Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny dla uczniów klas IV – VI „MITOLOGICZNY – STAROŻYTNY KRĄG”-sprawozdanie z realizacji projektu

 

Od wielu lat znajomość mitologii greckiej i rzymskiej należy do kanonu kultury europejskiej. Pierwszy kontakt z mitami to opowiadania zamieszczone w  szkolnych podręcznikach, a następnie  „Mitologia” Jana Parandowskiego, nieco później „Iliada” i „Odyseja” Homera. Należy pamiętać, że starożytność jest cały czas obecna w naszej współczesnej kulturze: sztuce, tradycji i języku.

 

Projekt „Mitologiczny – starożytny krąg” miał na celu upowszechnienie wiedzy dotyczącej mitologii. Metoda projektu jest jedną z najatrakcyjniejszych metod nauczania. Jej podstawową zaletą jest możliwość realizacji nauczania holistycznego.

 

Przedsięwzięcie to pozwala nauczycielom realizować cele zmierzające do wszechstronnego rozwoju ucznia. Stwarza warunki do rozbudzenia wyobraźni dziecka, jego ekspresji werbalnej. Umożliwia doskonalenie umiejętności planowania i organizowania pracy, korzystania z różnych żródeł informacji. Bardzo ważnym aspektem tej metody jest to, że uczniowie widzą efekty swojej pracy i mogą konfrontować z osiągnięciami innych uczniów.

 

   W projekt zostali zaangażowani uczniowie klas IV – VI, nauczyciele języka plsiego i historii. Projekt trwał od 25.02.13r. – 28.05.2013r. 

 

Jego celem było:

 

  • wprowadzenie w tradycje kultury antycznej,
  • utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu mitologii greckiej,
  • budzenie wrażliwości na piękno kultury antycznej,
  • doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji na dany temat,
  • rozbudzenie wrażliwości literackiej oraz twórczej ekspresji,
  • budzenie postaw kreatywnych,
  • doskonalenie umiejętności pracy w zespole,
  • wdrażanie do konstruktywnej oceny pracy innych osób.

 

 

 

   Realizacja zaplanowanych działań projektu przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem podeszli do projektu.

 

Pierwszym etapem naszych działań było przeprowadzenie na języku polskim i historii cyklu lekcji zapoznających uczniów z treścią mitów, rolą jaką pełnią w naszej kulturze oraz przybliżających historę Grecji. Poznawali dawnych bogów, ich wierzenia, przyrodę i zabytki Hellady. Uczniowie samodzielnie przygotowywali krzyżówki, rebusy, zagadki, scenki ilustrujące sens wybranych związków frazeologicznych pochodzących z mitologii. Dodatkowo uczestnicy projektu mieli okazję brać udział w grach i zabawach edukacyjnych wykorzystując technologię informacyjno – komunikacyjną.

 

Następnie uczniowie pod nadzorem nauczycieli, według podanych instrukcji przygotowali prace na zadany temat. Sporządzili folder prezentujący wybraną postać mitologiczną, tworzyli komiksy na na podstawie wybranych mitów i wykonywali plakaty przedstawiające wizerunki bogów i ich atrybuty, drzewa genealogiczne bogów greckich.

 

Uczniowie wykazali się umiejętnością współdziałania w zespole. Potrafili twórczo podejść do zadania. Wykazali się niezwykłą pomysłowością i starannością w wykonaniu zadań oraz dużą wiedzą z zakresu mitologii greckiej, czego efektem były przepiękne, ciekawe prace. Dowiedli umiejętności sprawnego posługiwania się technologią informatyczną przy tworzeniu prezentacji multimedialnych. Prezentowali zabytki starożytnej Grecji, jej walory przyrodnicze i turystyczne.

 

    Jednym z elementów projektu były dionizje – dzień, w którym uczniowie przebierali się za bogów i boginie greckie. Mogliśmy na terenie szkoły spotkać bogów, boginie i herosów zamieszkujących Olimp. Ciekawe i pełne emocji autoprezentacje przeniosły nas na chwilę w starożytny świat.

 

    Jednym z  działań projektu było przeprowadzenie wewnątrzszkolnego konkursu wiedzy mitologicznej pt. „Turniej wiedzy o mitach”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów dotyczących historii Grecji, a w szczególności mitologii greckiej oraz wykazanie się znajomością treści poznanych mitów. Inną formę miał konkurs literacki pt. „Olimpijskie zmagania”, który polegał na zredagowaniu twórczego mitu o powstaniu drzew oraz konkurs historyczny pt. „Starożytność”.

 

    Prezentacja projektu „Mitologiczny – starożytny krąg” odbyła się 4 czerwca 2013r.  ucztą grecką pt. „Dzień na Olimpie”, w której uczestniczyli pani dyrektor Elżbieta Ugrynowicz, nauczyciele i rodzice. Jednym z punktów programu była inscenizacja pt. „Z wizytą na Olimpie”, której głównym celem było pokazanie w sposób humorystyczny zmartwień i codziennych radości wybranych bogów mitologicznych.

 

Uczniowie przedstawili efekty swojej pracy na tle muzyki greckiej. Wszyscy mogli podziwiać wystawę albumów, plakatów, drzew genealogicznych, obejrzeć prezentację multimedialną oraz skosztować „specjałów” kuchni greckiej przygotowanych przez uczniów.

 

Najprzyjemniejszym momentem  było wręczenie nagród zwycięzcom konkursów. Na koniec wszyscy uczestnicy projektu i zaproszeni goście pod kierunkiem pani Agnieszki Garszteckiej zatańczyli tradycyjny taniec grecki, Zorbę.

 

    Autorki projektu: Małgorzata Kłosowska, Iwona Modelska, Wiesława Śledzińska, Irena Tomala, Krystyna Gasińska – Szawłowska podziękowały nauczycielom, którzy pomogli w realizacji tej uroczystości, tj. pani Nina Suska, pan Mariusz Proszko i pani Agnieszka Garsztecka.

 

   Praca nad realizacją projektu dała uczniom wiele radości i satysfakcji. Mogli wykazać się zdolnościami literackimi, plastycznymi, techniką pięknego czytania i umiejętnościami wykorzystania narzędzi TIK. Publiczna prezentacja pokazała, że uczniowie potrafią rzetelnie i profesjonalnie zaprezentować efekty swojej pracy i zaciekawić publiczność.

 

Poznanie kultury i historii Grecji w oparciu o mity, pozwoliło uświadomić uczniom, że każdy naród posiada własną kulturę, historię świadczącą  o jego odrębności, a jednocześnie, że kultury europejskie wzajemnie przenikają się i nie da się tego nie zauważyć.

 

Opracowała: Małgorzata Kłosowska

 Galeria zdjęć:

 
        


Przejdź do góry