Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

"SZKOLNY OŚRODEK BADAŃ"-sprawozdanie

KARTA PROJEKTU

Szkoła:

Szkoła Podstawowa Nr 2 we Lwówku Śląskim

Temat projektu/ zakres tematyczny:

Szkolny Ośrodek Badań - czyli zbieramy, porządkujemy i prezentujemy dane.

Zespół projektowy:

Uczniowie klas IV-VI

Nauczyciel opiekun:

K. Bieliński, D. Kobiałka, R. Rosicka, N. Suska, M. Pawłowicz

Problemy, które chcemy rozwiązać:

Jakie nawyki żywieniowe oraz sposoby spędzania wolnego czasu lubią uczniowie z klas 4 – 6?

Cele projektu
(czego chcemy się dowiedzieć? co chcemy osiągnąć?)

Kryteria do każdego z celów
(po czym poznamy, że cel został osiągnięty −kryteria)

Informacja zwrotna na temat realizacji celów
(wypełnia nauczyciel po zakończeniu projektu)

Dowiemy się, jakie są sposoby zbierania danych opisujących współczynnik BMI, nawyki żywieniowe oraz sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów z klas 4 – 6 naszej szkoły.

- utworzymy i przeprowadzimy ankiety badające co  chętnie jedzą oraz co robią w wolnym czasie  nasi koledzy oraz koleżanki,

- nawiążemy współpracę z pielęgniarką szkolną oraz dokonamy pomiaru masy oraz wysokości uczniów klas 4 – 6,

- obliczymy współczynniki BMI dla każdego ucznia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego - TIK,

+++

Ankiety i pomiary, które wykonaliście wymagały dużego nakładu pracy, czasu oraz dobrej organizacji. Większość  uczniów zaangażowanych w realizację pierwszego etapu projektu wykonała podjęte zadania.

-

Utworzone ankiety nie zawsze pozwalały na otrzymanie jednoznacznych informacji

-

Podliczanie wyników ankiet odrobinę się przedłużyło  względem założonego czasu

Nauczymy się, jak wykorzystać arkusz kalkulacyjny do wykonania wykresów przedstawiających zebrane dane.

- na podstawie uzyskanych informacji, wykonamy diagramy liczbowe przedstawiające wyniki przeprowadzonych ankiet oraz obliczonych współczynników BMI.

++

Cieszę się, że wykonaliście tak dużo wykresów. Diagramy procentowe pozwalają na szybkie porównanie otrzymanych wyników. Pokazują wzajemne relacje oraz zależności, które można łatwiej i szybciej przeanalizować.

_

Należałoby zwrócić uwagę na czytelność niektórych wykresów (odpowiedni dobór kolorów oraz wielkość czcionki)

Dowiemy się, jak dokonać analizy otrzymanych diagramów.

- odczytamy dane z diagramów i wykresów

- porównując wysokości poszczególnych słupków ustalimy wartości maksymalne, minimalne oraz różnice między nimi.

- porównamy dane liczbowe

++

Bardzo podobało mi się, że w trakcie odczytywania wykresów, uzupełnialiście nawzajem swoje wypowiedzi oraz wyciągaliście poprawne wnioski.

-

Czasami, celem eliminacji przypadkowych błędów, dobrze jest sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

Dowiemy się, jakie błędy żywieniowe oraz jak często korzystają z ruchu na świeżym powietrzu nasi koledzy i koleżanki.

 -  opracujemy profesjonalne prezentacje multimedialne, w których przedstawimy otrzymane wyniki ankiet, wnioski oraz rady dotyczące eliminacji zarówno błędów żywieniowych jak i sposobów zdrowego spędzania wolnego czasu,

- prezentacje przedstawimy na lekcjach wychowawczych w klasach 4 - 6,

- zrobimy i porozwieszamy plakaty promujące zdrowy styl życia.

++

Umieściliście w swoich prezentacjach naprawdę ważne informacje, przedstawiające zarówno stan obecny upodobań żywieniowych i wypoczynkowych swoich rówieśników, jak również wiele cennych wskazówek i zaleceń dotyczących ogólnie pojętego zdrowego stylu życia. Widać było, że wszyscy uczniowie przedstawiający swoje prezentacje bardzo dobrze wiedzieli i rozumieli, o czym mówili.

_

W prezentacji multimedialnej nie trzeba zamieszczać wszystkich opracowanych informacji. Prezentacja powinna stanowić tło do Waszych wypowiedzi, więc informacje zamieszczamy raczej hasłowo i rozwijamy je już w trakcie samej prezentacji. Tekst w prezentacji należy ograniczyć do minimum, za to urozmaicić slajdy zdjęciami i animacjami.

 

 

 

Harmonogram działań

 

Zadania/ działania

 

Uczniowie odpowiedzialni

Terminy realizacji

Nazwa narzędzia TIK
(wpisujemy tylko przy tych zadaniach, gdzie będą wykorzystywane)

Informacja o wykonaniu zadania
(np. z czego jesteśmy zadowoleni?
co byśmy zmienili następnym razem?
wpisują uczniowie po zakończeniu zadań)

Zebranie danych na temat spędzania wolnego czasu przez uczniów z klas IV – VI, ze szczególnym uwzględnieniem czasu spędzanego przed komputerem, telewizorem lub przy telefonie komórkowym. W tym:

-opracowanie ankiety

- przeprowadzenie badania ankietowego,

- wprowadzenie danych i opracowanie graficzne wyników,

- wyciągnięcie wniosków

Opracowanie ankiet i ich przeprowadzenie: uczniowie z klas 5b, 4b, 6c, 6d

Wykonanie pomiarów wzrostu uczniów oraz masy w gabinecie pielęgniarki szkolnej: uczniowie z klas czwartych,

Wprowadzenie danych: uczniowie z klas 5b, 5e, 6c, 6e

Opracowanie wyników: uczniowie z klasy 5b, 6c, 6e

 Wyciągnięcie wniosków – cały zespół uczniów.

11- 29 marzec

2 – 9 kwietnia

10-19 kwietnia

22.04 – 10.05

Excel

Udało nam się przygotować ankietę w Excelu, w formie tabeli, co ułatwiło wprowadzanie danych innym koleżankom.

Sporo zamieszania było ze zbieraniem danych, bo nauczyciele zapominali  tego zrobić na godzinach wychowawczych i musiałyśmy prosić o pomoc katechetki, bo innym nauczycielom było szkoda lekcji.

Z opracowaniem wyników mieliśmy sporo pracy – były dwie ankiety. W jednej z ankiet było 16 pytań, a do niektórych po kilka odpowiedzi do wyboru. Na przyszłość prosimy o krótsze ankiety , bez możliwości zaznaczania wielu odpowiedzi.

Dobrze, że wszyscy dostaliśmy od Maćka i Damiana diagramy na pocztę, to przyszliśmy przygotowani na spotkanie 8 maja.

Opracowanie dwóch prezentacji  multimedialnych na temat spędzania wolnego czasu oraz nawyków żywieniowych uczniów z klas IV – VI

(na podstawie graficznie opracowanych wyników ankiet i wniosków)

Damian, Maciej, Helena, Ola z 6c oraz Ola z 5e

11-17 maja

Excel, PowerPoint

Jesteśmy zadowoleni z przygotowanej prezentacji, ustawiliśmy ciekawe przejścia slajdów, co podobało się uczniom.

Zebranie informacji na temat aktywnych form wypoczynku na terenie naszego miasta i okolic.

Kamila, Sandra,

11.03 – 09.04

Przeglądarka internetowa

Wiele się nauczyłyśmy wykonując to zadanie, bo przy okazji szukania aktywnych form wypoczynku znalazłyśmy mnóstwo atrakcji turystycznych w naszym powiecie. 

Opracowanie:

- prezentacji multimedialnych na temat aktywnych form wypoczynku na terenie naszego miasta,

- wykonanie i rozwieszenie plakatów promujących zdrowy styl życia – prawidłowe odżywianie się oraz aktywne sposoby spędzania wolnego czasu.

prezentacja: Kamila, Sandra,

plakaty – uczniowie z klasy 4b

10.04 – 17.05

PowerPoint, Paint

Uważamy naszą prezentację, za atrakcyjną. Pani nas pochwaliła za podawanie źródeł wykorzystanych materiałów.

Zachęcenie naszych kolegów i koleżanek  z klas IV – VI do zdrowego stylu życia, poprzez:

- przedstawienie czterech prezentacji obrazujących wyniki przeprowadzonych ankiet oraz pomiarów, jak również wnioski i porady dotyczące zdrowego stylu życia. Wykonane prezentacje będą udostępnione  na godzinach wychowawczych w poszczególnych klasach.

Damian, Maciej, Kamila, Sandra, Helena, Ola, wychowawcy poszczególnych klas oraz nauczyciele w-f

20-24 maja

PowerPoint

To zadanie było trudne, ponieważ nasi rówieśnicy nie potrafią powstrzymać się od uwag i zbędnych komentarzy. Większości się podobało, ale kilku uczniów nam przeszkadzało.

Po każdym występie byliśmy pewniejsi siebie i lepiej przygotowani.

Umieszczenie prezentacji na stronie szkoły w zakładkach: „dla uczniów” i „dla rodziców”

N. Suska

Po 24 maja

Strona szkoły

Byliśmy dumni, że nasze prezentacje będą na stronie szkoły oraz pomogą promować zdrowy wypoczynek.


Przejdź do góry