Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 2648607
  • Do końca roku: 217 dni
  • Do wakacji: 26 dni
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

LATA 1991 - 1998 - historia i osiągnięcia uczniów

W roku szkolnym 1991/1992 - stanowisko dyrektora szkoły w wyniku konkursu objęła pani mgr Justyna Wrzesińska.

 

 

 

       Pracę rozpoczęli: Szetelnicki Janusz, Siedlecki Stanisław, Pawłowicz Magda, Maciąg Ewa, Gorlewska Leokadia, Pawłowicz Artur. W miesiącach zimowych prowadzona była akcja „szklanka mleka”, z której skorzystało 250 uczniów. 10 kwietnia 1992 w sali gimnastycznej odbyły się występy zespołu „Słoneczne rytmy” połączone ze spotkaniem z państwem Gucwińskich, którzy z pasją opowiadali o zwyczajach zwierząt, demonstrując niektóre naturalne okazy. Mimo kłopotów finansowych do świetlicy zakupiono krzesełka i zasłony. Opracowano Statut Szkoły na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 poz.425). Statut składał się z pięciu części i zawierał: informacje o szkole, cele zadania szkoły, organizacja szkoły, postanowienia końcowe. Osiągnięcia: Sukcesy odnosili członkowie Klubu Sportowego prowadzonego przez panią Krystynę Płonkę. Największym z nich było zajęcie I miejsca i zdobycie złotego medalu w Wojewódzkim Finale Tenisa Stołowego w grze podwójnej chłopców. Zwyciężyli Jarosław Żojdzik i Przemysław Kufel. Reprezentacja szkoły wzięła udział w konkursie krajoznawczym organizowanym przez Koło Turystyczne „Niutek”, w którym drużynowo i indywidualnie zajęła I miejsce. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Francji - laureatka: A. Nowak; Wojewódzki Konkurs Matematyczny- laureat: G. Markiewicz; Dolnośląski Konkurs Wiedzy o Francji-laureatka: A. Nowak; Wojewódzki Konkurs Polonistyczny- laureaci: A. Nowak, G. Markiewicz

W roku szkolnym 1992/1993 nowo zatrudnieni nauczyciele to: Wertuszka Mariola, Lenartowicz Krzysztof i Kłosowska Małgorzata. Wprowadzono nowe kryteria ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, mierny i niedostateczny oraz oceny z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, nieodpowiednie, naganne. Wznowiono zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe. W styczniu 1993 roku w naszej szkole odbył się koncert zespołu EKG, z którego dochód przeznaczony został na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Samorząd Uczniowski rozpoczął organizowanie raz w miesiącu odpłatnych dyskotek otwartych dla uczniów spoza naszej szkoły. Z końcem roku szkolnego odeszli M. Matusiewicz i K. Lenartowicz. Sukcesy: Wojewódzki Finał Tenisa Stołowego: III miejsce - J. Żojdzik,  V miejsce  - S. Grudniewicz ; Wojewódzki Konkurs Historyczny „ Antyczny Świat”- III miejsce drużynowo- T. Borowiec, M. Gregoryński, T. Pietruniewicz ; Wojewódzki Konkurs Matematyczny-  laureatka : A. Jezierska; Rejonowy Konkurs Polonistyczny- laureatka: J. Bykowska; Dolnośląski Turniej Wiedzy o Francji: I miejsce – J. Skoczna, IV miejsce- P. Bar; Olimpiada PCK – Etap Rejonowy: III miejsce – J. Skoczna, IV miejsce- P. Bar; Rejonowy Konkurs Matematyczny kl. VI - laureaci: A. Masłowski, M. Kamieński; Wojewódzki Konkurs Ekologiczny- III miejsce - A. Jezierska; Rejonowy Konkurs Plastyczny „Tydzień czystości wód i lasów”: I miejsce – A. Bordziłowska, II miejsce – J. Bartkowski, III miejsce – E. Jasińska.

W roku szkolnym 1993/1994 zatrudniony został Jonak Tomasz. W okresie zimowym na boisku szkolnym urządzono lodowisko. Można było skorzystać z nauki jazdy na łyżwach, miło spędzić czas na wolnym powietrzu, mimo mrozu. Szkoła otrzymała honorowy tytuł „ Przyjaciel schroniska dla zwierząt” za zbiórkę pieniędzy na rzecz schroniska. Pan Andrzej Graczyk założył Szkolny Zespół Instrumentalny, który zdobył wyróżnienie na Rejonowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych. Zespół występował również na przeglądzie wojewódzkim. Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne brało udział w XIX Jeleniogórskim Rajdzie Szkolnym, gdzie zajęło I miejsce w konkursie krajoznawczym. Drużynę prowadziła pani Maria Jonak. Uczniowie z Koła Geograficznego brali udział w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Francji, gdzie zajęli trzy pierwsze miejsca. Inne sukcesy szkoły: Rejonowy Konkurs Plastyczny -,,Aids”: I miejsce – M. Ranecka, II miejsce- E. Hapanowicz, III miejsce – A. Kujel, D. Zatorska; Rejonowe Biegi Przełajowe - III miejsce- L. Krzyśków; Otwarte Mistrzostwa Makroregionu Młodzików:- VI miejsce- L. Krzyśków; Wojewódzkie Mistrzostwa w Biegach Przełajowych: I miejsce – M. Ranecka, II miejsce- D. Wójcik; Rejonowy Konkurs Recytatorski: I miejsce – M. Różycka, II miejsce – N. Magda; Wojewódzki Konkurs Polonistyczny- aureatka: M. Miszczyszyn; Wojewódzki Konkurs Matematyczny- laureatka: E. Jarosz; Wojewódzki Konkurs Ekologiczny- II miejsce – E. Jarosz; Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Francji ( drużynowo): I miejsce- J. Skoczna, P. Bar, A. Macała, II miejsce – T. Borowiec, S. Grudniewicz, M. Mruk.

W roku szkolnym 1994/1995 nowością było zatrudnianie katechetów świeckich na zasadach przysługującym nauczycielom, zaś księża pracujący w szkole z dziećmi do końca roku pozostawali na umowach niepłatnych. Zatrudniono Jolantę Janz – Witkowski. Do programu nauczania techniki w kl. IV – VI wprowadzono nowy dział „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Opracowany został przez Zakład Ruchu Drogowego Centrum szkolenia Policji przy współpracy Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji  i Wojewódzkiego Ośrodka Politechnicznego. Na te zajęcia przeznaczono co najmniej 8 – 12 godzin rocznie. W dniach 14.02. – 2.03.1995r. szkołę wizytował pracownik Kuratorium Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze pana J.Owczarek. Celem wizytacji była ocena pracy szkoły. Wizytacja obejmowała działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły. Wizytacja wypadła bardzo dobrze, a ocena pracy dyrektora to – szczególnie wyróżniająca. Sukcesy szkoły: Wojewódzkie Biegi Przełajowe LZS: II miejsce – D. Wójcik, II miejsce -  Sz. Zapart, III miejsce – A. Karpowicz; Halowe Mistrzostwa w Wałbrzychu: I miejsce – M. Jakubowski ( kula), VI miejsce – Sz. Zapart (1000m); Wojewódzkie Mistrzostwa w Tenisie Stołowym ( drużynowo )- V miejsce – M. Sikorki, M. Kopeć; Wojewódzkie Mistrzostwa w Piłce Siatkowej- I miejsce - S. Grudniwicz, M.Gregoryński, J. Żojdzik , A. Bułkowski, T. Pietruniewicz, A. Pawłusiów; Miedzywojewódzkie Mistrzostwa w Piłce Siatkowej- III miejsce-  S. Grudniewicz, M. Gregoryński, A. Bułkowski, J. Żojdzik, T. Pietruniewicz, A. Pawłusiów; Konkurs Matematyczny „ Kangur”- nagroda główna- K. Pawicka; Wojewódzki Konkurs Matematyczny- aureaci : K. Pawicka, T. Pawicki; Wojewódzkie Igrzyska  LA:  I miejsce - M. Jakubowski ( kula), I miejsce - T. Pawłowicz; Wojewódzki Konkurs Ekologiczny- I miejsce - M. Filip;   Rejonowy Trójbój LA- I miejsce - K. Płotnicki; Rejonowy Konkurs Plastyczny „ Uwaga AIDS”-  wyróżnienie – S. Brzycki;  Rejonowy Konkurs wiedzy o AIDS-  I miejsce – T. Borowiec, A. Bułkowski, A. Starczewska;  Rejonowy Konkurs Polonistyczny- laureatki : K. Woźniak, J. Lemcio. Uczniowie brali udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Italii, gdzie drużynowo zajęli I miejsce. Na 72 uczestników w ścisłym 9 osobowym finale było 5 uczniów z naszej szkoły. Po części ustnej indywidualnie zajęli trzy II miejsca: T.Borowiec, H. Miroszek  i P. Kodź. W nagrodę uczniowie ci wyjadą na kolenie letnie do Czech. Uczeń M. Jakubowski uzyskał IV klasę sportową. Jego wynik w rzucie oszczepem klasyfikował go w I szóstce w Polsce w tej kategorii wiekowej. Zespół instrumentalny prowadzony przez pana A. Graczyka zdobył I miejsce na Przeglądzie Rejonowym Szkolnych Zespołów Artystycznych w Bolesławcu, a na przeglądzie wojewódzkim – wyróżnienie. Rok szkolny 1994/95 to przejęcie w użytkowanie przez szkołę całego budynku C, po 6-letnim kapitalnym remoncie. Budynek trzykondygnacyjny, z małą salą gimnastyczną przeznaczony został na sale lekcyjne dla uczniów klas I-III. Lekarz ortopeda przebadał uczniów kl. I – III. Wytypował uczniów z wadami kwalifikującymi ich do gimnastyki korekcyjnej. Odbył się występ braci Fornelów z Teleranka i 5-10-15 na rzecz fundacji „Sprawni inaczej”. Rada Rodziców zorganizowała zabawę karnawałową dla mieszkańców Lwówka Śląskiego. Dochód z imprezy przeznaczono na remont sali gimnastycznej w budynku A. Dzięki uprzejmości Agencji Komputerowej „Bartek”(p.Kurlej i p. Hap) zakupiono jednolite stroje dla sekcji lekkoatletycznej.

Rok szkolny 1995/1996 przyniósł wiele zmian w organizacji zarządzania szkołami. Uchwałą Nr XVIII/157/95 Rady Miejskiej dla Gminy i Miasta Lwówek Śl. z dnia19 grudnia 1995r.  utworzono z dniem 1. stycznia 1996r. na bazie istniejącego majątku jednostkę budżetową: Szkołę Podstawową Nr 2. Zachowano dotychczasowy przedmiot działalności  szkoły z uzupełnieniem elementów jednostki budżetowej, zgodnie ze „Statutem”. Źródłami przychodów szkoły są : dotacje z budżetu gminy, darowizny i inne dochody zgodne z przepisami dla jednostek budżetowych. W związku z usamodzielnieniem się szkoły została ona odłączona od lwóweckiego ZEASZ–u , a księgowość i kadry zostały przeniesione do budynku szkoły. Organem prowadzącym szkołę jest Zarząd Gminy i Miasta Lwówek Śl, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze. Pracę rozpoczął  Mariusz Proszko. Zainteresowania uczniów rozwijano poprzez organizowanie konkursów polonistycznych, matematycznych, recytatorskich, plastycznych oraz zajęcia w kole muzycznym i informatycznym. Programy wychowawcze wzbogacono o następujące cele: „Bezpieczeństwo na drodze”, „Prawa Dziecka”, „Edukacja dla demokracji”, „Promowanie zdrowia”. Sukcesy uczniów: Rejonowy Konkurs Biologiczno- Ekologiczny: II miejsce-  M. Dąbrowska, III miejsce- J. Gembala; Rejonowy Konkurs Polnistyczny- laureaci : K. Pawicka, M. Dąbrowska, A. Kaczuba, K. Wardyn, J. Łużna, M. Wojciechowicz; Rejonowy Konkurs Fizyczny- laureaci : M. Trojan, K. Pawicka, N. Fiodorów, E. Ziółkowski; Wojewódzki Konkurs Matematyczny- laureatka: K. Pawicka; Wojewódzki Konkurs Polonistyczny- laureatka: K. Wardyn; Rejonowy Konkurs Matematyczny kl.IV- II  miejsce- J. Zapart; Wojewódzki Konkurs Chemiczny- laureat : M. Trojan; Wojewódzki Konkurs Biologiczny „Ryby i ich środowisko”- laureatki: J. Łużna, K. Wardyn; Rejonowy Konkurs Recytatorski „ Radość w poezji dziecięcej”: I miejsce-  A. Maciejkowicz, II miejsce- K. Kobiałka; Międzywojewódzki Konkurs Matematyczny- laureatka: K. Pawicka; Konkurs Matematyczny „ Kangur”- laureatka: K. Pawicka; Wojewódzki Konkurs Historyczny„ Patriotyzm dnia codziennego”- wyróżnienie: P.Wowczuk; Wojewódzki Konkurs Geograficzy: I miejsce- P. Kodź, III miejsce -  H. Miroszek; Wojewódzki Konkurs „ Poznajemy Europę- Niemcy”- I miejsce- K. Kostecka, II miejsce- P. Kodź, H. Miroszek; Mistrzostwa Makroregionu Młodzików- I miejsce - M. Jakubowski ( oszczep); Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych: II miejsce -  K. Płotnicki, III miejsce-  J. Mandziejewicz; Halowe Mistrzostwa Okręgu Wałbrzychu: I miejsce- M. Jakubowski ( oszczep), I miejsce- T. Pawłowicz (biegi); Mistrzostwa Makroregionu Młodzików w Wałbrzychu: IV miejsce- P. Paraniak, V miejsce- M. Jakubowski; Mistrzostwa Województwa LZS w Biegach Przełajowych: III miejsce- T. Pawłowicz, V miejsce- Sz. Zapart;  Rejonowy Trójbój kl. III- IV: I miejsce- M. Chruścicki, II miejsce- M. Zalewska; Wojewódzkie Igrzyska SZS kl. VII – VIII: I miejsce – M. Jakubowski, II miejsce- T. Pawłowicz; Wojewódzki Konkurs Fizyczny- laureaci: K. Pawicka, M. Trojan, E. Ziółkowski , N. Fiodorów.

W roku szkolnym 1996/1997 jest 658 uczniów w 27 oddziałach. Do innej szkoły przeszedł Tomasz Szota. Na emeryturę odeszły: Byczko Anna, Mazurek Stanisława, Lemcio Teresa, a  Mruk Bożena przeszła na rentę. W tym roku rozpoczął działalność sklepik szkolny, którego opiekunami byli T.Jonak, M. Proszko i B. Bednarska, a pomagali członkowie Koła Sportowego „Bobas”. Zorganizowano zimowy obóz sportowy dla 23 najlepszych sportowców szkoły  dzięki inicjatywie T.Jonaka i M. Proszko. Wymieniono parkiet w sali gimnastycznej, zakupiono meble szkolne do gabinetu polonistycznego oraz sprzęt nagłaśniający. Sukcesy uczniów:  Mistrzostwa Makroregionu Dolnośląskiego  LA: III miejsce- M. Jakubowski (oszczep);  Mistrzostwa Polski Młodzików w Krakowie- II miejsce- M. Jakubowski; Wojewódzki Konkurs „ Losy żołnierza polskiego od powstania kościuszkowskiego do powstania listopadowego”- laureaci : P. Haftarczyk , E. Litus; Wojewódzki Konkurs Polonistyczny- laureatka: M. Wojciechowicz;  Wojewódzki Konkurs Fizyczny „W świecie sił”- laureaci: M. Jakubowski, M. Pawicka, Sz. Zapart; Wojewódzki Konkurs Geograficzny- laureaci: Ł. Pawicki, A. Bordziłowska,K. Kostecka, Skóra; Wojewódzki konkurs Geograficzny„ Wielka Brytania”- laureaci : P Haftarczyk, N. Magda; Mistrzostwa Makroregionu Dolnośląskiego : I miejsce – M. Jakubowski (oszczep), I miejsce- P. Paraniak; Mistrzostwa Województwa LZS w Biegach Przełajowych- III miejsce – K. Wyborna; Mistrzostwa Okręgu we Wrocławiu: I miejsce -  M. Jakubowski (oszczep), II miejsce- M. Muszyńska (skok wzwyż ).

W roku  szkolnym 1997/ 1998  nowo zatrudnionymi nauczycielami są: Zubel Małgorzata, o. Bolesław Stanisławiszyn oraz Wrzesiński Tadeusz na część etatu. Na emeryturę odeszły: Jonak Maria, Wereszczyńska Krystyna i Górecka Genowefa, a Sieradzka Elżbieta  przeszła do innej szkoły . Od 01 września 1997r. wprowadzono zajęcia z informatyki dla uczniów z klas VIII. Uruchomiono radiowęzeł w trzech budynkach szkolnych. Szkoła nawiązała współpracę ze szkoła w Vannes we Francji. Wymieniono stoliki i krzesła w świetlicy, stołówce i w czytelni. Uzupełniono stan biblioteki w lektury, książki metodyczne i popularno- naukowe. Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym była wymiana centralnego ogrzewania, remont i adaptacja pomieszczenia na salę do gimnastyki korekcyjnej lub innych zajęć z wychowania fizycznego. Komputeryzacja sekretariatu szkoły i księgowości zmodernizowała pracę szkoły. W szkole dotychczas realizowano powszechnie obowiązujący program nauczania, a wspaniali nauczyciele, pedagodzy pracujący w początkowym okresie działalności szkoły niewątpliwie swoją wiedzą, doświadczeniem i osobowością wpisali się na stałe w edukację i kształtowanie postaw młodego pokolenia na karty historii szkoły i miasta. Sukcesy uczniów: Wojewódzki konkurs Fizyczny: laureaci- Ł. Pawicki, E. Litus, J. Mazur, P. Haftarczyk. Po raz pierwszy uczeń naszej szkoły Łukasz Pawicki został laureatem Międzywojewódzkiego Konkursu Fizycznego;  Rejonowy Konkurs Polonistyczny- laureatki: E. Litus, I. Piotrowicz, K. Ciechanowicz, N. Magda; Rejonowy konkurs Chemiczny- laureatka: I. Kibień;  Rejonowy konkurs Matematyczny- laureaci : Ł. Pawicki, P. Haftarczyk;  Wojewódzki Konkurs Geograficzny- laureaci: Ł. Pawicki, A Bordziłowska;  Rejonowy Konkurs Matematyczny kl. VI- laureaci: J. Zapart, M. Pawłowicz; Wojewódzki  Konkurs Plastyczny- „Środowisko Ekologiczne”- laureatka : N. Leszkowicz; Wojewódzki Konkurs Historyczny „Czy polskie powstania miały sens”-  wyróżnienie : E Wojciechowicz;  Wojewódzkie Biegi Przełajowe: I miejsce M. Chruścicki, I miejsce- M. Eliaszewicz;  Mistrzostwa Makroregionu Dolnośląskiego- I miejsce- M. Jakubowski (oszczep);  Mistrzostwa Województwa LZS: II miejsce – J. Mazur, II miejsce- D. Pawłowicz, II miejsce – K. Płotnicki, II miejsce – D. Nowik; Mistrzostwa Polski Młodzików w Poznaniu: VI miejsce- M. Jakubowski (oszczep).