Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020

Załącznik nr 1

Zarządzenia Burmistrza

nr OR.0050.13.2019

z dnia 4 lutego 2019 r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami

 

 

od 15 marca 2019 r.

do 29 marca 2019 r.

do  godz. 15:00

 

od 3 czerwca 2019 r.

do 14 czerwca 2019 r.

 do godz. 15:00

 

2

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

 

od 1 kwietnia 2019 r.

do 4 kwietnia 2019 r.

od 17 czerwca 2019 r.

do 18 czerwca 2019 r.

 

3

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

 

5 kwietnia 2019 r.

 do godz. 10:00

 

19 czerwca 2019 r.

do godz. 10:00

 

4

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 8 kwietnia 2019 r.

do 11 kwietnia 2019 r.

do  godz. 15:00

 

od 21 czerwca 2019 r.

do 24 czerwca 2019 r.

do  godz. 15:00

 

5

 

 

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 

12 kwietnia 2019 r.

o godz. 10:00

 

25 czerwca 2019 r.

o godz. 10:00


 Załącznik nr 2

Zarządzenia Burmistrza

nr  OR.0050.13.2018

z dnia 4 lutego 2018 r.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów  do klas pierwszych w szkołach podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 15 marca 2019 r.

do 29 marca 2019 r.

do  godz. 15:00

 

od 3 czerwca 2019 r.

do 14 czerwca 2019 r.

 do godz. 15:00

 

2

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

 

od 1 kwietnia 2019 r.

do 4 kwietnia 2019 r.

od 17 czerwca 2019 r.

do 18 czerwca 2019 r.

 

3

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

 

5 kwietnia 2019 r.

 do godz. 10:00

 

19 czerwca 2019 r.

do godz. 10:00

 

4

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 8 kwietnia 2019 r.

do 11 kwietnia 2019 r.

do  godz. 15:00

 

od 21 czerwca 2019 r.

do 24 czerwca 2019 r.

do  godz. 15:00

 

5

 

 

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 

12 kwietnia 2019 r.

o godz. 10:00

 

25 czerwca 2019 r.

o godz. 10:00


Przejdź do góry