Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2019       

     Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

z dnia 18 lutego 2019 r.

 Komunikat

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty
w Lwówku Śląskim

 z dnia 18 lutego 2019 r.

 o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia kandydata

do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

 podstawa prawna:

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000,1290, 1669, 2245)

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim, w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 podaje do wiadomości:

1)        zasady  rekrutacji,  w  tym  kryteria,  wymagane  dokumenty  i  warunki  przyjęcia  kandydata  do  oddziału przedszkolnego – załącznik nr 1;

 2)        zasady rekrutacji, w tym kryteria, wymagane dokumenty i warunki przyjęcia kandydata do szkoły – załącznik nr 2;

 3)        terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego i szkoły (na podstawie Zarządzenia
Nr OR.0050.13.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski)  – załącznik nr 3.

 Lwówek Śląski, 18 lutego 2019 r.

 

Krzysztof Bieliński

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  w Lwówku Śląskim


 Załącznik nr 3

 do Komunikatu Dyrektora Szkoły

z dnia 18 lutego 2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne - terminy

na rok szkolny 2019/2020

 

oddziały przedszkolne

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami

od 15 marca 2019 r.

do 29 marca 2019 r.

do  godz. 15:00

od 3 czerwca 2019 r.

do 14 czerwca 2019 r.

 do godz. 15:00

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

 

od 1 kwietnia 2019 r.

do 4 kwietnia 2019 r.

od 17 czerwca 2019 r.

do 18 czerwca 2019 r.

 

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5 kwietnia 2019 r.

 do godz. 10:00

19 czerwca 2019 r.

do godz. 10:00

 

4

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 8 kwietnia 2019 r.

do 11 kwietnia 2019 r.

do  godz. 15:00

od 21 czerwca 2019 r.

do 24 czerwca 2019 r.

do  godz. 15:00

 

5

 

 

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

12 kwietnia 2019 r.

o godz. 10:00

25 czerwca 2019 r.

o godz. 10:00

klasy pierwsze

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 marca 2019 r.

do 29 marca 2019 r.

do  godz. 15:00

od 3 czerwca 2019 r.

do 14 czerwca 2019 r.

do godz. 15:00

 

2

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

 

od 1 kwietnia 2019 r.

do 4 kwietnia 2019 r.

od 17 czerwca 2019 r.

do 18 czerwca 2019 r.

 

3

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5 kwietnia 2019 r.

do godz. 10:00

19 czerwca 2019 r.

do godz. 10:00

 

4

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 8 kwietnia 2019 r.

do 11 kwietnia 2019 r.

do  godz. 15:00

od 21 czerwca 2019 r.

do 24 czerwca 2019 r.

do  godz. 15:00

 

5

 

 

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

12 kwietnia 2019 r.

o godz. 10:00

25 czerwca 2019 r.

o godz. 10:00

 

 


Przejdź do góry