dla kl. V i VI (J.T.Wrzesińscy), edukacji regionalnej (W. Fuławka) i edukacji prozdrowotnej(E. Ugrynowicz) dla kl. I- III. Programy te są wyrazem twórczej pracy i szczególnego zaangażowania nielicznych nauczycieli, dopełniają i wzbogacają program nauczania w szkole. Szkoła ukierunkowana jest na rozwijanie uzdolnień uczniów poprzez umożliwienie im uczestnictwa w kółkach zainteresowań: plastycznym, muzycznym, informatycznym, medialnym, turystycznym, przyrodniczym, ekologicznym, matematycznym, polonistycznym, rekreacyjno – sportowym, j. angielskiego. Ten szeroki wachlarz rozmaitych kółek zainteresowań umożliwia uczniom poszukiwanie i samorealizację własnych zamiłowań i pasji. Rozpoczęto redagowanie szkolnych gazetek Pod Lupą i Pod Lupką.  Jako innowację eksperymentalnie wprowadzono w szkole nową formę edukacji informatycznej „Pierwszy kontakt” dla uczniów kl. I- III. Ten wspólny projekt państwa Justyny i Tadeusza Wrzesińskich umożliwia uczniom klas najmłodszych (1- 2 razy w semestrze) pierwszy kontakt z komputerem, pracownią komputerową i technologią informacyjną. Polega na równoczesnym prowadzeniu zajęć z grupą odbywającą zajęcia z informatyki i klasą mającą zajęcia zintegrowane. Uczniowie młodsi pod opieką „eksperta” - ucznia klasy starszej, stawiają pierwsze kroki przy obsłudze komputera. Taka forma zajęć odpowiada uczniom i funkcjonuje już 9 lat, ale coraz mniej uczniów wymaga pomocy, na co niewątpliwie ma wpływ postępująca komputeryzacja życia. 15 marca 2001r nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu Europejskiego z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Śl. pana Hilarego Modelskiego, wizytatora Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty pani Urszuli Kropiwnickiej, grona pedagogicznego i uczniów. Klub powstał z inicjatywy grupy uczniów i nauczycielki j. niemieckiego M. Odyniec. To pierwszy taki szkolny klub w naszym powiecie.  Zadaniem klubu jest zapoznanie społeczności szkolnej z krajami należącymi do Unii Europejskiej, zachęcanie różnych instytucji do pomocy w szerzeniu informacji o Europie, instytucjach europejskich oraz krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej i Rady Europy. Klub to także nowa, dodatkowa forma zajęć dla dzieci. Od 09 maja 2001r. w rocznicę powstania UE i przez następne miesiące odbyło się szereg akcji, apeli, przeważnie przez radiowęzeł, podczas których członkowie Klubu Europejskiego prezentowali kolejne kraje UE. Prezentacjom tym często towarzyszyły wystawy i degustacje potraw typowych dla regionów prezentowanych krajów.  Wiosną posadzono kwiaty i krzewy na stworzonych lub odtworzonych kwietnikach przed budynkami nauczania zintegrowanego sadzonkami pozyskanymi przez uczniów klas I – III i nauczycieli. Uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach o tematyce ekologicznej, przyrodniczej, turystycznej, zdrowotnej i sportowej. Dużym powodzeniem cieszyły się w szkole konkursy przedmiotowe. Około 30% uczniów brało udział w konkursach polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, historycznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się konkursy o tematyce zdrowotnej oraz Wiedzy o Ruchu Drogowym- zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w ramach festynu rodzinnego „Bezpieczny Powiat”. Nowością były konkursy o tematyce Unii Europejskiej. Sukces na etapie krajowym – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Europa w Szkole”  pracą filmową „Marzenia o lepszej Europie” pod kierunkiem M. Odyniec. Celem konkursu było krzewienie idei zjednoczonej Europy. Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem Ministra Edukacji Narodowej E. Wittbrodta, Ministra Urzędu Integracji Europejskiej J. Saryusz- Wolskiego, Ambasadora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie i Dyrektora Ośrodka Informacji Rady Europy.  Honorowy patronat nad konkursem objął sam Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej  Aleksander Kwaśniewski. Miłośnicy turystyki i krajoznawstwa zajmują punktowane miejsca w etapach regionalnych konkursów  w zasadzie dla gimnazjalistów. Sukcesy uczniów: Powiatowy Konkurs o bezpieczeństwie ruchu drogowego „Bezpieczna   droga”- I miejsce -W.Cymbała, P. Pawłowicz, D. Szczęsny;  VII Regionalny Konkurs Biologiczno- Ekologiczny- IV miejsce- K. Kwiatkowska; Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska- I miejsce- M. Chilińska, B. Gołębiowski, J. Okurzała; Powiatowy Konkurs Recytatorski-  I miejsce- D. Wołkowska; Mistrzostwa Powiatu w LA: I miejsce - J. Czerpak ( bieg na 60m), I miejsce- J. Zabawa (bieg na 600m), I miejsce- M. Kowalczyk (skok w dal), I miejsce -  J. Gaweł ( bieg na 60m), I miejsce- J. Gaweł (skok w dal);  Wojewódzki Konkurs PCK „ Promocja zdrowia”- I miejsce- A. Maraszkiewicz, II miejsce- J. Harhala, III miejsce- B. Gołębiowski;  Wojewódzki Konkurs - „ Europa w szkole”-  laureatki: J. Olszewska, R. Bagłaj;  I Ogólnopolski turniej Piłki Nożnej- etap powiatowy- III miejsce - M. Szawłowski, P. Palimąka, P. Zawadzki, M. Zatylny.

            W roku szkolnym 2001/2002 dyrektorem szkoły w wyniku konkursu zostaje na trzecią kadencję pani Justyna Wrzesińska. Szkoła pozostaje szkołą podstawową o obwodzie byłych trzech szkół miejskich i czterech najbliższych wiosek. Szkoła prowadzi nadal oddział filialny w Kotliskach o liczbie uczniów około 30. Nowo zatrudnieni nauczyciele to: Adamczyk Genowefa, Hap Anna (cały etat), Korbowska Małgorzata, która odeszła z końcem roku szkolnego, Kmiecik Stefania, Niska Katarzyna, Wojaczyńska Ewa, Wrzesińska Aleksandra, Kobiałka Mirosław, Szubiela Joanna. Ten rok szkolny rozpoczął się ważnym wydarzeniem dla szkoły i miasta. 09 października 2001r. odbyło się, z udziałem władz samorządowych, otwarcie przejścia z sygnalizacją świetlną, co poprawiło bezpieczeństwo w drodze do szkoły. Pierwsze stopnie awansu zawodowego (nowum reformy) na nauczyciela dyplomowanego uzyskali J. Borowiec i T. Wrzesiński, a już w lutym 2002r następni nauczyciele: dyr J. Wrzesińska, A. Hap i W. Fuławka. Rozpoczęto pracę nad nowelizacją Statutu Szkoły. W tym roku nadal odbywają się apele, przeważnie przez radiowęzeł, na których członkowie Klubu Europejskiego prezentują następne kraje UE. Prezentacjom tym także często towarzyszą wystawy i degustacje. W klubie, po obejrzeniu wystawy monet w tutejszym ratuszu, zorganizowano własną wystawę monet krajów 15-stki.   W kwietniu 2002r. dziesięcioro uczniów naszej szkoły - klubowiczów gościło w Szkole Podstawowej Nr  15 w Wałbrzychu. Tam zmierzyli się w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Impreza pod hasłem „Europejski Pociąg Integracyjny” przebiegała w atmosferze szkolnego współzawodnictwa. Konkurs miał charakter twórczej pracy grupowej opartej na wiedzy teoretycznej oraz działaniu praktycznym. Poziom wiedzy drużyn był bardzo wysoki i wyrównany. Współzwycięzcami okazały się aż trzy drużyny, w tym nasi klubowicze. W 51 rocznicę powstania UE w naszej szkole 10 maja 2002r. odbył się uroczysty apel połączony z Gminnym Konkursem wiedzy o UE. Pierwsze miejsce zajęły SP 1 i SP 2, zaś drugie  SP 3 i SP z Płóczek Górnych. W szkole prężnie działa Szkolny Klub Sportowy, Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze, Koło Turystyczne „Niutek”, PCK i Klub Wiewiórka, Klub Europejski, kółko plastyczne, muzyczne, ekologiczno – przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, medialne, regionalne. Największym sukcesem dydaktycznym szkoły jest wysoki ogólny wynik sprawdzianu kompetencji klas szóstych. Jest on wyższy niż średni wynik krajowy, wojewódzki i gminny. Szkoła przystąpiła do programu „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”, który dotyczy higieny jamy ustnej i walki z próchnicą. Programem objęto ucz. kl. najmłodszych. Sukcesy uczniów: II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej-V miejsce – M. Szawłowski, P. Palimąka, M. Zatylny, P. Zawadzki; Dolnośląski Konkurs Języka Niemieckiego” Sprachdoktor”- IX miejsce – A. Olejnik; Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląka- I miejsce – J. Kozub; Mistrzostwa Dolnego Śląska w LA: III miejsce – J. Kanarek ( bieg na 300m ), VI miejsce – M. Tatar ( rzut p.p.);  Dolnośląski Finał w biegach na orientację:  IV miejsce – D. Fiodorów, VI miejsce –P.Kaczorowski, VII miejsce - A. Kobiałka.

 W roku szkolnym 2002/2003 stanowisko zastępcy dyrektora obejmuje Anna Hap. Nastąpiła całkowita likwidacja SP Nr 1, a nauczyciele z tejże szkoły zasilili szeregi grona pedagogicznego SP Nr 2. Zatrudnieni nauczyciele: Bieniasz Joanna, Brzozowska Elżbieta, która z końcem roku szkolnego pożegnała nas obejmując stanowisko dyrektora SP w Niwnicach, Kamieński Marek, Kubis Tomasz, Lisak Edyta, Płotnicka Sylwia na 7/18 etatu, Stachów Alicja na 10/18 etatu, Szec Diana, która z końcem roku odeszła, Śledzińska Wiesława. Na emeryturę odeszła wówczas nasza niezapomniana koleżanka Derkacz Janina. Wzrasta jakość pracy szkoły o pozyskanie następnych nauczycielek dyplomowanych E. Ugrynowicz i M. Kłosowskiej, a w marcu liczba nauczycieli dyplomowanych zwiększa się o dwie panie- L. Reif i M. Odyniec. Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu „SZKOŁA Z KLASĄ”. To zespołowe przedsięwzięcie wymagało zaangażowania nauczycieli, uczniów i rodziców. Konkurs przebiegał wieloetapowo. Rozpoczynał się ankietą, umożliwiającą wyrażenie opinii o funkcjonowaniu szkoły wszystkim podmiotom nauczania. Następny krok to prezentacje szkół na „Pikniku Edukacyjnym”. Ekspozycja w antyramach promująca działalność naszej szkoły ozdobiła hol Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. Zaplanowano i wykonano szereg zadań, co było niełatwym osiągnięciem uwieńczonym 10 października 2003r. zdobyciem cennego certyfikatu. Nadal ujawnia się kreatywność nauczycieli. Powstają programy wdrażania komputeryzacji w szkole i edukacji prorodzinnej (J.Kaszuba, L.Reif), które za aprobatą Rady Pedagogicznej zostają ujęte w planie pracy szkoły. Opracowano Szkolny System Wspierania Uzdolnień i Szkolny System Profilaktyki, które stanowią załączniki do Statutu Szkoły (aktualizowany na bieżąco zbiór praw wewnątrzszkolnych zgodny z przepisami prawa oświatowego). Szkoła otrzymała od Powiatowego Centrum Edukacyjnego Certyfikat Szkoły promującej uczniów zdolnych. Najważniejszym dla szkoły w tym roku szkolnym był Interdyscyplinarny Konkurs „zDolny Ślązaczek” , którego laureatką została Monika Chilińska – II miejsce na Dolnym Śląsku.  W szkole nie zapomina się o uczniach mających trudności w nauce. Od lat prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i indywidualnej terapii pedagogicznej. Obecnie szkoła oferuje zajęcia logopedyczne uczniom wymagającym pomocy w tym zakresie. Członkowie Szkolnego Koła PCK przeprowadzili akcję „Kup czekoladę – podaruj obiad potrzebującemu uczniowi”. Sprzedano aż 150 czekolad, a za pozyskane pieniądze opłacono obiady uczniom naszej szkoły. Reprezentacja PCK osiąga sukces w Rejonowej Olimpiadzie Zdrowia. W październiku członkowie Szkolnego Koła Europejskiego z Wałbrzycha przyjechali do Lwówka na zaproszenie SKE działającego przy naszej szkole. Tym razem działania klubów dotyczyły warsztatów na temat „Skojarzenia o Polsce i o Dolnym Śląsku”. Uczniowie pracowali w 10-cio osobowych grupach mieszanych wałbrzysko – lwóweckich, starając się trafnie wskazać dziesięć rzeczy, które warto wiedzieć o Polsce w związku z naszym wejściem do UE. Goście zwiedzili szkołę i miasto, zawiązały się przyjaźnie i rozkwitła korespondencja.  22 marca odbył się Szkolny Festiwal Piosenki Europejskiej. Repertuar obejmował piosenki w języku angielskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. I miejsce zajęła J. Szymaniak z kl. IV d. 15 kwietnia w szkole przeprowadzono Referendum Unijne kl. VI poprzedzone odpowiednią kampanią informacyjną „za i przeciw UE”. Uczniowie, jak na prawdziwym referendum wrzucali do urny anonimową deklarację „Jestem za lub przeciw wstąpieniu Polski do UE”, a komisja czuwała nad prawidłowym przebiegiem referendum.  24 kwietnia odbyło się Szkolne Forum Europejskie – to spotkanie radnych, nauczycieli, uczniów i rodziców w celu poszerzenia wiedzy o UE. Dzięki temu nasi uczniowie osiągają sukcesy w Konkursie o UE. 20 maja doszło do ponownego spotkania klubowiczów obu zaprzyjaźnionych szkół. Tym razem byliśmy z rewizytą w Wałbrzychu. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w dziale regionalnym Biblioteki Miejskiej w Wałbrzychu „Pod Atlantami”, obejrzeli obrazy w galerii malarzy wałbrzyskich, byli z wizytą w Komitecie Europejskim i zwiedzili wałbrzyski rynek. 30 maja w naszym mieście odbywał się Dzień Europy. Nasza szkoła, wraz z innymi szkołami, wzięła udział w happeningu unijnym. Przystrojeni w transparenty, plakaty, balony i flagi przemaszerowaliśmy przez lwówecki rynek wznosząc okrzyki, np.: hop, hop Polska w Unii już za rok! Na tę uroczystość do Lwówka przybył ówczesny minister Lech Nikolski, poseł ziemi lwóweckiej Olgierd Poniźniak, Starosta Lwówecki Henryk Kulesza i Burmistrz Ludwik Kaziów. Tłumnie przybyłym mieszkańcom uczniowie rozdawali ulotki informujące o korzyściach wstąpienia do Unii.Rozkwita korespondencja pomiędzy klubowiczami naszej szkoły a zaprzyjaźnionymi szkołami w Wałbrzychu i francuskim Vannes. Wyremontowano gabinet pielęgniarki szkolnej i gabinet zastępcy dyr, a na parterze wybudowano dyżurkę. Wszystkie komputery w budynku A są w sieci i na stałe podłączone do internetu, poza tym w komputer wyposażona została filia w Kotliskach. Wykonane jest ogrodzenie wokół budynku B, wymienione zostały dwa okna i drzwi w stołówce szkolnej. Do gabinetów zakupiono radiomagnetofony z odtwarzaczami CD (5 sztuk). Z inicjatywy Rady Rodziców zorganizowano pierwszy Festyn Rodzinny, w którym uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządu lokalnego. Gwarantem świetnej zabawy były oczywiście, oprócz dobrej pogody, prezentacje artystyczne klas, ciekawe, różnorodne konkursy i zabawy, a przede wszystkim wspaniałe wypieki rodziców. Odbył się I Szkolny Rajd Integracyjny„Babie Latko”. Trasy rajdu opracowali nauczyciele w zgodzie z możliwościami fizycznymi uczniów. W szkole przeprowadzono ogólnopolską akcję „Góra Grosza”, która miała na celu zwrócenie uwagi i przyczynienie się do poprawy losu dzieci wychowywanych poza rodzinami. Wspólną ofertą rodziców i szkoły są odpłatne wyjazdy na basen do Bolesławca. Sukcesy uczniów: I Powiatowy Konkurs Matematyczny: I miejsce – D. Lipski, IV miejsce- B. Zatylny; Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny „ Alfik”- wyróżnienie - A. Olejnik; „zDolny Ślązaczek”- Konkurs Interdyscyplinarny- laureatka - M. Chilińska; Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych- Warszawa- VIII miejsce - M. Chiliński; Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach na Orientację- IV miejsce- M. Kwiecień; Dolnośląski Finał w Aerobiku- VII miejsce- A. Kobiałka, J. Dobrowolska, J. Drążek, A. Dobrowolska; Strefowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowym- II miejsce- M. Kwiecień, Ł. Kołomyjska, P. Listwan;  III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej- etap wojewódzki- V miejsce- M. Zatylny, J. Karasiński , B. Bialic;  Rejonowa Olimpiada Zdrowia PCK-  III miejsce – M. Wojaczyński, M. Chilińska, Ł. Kołomyjska; Dolnośląski Finał Olimpiady Lekkoatletycznej: II miejsce – P. Jóźwiak, VI miejsce – Ł. Kołomyjska; Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej- I miejsce – Ł. Syska, D. Markowski,, T. Kruk, D. Morawski, J. Cybulski; Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej- laureaci : M. Skalski , M. Harchala, Ł.Wojaczyński.

Rok szkolny 2003/2004 to dalsze umocnienie pracy w zreformowanej szkole. W tym roku szkolnym jest 841 uczniów i pracuje 61 nauczycieli. Zatrudnieni nauczyciele: Bodzioch Jolanta (10/18 etatu), Kredkowska Ewelina (10/18 etatu), Sawczak Piotr, Kuszneryk Kaja, Osiadacz Marcin, a z końcem roku szkolnego odeszli: Lisak Edyta, Sawczak Piotr, Kredkowska Ewelina. Szkole przybyło 3 nauczycieli mianowanych i 1 dyplomowany – K. Marecki. Bogata oferta kółek zainteresowań, zgodna z oczekiwaniami uczniów, wzorem lat ubiegłych, umożliwia uczniom rozwój ich indywidualnych zainteresowań i zdolności. Nowością jest szkółka piłkarska piłki nożnej – oferta dla kl. I-III „Orliki” (M.Markulak) , oraz kółko teatralno – recytatorskie. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych: kołach zainteresowań i przedmiotowych 365 uczniów, w zajęciach rekreacyjno – sportowych 152 uczniów. Szkoła zorganizowała II Rajd Integracyjny „Babie Latko”, po raz pierwszy brała udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z inicjatywy Barbary Łankowskiej i Ewy Siwki. Zebrano wówczas 3100 zł, tj 30% wpłaty naszej gminy. W grudniu znów gościliśmy SKE z Wałbrzycha. Na tę okazję Mali Syriusze - uczniowie klas nauczania zintegrowanego przygotowali bogaty program artystyczny. Uczniowie zaprzyjaźnionych szkół wzięli udział w warsztatach „Prawa dzieci”. Rewizyta nastąpiła już w maju. Gościliśmy na uroczystych obchodach X – lecia istnienia Klubu. Praca w filii w Kotliskach i współpraca z rodzicami zaskakuje inicjatywą pozyskiwania środków pozabudżetowych (zbieranie żołędzi, organizacja dochodowej zabawy andrzejkowej dla dorosłych), mimo to z uwagi na wysokie koszty utrzymania filii grozi likwidacja. Od lutego 2004 r. nauczyciele rozpoczynają zapoznawanie rodziców i uczniów z najważniejszym dokumentem szkolnym tj. Statutem Szkoły. Edukacja prozdrowotna w szkole poszerza swój zakres, zgodnie z zaistniałymi potrzebami. Szkoła przystąpiła do programu „Wygraj z astmą”. Ponadto J. Janz-Witkowski przedstawiła opracowanie „Program relaksacyjny dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w młodszym wieku szkolnym” realizowany w świetlicy szkolnej. Przedstawiony został również program B. Drachel opracowany na bazie programu zdrowotnego dostosowanego do potrzeb „Zielonej szkoły”. Szkoła kładzie nacisk na tworzenie środowiska przyjaznego dla wszystkich potrzebujących ludzi i dlatego odbywały się akcje typu: Góra Grosza – zbiórka funduszy dla dzieci z domów dziecka, „Pomóż i Ty” - rozprowadzanie cegiełek w ramach Roku Solidarności z Niepełnosprawnymi – zbiórka 80 zł na protezy. „Serce - na pomoc chorym i potrzebującym”- rozprowadzanie kalendarzyków (PCK), „Wyprawka dla Żaka” - sprzedaż cegiełek i zakupienie 2 kompletów podręczników  do kl. VI (PCK), „Ferie zimowe” - zajęcia dla uczniów klas I – VI, którzy w czasie ferii nie mieli zapewnionej opieki w domu rodzinnym, „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem “ - zbiórka maskotek, bajek dla dzieci z domów dziecka (PCK, SU, świetlica), bezpłatne śniadania w czasie zimy dla 120 uczniów. Ponadto odbyły się imprezy o charakterze kulturalnym: 8 przedstawień teatralnych i montaży słowno – muzycznych - również 8.  Jak w ubiegłym roku odbył się już II Festyn Rodzinny, a fundusze pozyskane podczas festynu Rada Rodziców przeznaczyła na zakup nagród książkowych dla uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce oraz odnoszących sukcesy w szkolnych konkursach. W szkole wymieniono kotły gazowe w budynku C i wyremontowano dach  na budynku A. Wymieniono schody wejściowe budynku A, nowe podłogi w 5 salach budynku B i szatni wychowania fizycznego chłopców budynku A, wymieniono pulpity stolików szkolnych w 8 salach lekcyjnych. W marcu zlikwidowano szatnię na korytarzu dla uczniów klas IV – VI i zamontowano wieszaki w klasach. Wprowadzono ochronę obiektów szkolnych w godzinach wieczornych. W Ogólnopolskim Konkursie pod patronatem Prezydenta RP Szkoła Podstawowa Nr 2 otrzymała Certyfikat –„ Szkoła z klasą”. Odbyło się 46 konkursów szkolnych, powiatowych i międzypowiatowych, w których brali udział nasi uczniowie. W II Interdyscyplinarnym Konkursie „zDolny Ślązaczek” finalistką została Alicja Olejnik. Nasi uczniowie chętnie brali udział  w imprezach turystycznych i zawodach sportowych. W Dolnośląskich Igrzyskach Młodzieży w aerobiku- III miejsce w województwie dolnośląskim. W Ogólnopolskich Zawodach „Czwartki Lekkoatletyczne- 7 uczniów w finałach w Warszawie. Inne sukcesy: Powiatowe Biegi Przełajowe:  I miejsce- Ł. Syska, II miejsce- K. Hammer, IV miejsce- A. Hołubowicz,  IV miejsce – M . Kazimierczuk; Finał- „ Czwartki z Lekką Atletyką”: I miejsce- W. Teluk, J. Cegielska, K. Hałas, O. Tomiczek, D. Fidorów, II miejsce- D. Eck, A. Kobiałka, A. Grodecki, Koman, M .Szawłowski, III miejsce- A. Koman, D. Fidorów; Mistrzostwa Powiatowe w Mini Piłce Siatkowej- I miejsce- J. Dobrowolska, A. Dobrowolska,  A. Kobiałka, J. Drążek, J. Markulak, K. Hałas; I Regionalny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny: I miejsce- A. Janz, II miejsce – T. Sondaj; Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej- IV miejsce – I. Ożogowska; Powiatowe Mistrzostwa w Mini Piłce Siatkowej- I miejsce – M. Zatylny, D. Kobiałka , D. Izdebski, Bialic; VII Ogólnopolski  Marsz na Orientację: II miejsce – D. Fidorów, M. Szawłowski; Międzypowiatowy Konkurs Krajoznawczo- Turystyczny: I miejsce – M. Karpowicz,  A.Kobiałka,  M. Szawłowski, II miejsce – P. Ryba, M. Skalski, A. Pawłowicz; Powiatowa Liga Mistrzów- „ Orliki”- II miejsce – M. Zatylny, J. Karasiński, P. Piżuk, P. Pizuk, K. Dancewicz, M. Mikułko, M.Kowalczyk, B. Balic, D. Lipiński, A.Kołomyjski; Powiatowy Czwórbój Lekkoatletyczny- I miejsce - A. Kobiałka, M. Kazimierczuk, M. Szpilowska, A.Koman, K. Hałas; Wojewódzki Czwórbój Lekkoatletyczny- II miejsce – M. Szawłowski, Ł. Syska, K. Sobucki,A. Głuszuk, P. Rauch; Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego: II miejsce – M. Zabawa, IV miejsce – M. Jungk, A Olejnik; Powiatowy Konkurs Ortograficzny: II miejsce- M. Jadwińska, III miejsce – A. Olejnik; II Powiatowy Konkurs Matematyczny: I miejsce – D. Lipski, III miejsce – M. Szawłowski;  IV Ogólnopolski Turniej w Mini Piłce Nożnej- etap wojewódzki- IV miejsce – B. Bialic, D.Lipiński, M.Mikułko; Dolnośląska Olimpiada Lekkoatletyczna- V miejsce – A. Kobiałka, A. Chiliński ; Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowia- I miejsce – A. Karasińska, K. Rachwał, A. Siczek; Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym- II miejsce : Ł. Turowski, M. Kazimierczuk, Zawrotniak; Donośląski Turniej Krajoznawczo- Turystyczny- VI miejsce – M. Karpowicz, M. Szawłowski, A. Kobiałka; Ogólnopolski Finał Czwartki z Lekką Atletyką – Warszawa: VIII miejsce- A,. Kobiałka, J. Cegielska, D. Eck, Fidorów, M. Szawłowski, W. Teluk, Grodecki; Rejonowy Konkurs- „Poznajemy Europę”: II miejsce – M. Pieniakowska, III miejsce- D. Mikułko, V miejsce – M. Odyjas; Ogólnopolskie Marsze na Orientację „Bóbr 2004”- III miejsce – A. Skalski, M. Pawłowicz.

      Rok szkolny 2004/2005 .W czasie wakacji przed rozpoczęciem roku szkolnego zostały wykonane następujące remonty: wymiana podłóg w budynku C, wyposażenie dwóch oddziałów przedszkolnych oraz prace remontowe w trzech budynkach: malowanie, oszklenie okien, tynkowanie, montaże żaluzji pionowych, prace porządkowe.  Wymieniono schody zewnętrzne przed budynkiem A, których stan techniczny  schodów był tak zły, że doraźna naprawa  nie była możliwa. Zatrudnieni nauczyciele: D.Markowska, A.Matulka, K. Trzaska – Pawłusiów, S. Ugrynowicz. Odeszli z końcem roku szkolnego: S.Ugrynowicz, K.Kuszneryk, A.Matulka, a na emeryturę przeszła H. Kołt.W szkole pracuje 61 nauczycieli. W tym roku szkolnym kolejny nauczyciel, już 11 - K. Gasińska–Szawłowska uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego, a w sesji letniej Jolanta Kaszuba. Wznowiono współpracę z klasami szkoły z Heidenau oraz nawiązano współpracę z klasami z partnerskiego miasta Lwówka w Wielkopolsce. Wyposażono bibliotekę szkolną w 3 komputery z dostępem do internetu, co umożliwiło wdrożenie I etapu programu tworzenia Szkolnego Centrum Multimedialnego w bibliotece.  W szkole dokonano pomiaru sprawności fizycznej w klasach IV – VI i zaprezentowano zadania programu profilaktycznego „Proste plecy”. Tradycją szkoły, ze względu na jej zaszczytne miano Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty, jest  współpraca z kombatantami i troska o wychowanie patriotyczne. W przeddzień 86 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 10 listopada na placu apelowym odbyła się  podniosła, patriotyczna uroczystość z udziałem kombatantów, władz miasta i społeczności szkolnej. Szkołę napawa dumą fakt, że może gościć w swych murach tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. Dla szacownych gości wystąpił chór szkolny z repertuarem pieśni żołnierskiej i partyzanckiej. Następna, podniosła uroczystość w szkole odbyła się w kwietniu – Miesiącu Pamięci  Narodowej, w 60 -tą rocznicę forsowania Nysy Łużyckiej. Szkoła gościła wówczas delegację 10 Brygady Logistycznej z Opola na czele z płk Janem Zadwornym, oraz prezesów  Zarządów Okręgowych Związku Kombatantów z Opola i Jeleniej Góry – płk S. Szelka i płk E. Jakubowski. Tę znaczącą, patriotyczną uroczystość zaszczyciły nasze władze samorządowe: Starosta Lwówecki pan H. Kulesza, Burmistrz Gminy i Miasta  Lwówek Śl. pan L. Kaziów oraz parlamentarzyści - posłowie na Sejm RP: B. Kowalska, O. Poniźniak, M. Turkiewicz, senator RP M. Lewicki. Obecni byli także płk J. Walewski – pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk B. Jakimowicz – żołnierz frontowy z 10 DP, J. Kuźmicz- prezes Klubu b. Nauczycieli Tajnego Nauczania, J. Truścianka- prezes Oddziału Sybiraków, dyrektorzy sąsiednich szkół, uczniowie i nauczyciele. Na uroczystości odznaczono kombatantów Krzyżem Zesłańca Sybiru, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Zostały również nadane odznaki „Za zasługi dla ZKRP i BWP”, wśród odznaczonych byli także zasłużeni nauczyciele: dyr J. Wrzesińska, W. Nowak- Kobylak, M. Kłosowska. Uroczystość uświetnił wzruszający montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Członkowie SK PCK, a także Samorząd Uczniowski  wraz z opiekunem spotkali się z panią prezydentową Jolantą Kwaśniewską, która odwiedziła naszą gminę. Spotkanie dotyczyło polityki antynarkotykowej. Znowu, już po raz trzeci z inicjatywy rodziców, przy współpracy wszystkich podmiotów nauczania oraz społeczności miasta odbył się Festyn Rodzinny, gdzie szkoła miała okazję zaprezentować się w środowisku lokalnym. W szkole wymieniono wykładzinę podłogową w 4 salach dydaktycznych i szatni w- f, wymieniono okna w 5 salach dydaktycznych i stołówce szkolnej, zamontowano rolety w 12 salach dydaktycznych, wymieniono uszkodzone tablice ścienne na nowe, zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznych, polonistycznych, przyrodniczych, muzycznej i plastycznej, wyposażono bibliotekę szkolną w brakujące lektury szkolne i literaturę dla nauczycieli, zmieniono umeblowanie pracowni komputerowej,  i zakupiono laboratorium języków obcych oraz nową cyfrową kserokopiarkę umieszczoną w bibliotece szkolnej(piąta w szkole). Sukcesy uczniów: II Regionalny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny: I miejsce- A. Janz, V miejsce- T. Sondaj; I Powiatowy Konkurs- „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”: I miejsce- A. Kaziów, III miejsce- P. Wątroba; Powiatowe Mistrzostwa Szachowe- I miejsce- J. Zagórska, A. Zawrotniak, K. Rak, M. Ścigan; Regionalny Konkurs Języka Niemieckiego: I miejsce - I. Grzyb, II miejsce- M. Jungk; Powiatowy Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym- I miejsce- A. Kołomyjski; XXX Jubileuszowy Jeleniogórski Rajd Młodzieży Szkolnej: I miejsce – P. Karpowicz, K. Hapanowicz, J. Kłosowska, T. Kurlej, M. Skalski, A. Pawłowicz, M. Pawłowicz; VIII Ogólnopolskie Marsze na Orientację „Siedlęcin 2005”- II miejsce- T. Kurlej, D. Kobiałka; XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy: I miejsce- P. Karpowicz, T. Kurlej, A. Pawłowicz , IX miejsce- etap centralny- P. Karpowicz, T. Kurlej., A. Pawłowicz; IX MnO „Beniamin”- Strzelin- II miejsce- M. Kuryło, P. Mazur; Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych: I miejsce- M. Mikułko, B. Bialic; Mistrzostwa Dolnego Śląska w Biegach Przełajowych: XI miejsce- B. Bialic; Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe- I miejsce- B. Bialic, M. Mikułko, D. Lipiński, R. Wleklik, Kołomyjski ; Powiatowa Olimpiada Lekkoatletyczna: I miejsce- A. Hołubowicz (600 m), I miejsce- D. Zawadzka (60 m) ,I miejsce- A. Grodecki (60 m),I miejsce- W. Teluk (rzut p.palantową); Międzypowiatowa Olimpiada Lekkoatletyczna: II miejsce- A. Koman (skok w dal), II miejsce- A. Hołubowicz (600 m); Dolnośląska Olimpiada Lekkoatletyczna: I miejsce- A. Koman (skok w dal), VIII miejsce- A. Hołubowicz (600 m); Ogólnopolski Finał z Lekką Atletyką - Grand Prix Polski: X miejsce- A. Hołubowicz (600 m), XII miejsce- D. Zawadzka ( 60 m); ,,zDolny Ślązaczek”- Konkurs Interdyscyplinarny-laureatka- M. Odyjas.

Rok szkolny 2005/2006  Zatrudnieni nauczyciele: M. Grębowicz, N. Suska Odeszli: L.Jędral, S.Płotnicka, J.Bodzioch, a na emeryturę przeszli: J.Wrzesińska, T. Wrzesiński i W. Nowak – Kobylak. Pracuje 58 nauczycieli. Łączna ilość uczniów 733. Zgodnie z nowelizacją przepisów oświatowych o obowiązku przygotowania do szkoły dzieci 6 – letnich, w szkole zostają utworzone 2 oddziały przedszkolne. Został wprowadzony do realizacji projekt “Wiedza w życiu codziennym” przedstawiony przez panią R. Rosicką , przeznaczony dla uczniów klas V i VI. Nastąpiła wymiana zestawów komputerowych w pracowni komputerowej. Odnowienie sprzętu pozwoliło na wdrożenie II etapu powstania Szkolnego Centrum Multimedialnego w bibliotece szkolnej. W pomieszczeniu przyległym do biblioteki utworzono sieć lokalną z dostępem do internetu z 10 zestawów komputerowych pozyskanych z obecnej pracowni.  Z okazji 87 rocznicy Odzyskania Niepodległości odbył się w szkole uroczysty apel z udziałem kombatantów i władz samorządowych. Uroczystość uświetnił patriotyczny montaż słowno – muzyczny pod hasłem „Ojczyzna, honor...” Z niezwykle dużym zainteresowaniem uczniowie wysłuchali opowieści pani Jadwigi Kuźmicz – przewodniczącej Klubu Byłych Nauczycieli Tajnego Nauczania o znaczeniu tajnego nauczania w okresie wojny. Płk E. Jakubowski odczytał list do młodzieży o historii odzyskania wolności i przekazał go do Szkolnej Izby Pamięci Narodowej. Szkoła przystąpiła do Międzynarodowego Projektu „Europejski Dzień Wiosny”. Jego celem jest otwarcie dialogu na temat wizji i przyszłości Europy między uczniami, nauczycielami, a osobami działającymi w strukturach unijnych. Nadal trwa współpraca z wałbrzyską szkołą, która w tym roku pracuje pod hasłem „Europa bawi się i świętuje”, co barwnie opisano w listach. Została rozwiązana umowa z najemca sklepiku ze względu na brak poprawy w zaopatrzenie w zdrową żywność. Jak w latach poprzednich odbył się rajd “Babie Latko” i wszystkie inne imprezy szkolne zgodnie z zaplanowanym kalendarzem imprez. Ze względu na małe zainteresowanie rodziców pomocą w organizacji Festynu Rodzinnego w dotychczasowej formie, tym roku odbył się jedynie Dzień Dziecka. Odbyły się badania przesiewowe wzroku i słuchu dla uczniów klas V, a patronat nad badaniami objął Starosta Lwówecki. W czasie wakacji przeprowadzane są remonty; wymiana podłóg w 10 salach budynku A, wymiana okien w 3 salach, malowanie w salach lekcyjnych, wymiana asfaltu na boisku szkolnym, remont księgowości. W 2006r likwidacji uległa filia w Kotliskach. Wysokie koszty utrzymania szkoły przewyższały możliwości gminy. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przeszli do budynków Szkoły Podstawowej Nr 2. Szkoła z  sukcesami bierze w różnych konkursach, turniejach. udział w III Dolnośląskim Konkursie Interdyscyplinarnym „zDolny Ślązaczek”. Zaangażowanie szkoły w poznawanie skomplikowanego świata podatków uwieńczone zostało dyplomem „Mały Urzędnik 2005r.” Startujemy w Regionalnym przeglądzie zespołów wokalnych i solistów- Euroregion Nysa „Artystycznie razem”. W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej dochodzimy do centralnego finału w Białowieży pod kierunkiem K. Bilińskiego. Drużyna Szkolnego Koła Turystyczno - Krajoznawczego PTTK po wygranych eliminacjach wojewódzkich wzięła udział w Centralnym Finale XXXIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym. Nie sposób wspomnieć tu o  zwycięstwie drużyny KTP „Niutek” w Jeleniogórskim Rajdzie Młodzieży Szkolnej oraz zdobyciu miejsca I, II i III w Pucharze Dolnego Śląska w Marszach na Orientację. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym -Etap Powiatowy: II miejsce -  Ł. Turowski, B. Bialic, A. Kołomyjski; III  Regionalny Konkurs  Przyrodniczo -Ekologiczny „Ochrona Przyrody w Polsce”: I miejsce - L. Rzeźwicka, II miejsce - M. Wawer, III miejsce -  A. Grodecki; Regionalny Konkurs Języka Niemieckiego: IV miejsce - D. Kobiałka, VII miejsce - J. Łankowska; Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej- Etap Powiatowy : I miejsce - P. Bieliński, IV miejsce -  G. Ożogowski; Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – Etap Wojewódzki- II miejsce -  P. Bieliński; Puszczańskie Marsze na Orientację- Węgliniec : II miejsce -  M. Kuryło, P. Mazur, III miejsce -  M. Pawłowicz; Marsze na Orientację Puchar Trampa – Bogatynia : I miejsce -  M. Kuryło, P. Mazur, III miejsce -  M. Pawłowicz ; V MnO „Bukowa Góra” – Lubań : I miejsce - T. Kurlej, V miejsce - M. Pawłowicz; Finał Pucharu Dolnego Śląska w MnO - Niwnice :I miejsce – T. Kurlej, II miejsce – M. Kuryło, P. Mazur; Ogólnopolskie MnO  „Puchar Wagarowicza”- Siedlęcin : I miejsce – M. Kuryło, D. Kobiałka; XXXIV Ogólnopolski Turniej Turystyczno-Krajoznawczy – etap powiatowy: I miejsce - M. Pawłowicz, A. Rogowska, T. Kurlej, II miejsce -  O. Zielińska, A. Chruścicki, P. Karpowicz; X Jubileuszowe Ogólnopolskie MnO „Beniamin” – Strzelin : I miejsce -  T. Kurlej, M. Pawłowicz, II miejsce -  A. Rogowska, P. Karpowicz, III miejsce - M. Kuryło, P. Mazur; Puchar Burmistrza Miasta Zgorzelec w MnO : I miejsce -  P. Karpowicz, A. Rogowska, II miejsce -  T. Kurlej, M. Pawłowicz, III miejsce -  M. Kuryło, D. Kobiałka; IV Runda Pucharu Dolnego Śląska w MnO – Bogatynia : I miejsce -  T. Kurlej, M. Pawłowicz, II miejsce -  P. Mazur, G. Ożogowski, III miejsce -  M. Kuryło, D. Kobiałka; XXXIV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy – etap wojewódzki: I miejsce - A. Rogowska, II miejsce -  P. Karpowicz, III miejsce -  M. Pawłowicz; Finał Centralny Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego – Sieraków: XI miejsce -  P. Karpowicz, M. Pawłowicz, A. Rogowska; Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „OMNIBUS”: XX miejsce - P. Walkowiak; Regionalny Konkurs Językowy „Czy znasz język ojczysty”- III miejsce -  M. Kuryło; Powiatowa Olimpiada  Promocji Zdrowego Stylu Życia- V miejsce -  J. Siwka, K. Kocaj, A. Pisarska; Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „OMNIBUS”: XVI miejsce-  A. Oświęcimska, XVIII miejsce- J. Pieniakowska; IV Powiatowy Konkurs Matematyczny: I miejsce -  T. Kurlej, II miejsce -  M. Kuryło, V miejsce -  D. Kobiałka, VI miejsce - Ł. Turowski; Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Kangur”- wyróżnienie - T. Kurlej; Igrzyska Lekkoatletyczne Dzieci – Zawody Powiatowe: I miejsce -  K. Mieszawska, II miejsce -  K. Hapanowicz, M. Kierepka, J. Drabowicz, III miejsce -  B. Paraniak; Czwórbój L.A. – Strefa Jeleniogórska- I miejsce -  M. Kierepka, D. Zawadzka,A. Hołubowicz, J. Kowalska; Czwórbój L.A. – Finał Dolnośląski- I miejsce drużynowo -  K. Mieszawska, K. Hapanowicz; Aerobik rekreacyjny – Finał wojewódzki- VI miejsce -  M. Kierepka, K. Hapanowicz, A. Kaziów; Mistrzostwa Polski - Czwórbój L.A.- XI miejsce -  D. Zawadzka, A. Hołubowicz,  M.Kierepka, J. Kowalczyk, K. Hapanowicz; Regionalny Konkurs Historyczny „Bolko II Świdnicki”- IV miejsce -  P. Piżuk, M. Kuryło; III Regionalny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny „Ochrona Przyrody w Polsce” - etap rejonowy II miejsce -  L. Rzeźnicka