Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 2387181
  • Do końca roku: 76 dni
  • Do wakacji: 251 dni
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

KLASA SPORTOWA


OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (OSF)

Zestaw  testu OSF  składa się z 4 prób. Badania oceny sprawności fizycznej przeprowadza się w ciągu 1 lekcji wychowania fizycznego ( 45 minut)- możliwe jest przetestowanie 25-28 osób na sali gimnastycznej o sugerowanych  wymiarach 10mx18m. Wykonanie prób należy poprzedzić  5 minutową rozgrzewką, oraz należy zapoznać testowanych ze sposobem wykonania poszczególnych prób bezpośrednio przed zadaniem. Badany powinien ćwiczyć w odpowiednim stroju (krótkie spodenki, koszulka, obuwie sportowe).

ORGANIZACJA PRZEBIEGU OSF: Wskazane jest przygotowanie protokołu z listą osób testowanych x 2 przed rozpoczęciem lekcji wf lub zajęć testowych z podziałem na dwie grupy o zbliżonej lub takiej samej liczbie testowanych.  Na sali przed lekcją lub zajęciami należy przygotować stanowisko do biegu wahadłowego  3x10m oraz do skoku w dal z miejsca, pole do rzutu piłką lekarską,  pole prostokąta do biegu 4 minuty  oznaczone punktami, na których umieszczone zostaną tyczki, pachołki oraz linia startu. Każde ze stanowisk obsługuje 1 osoba oceniająca wynik (opiekun grupy, organizator testu) oraz notująca rezultaty w protokole. Próby obie grupy wykonują jednocześnie na przemian. Następnie dwie grupy razem wykonują próbę rzutu piłką lekarską (opiekun podaje wynik, organizator notuje w protokole).

Próbę wytrzymałości należy wykonać z początkowym podziałem na grupy.

Opis prób

1.      BIEG WAHADŁOWY 3X10M ( PRÓBA SZYBKOŚCI)

a)      przybory: tyczka slalomowa- szt. 2 o wymiarach: h=1220mm (+,- 30mm) z główką o śr. 55 mm,  podstawa o śr. 260 mm, przytwierdzone do podłoża taśmą samoprzylepną dwustronna, stoper- szt. 1, miara 20m- szt. 1, taśma/kreda (linia startu o szer. 5cm i dł. 200cm), protokół, długopis,

b)      wykonanie: pokaz i objaśnienie, 1 próba dla każdego w tempie wolnym. Testowany ustawia się w pozycji wykrocznej za linią startu przy tyczce nr 1 naprzeciw linii mety przy tyczce nr 2 ( mierzący czas). Na sygnał „start” lub inny biegnie jak najszybciej do tyczki nr 2, okrąża, biegnie do tyczki nr 1, okrąża i z powrotem do tyczki nr 2 ( meta)

c)        pomiar: Mierzący ustawiony prostopadle do linii biegu naprzeciw tyczki nr 2.  Stoper zostaje uruchomiony z chwilą oderwania nogi zakrocznej od podłoża wyłączony z chwilą przekroczenia linii mety ( barki przekracza linię tyczki nr 2). Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,1s zaokrąglając matematycznie.

2.      SKOK W DAL Z MIEJSCA - PRÓBA MOCY (SIŁY NÓG):

a)      przybory: miara 10m- szt. 1, taśma/kreda (linia startu o szer. 5cm i dł. 100cm) protokół, długopis, taśma do przyklejenia miary

b)      wykonanie: pokaz i objaśnienie, 1 próba dla każdego. Testowany staje w lekkim rozkroku - palce stóp  przed linią, po czym wykonuje odbicie z obu nóg jednocześnie i ląduje na podłoże (lub do piaskownicy lub na inne podłoże) na obie nogi   zwracając uwagę, aby po wykonaniu skoku testowany wyszedł do przodu. UWAGA: Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go  powtórzyć.

c)       pomiar: odległość skoku mierzy się od linii rozpoczynającej skok do ostatniego śladu pięt. Próbę wykonuje się dwukrotnie – jedna po drugiej, odległość podaje się z dokładnością do 1 cm.

3.       RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ 1 LUB 2 KG OBURĄCZ W PRZÓD ZNAD GŁOWY -PRÓBA MOCY (SIŁY TUŁOWIA I RAMION)

a)      przybory: piłka lekarska 1kg ( standard np. Kettler o wym. Śr. …..) dla wieku do 12 r.ż.piłka lekarska 2 kg (standard np. Kettler o wym. Śr. …..)dla wieku pow. 12 r.ż. miara 20m- szt. 1, taśma/kreda (linia rzutu o szer.  5cm i dł 100cm), protokół, długopis, taśma do przyklejenia miary

b)      wykonanie: pokaz i objaśnienie, 1 próba dla każdego testowanego. Testowany staje w lekkim rozkroku- palce stóp  za linią rzutu, ramiona uniesione ku górze, piłka trzymana w dłoniach oburącz nad głową. Wychylając się  w tył wykonuje wyrzut do przodu, tzw. „autem”. UWAGA: Po rzucie nie wolno przekroczyć linii rzutu żadną częścią ciała.

c)       pomiar: odległość rzutu  mierzy się od linii rzutu  do ostatniego śladu zostawionego przez lądującą piłkę. Próbę wykonuje się dwukrotnie – jeden po drugim, odległość podaje się z dokładnością do 10 cm.

4. BIEG NA 4 MINUTY- PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI:  Jedna z ważniejszych prób z  uwagi na permanentny spadek u dzieci tej cechy. Monitoring oraz świadomość o powyższym fakcie może pozwolić zatrzymać ten niekorzystny trend. Próbę wykonuje się na „pętli” 60m  o wymiarach prostokąta 10mx19,25m. W przypadku mniejszego pomieszczenia- sali, próbę można przeprowadzić na „pętli” prostokąta o wymiarach 6,0mx13,25m lub na bieżni LA.

a)      przybory: miara 20m- szt.  1, tyczka slalomowa- szt.4 o wymiarach: h=1220mm (+,- 30mm)z główką o śr. 55 mm,  podstawa o śr. 260 mm, przytwierdzone do podłoża taśmą pachołki   - szt.  8 ( wys. do 50 cm), stoper - szt.  1, gwizdek- szt. 1, kartki (10cmx5cm)- szt. 30 długopisy- szt. 15 pole prostokąta o wym. 10x19,25 ograniczone tyczkami . Pośrodku dłuższej prostej ustawione 3 pachołki w odległościach- 2 oddalone  po 4,68 od tyczek, 3-ci, środkowy,  oddalony o 5m od pachołków. Pośrodku krótszej prostej pachołek ostawiony w odległości 5m od tyczek. Pachołki należy ustawić  50 cm od linii łączącej dwa pachołki, ku środkowi pola prostokąta, taśma/kreda (linia startu o szer. 5cm i dł 300 cm), protokół, długopis,

b)      wykonanie: pokaz( przebiegnięcie grupą 2 „pętli”) i objaśnienie- zwracamy uwagę, aby tempo biegu na początku nie było za wysokie oraz o możliwości marszu w razie dużego zmęczenia, co nie dyskwalifikuje oceny próby. Testowana grupa ustawia się w pozycji stojącej za linią startu( 12-15 osób). Druga grupa  siada w odległości ok 2m na wprost linii startu. Każdemu z tej grupy zostaje przypisany uczestnik biegu ( 1 na 1), któremu piszący na kartce notuje ilość okrążeń przebiegniętych przez testowanego. Na sygnał przeprowadzającego  test( gwizdek) grupa testowana biegnie przeciw ruchowi  wskazówek zegara okrążając  tyczki. Po upływie 1 minuty prowadzący podaje, że do końca biegu pozostało 3 minuty, to samo po upływie 2 minut ( pozostało 2 minuty), 3 minut (pozostała 1 minuta). Dalej podaje czas pozostały do ukończenia biegu- 30, 15,10, 5, 4,3,2,1 sekunda. Na sygnał (gwizdek) testowani siadają w miejscu ukończenia biegu.

c)       pomiar: Opiekun grupy wraz z prowadzącym notuje odległość przebiegnięta poza linię startu z dokładnością do 5m ( pachołki) oraz spisuje od notujących ilość okrążeń. UWAGA: Przeprowadzający próbę wytrzymałości ocenia biegnących po sposobie poruszania się (lekkość i swobodę biegu, tzw.  „kulturę lekkoatlety” i odnotowuje w protokole w uwagach znaczkiem +.

 

Opracował: Marek Wochna