Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

" OCHRONA PRZYRODY W GMINIE LWÓWEK ŚLĄSKI" - SPRAWOZDANIE

KARTA PROJEKTU

Szkoła:

Szkoła Podstawowa Nr 2 we Lwówku Śląskim

Temat projektu/ zakres tematyczny:

Ochrona przyrody w gminie Lwówek Śląski

Zespół projektowy:

Uczniowie klas IV-VI

Nauczyciel opiekun:

Beata Bednarska, Jolanta Marecka, Krzysztof Marecki

Problemy, które chcemy rozwiązać:

W jaki sposób dbamy o przyrodę?

 

Cele projektu
(czego chcemy się dowiedzieć? co chcemy osiągnąć?)

Kryteria do każdego z celów
(po czym poznamy, że cel został osiągnięty −kryteria)

Informacja zwrotna na temat realizacji celów
(wypełnia nauczyciel po zakończeniu projektu)

Dowiemy się, jakie są formy ochrony przyrody i które z nich

występują na terenie naszej gminy

-z różnych źródeł poszukamy informacji o sposobach ochrony przyrody i dokonamy spisu i opisu tych, które występują na naszym terenie

-wyniki naszych poszukiwań przedstawimy podczas podsumowania w formie wystawy (fotografie, albumy,

gazetka ścienna, prezentacja multimedialna)

++

Wykonaliście ogromną pracę poszukując odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony przyrody, jak również opracowując piękne albumy, gazetki, prezentację

Multimedialną

-

W wymienianych formach ochrony przyrody zabrakło informacji o obszarze chronionym Natura 2000.

Dowiemy się, jakie działania wpływają na poprawę stanu środowiska naturalnego

-na podstawie uzyskanych informacji, wykonamy plakaty zachęcające do działań proekologicznych, żeby

uświadomić odpowiedzialność każdego z nas za stan środowiska naturalnego

++

Plakaty zachęcają do dbałości o to, co nas otacza. Pokazują wręcz, co mamy robić, by poprawić stan środowiska naturalnego.

_

Należałoby zwrócić uwagę na staranniejsze wykonanie plakatów i błędy ortograficzne!

 

Harmonogram działań

 

Zadania/ działania

 

Uczniowie odpowiedzialni

Terminy realizacji

Nazwa narzędzia TIK
(wpisujemy tylko przy tych zadaniach, gdzie będą wykorzystywane)

Informacja o wykonaniu zadania
(np. z czego jesteśmy zadowoleni?

co byśmy zmienili następnym razem?
wpisują uczniowie po zakończeniu zadań)

Wyszukiwanie informacji o formach ochrony przyrody,

Zapoznanie sie z formami ochrony przyrody w naszej gminie,

Sporządzenie dokumentacji fotograficznej obiektów prawnie chronionych,

Przygotowanie prezentacji, wykonanie albumów                    i gazetek .

Wybrani uczniowie               z każdej grupy

25.02-4.03

4.03-11.03

 

11.03-18.03

 

18.03-12.04

Strony internetowe: Nadleśnictwa Lwówek Śląski, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,

Program graficzny Gimp

 

Program Microsoft Power Point

Udało nam się sprawnie zebrać potrzebne informacje,

Nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak dużo chronionych obiektów na naszym terenie się znajduje. Dobrze 

  nam się w grupie pracowało.

Wyszukiwanie informacji na temat działań proekologicznych i możliwości ich zastosowania w naszych lokalnych warunkach,

Wykonanie plakatów propagujących ekologiczny styl życia.

Wybrani uczniowie               z każdej grup

25.02-11.03

 

 

11.03-12.04

Strony internetowe: Nadleśnictwa Lwówek Śląski, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,

Program graficzny Paint

Każdy z nas może pomóc środowisku-to przekazaliśmy

w naszych pracach.

Prezentacja wyników prac poszczególnych grup

Wszystkie grupy

15.04-22.04

 

Ze względu na to, że większość projektów kończyła się

w tym samym czasie mieliśmy problemy z pokazaniem

wyników naszej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przejdź do góry