Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PROJEKT EDUKACYJNY "SZKOLNY OŚRODEK BADAŃ"

PROJEKT EDUKACYJNY Z MATEMATYKI W KLASACH 4 – 6

rok szkolny 2012/2013

SZKOLNY OŚRODEK BADAŃ

czyli zbieramy, porządkujemy i prezentujemy dane.

 

opiekunowie projektu: K. Bieliński, D. Kobiałka, R. Rosicka, N. Suska, M. Pawłowicz

 

CELE PROJEKTU:

  1. Zapoznanie ze sposobem zbierania i przedstawiania danych.
  2. Wykonywanie obliczeń procentowych.
  3. Analizowanie danych przedstawionych za pomocą tabel, wykresów i diagramów.
  4. Formułowanie właściwych wniosków.

Cele szczegółowe:

Z zakresu edukacji czytelniczej

Z zakresu edukacji prozdrowotnej

Uczeń potrafi:

-  zebrać dane w oparciu o wyniki ankiet,

-  przedstawić dane za pomocą tabel i wykresów,

-  sporządzić w oparciu o program komputerowy diagram procentowy,

-  analizować dane przedstawione w tabeli i na wykresie, odpowiadać na pytania z nimi związane.

Uczeń:

-  rozumie potrzebę właściwej organizacji czasu wolnego człowieka,

-  zna i docenia rolę aktywnego wypoczynku.

-  rozumie potrzebę właściwego odżywiania,

-  zna zasady zdrowego odżywiania i docenia rolę poszczególnych składników pożywienia .

 

ZADANIA DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP:

GRUPA I:

Wskaźnik BMI uczniów naszej szkoły( zbieranie i prezentacja danych na podstawie informacji otrzymanych w gabinecie pielęgniarki szkolnej).

GRUPA II:

 

Formy spędzania czasu wolnego ( zbieranie i prezentacja danych na podstawie przeprowadzonych ankiet ).

GRUPA III:

Nawyki żywieniowe uczniów klas 4 – 6 ( zbieranie i prezentacja danych na podstawie przeprowadzonych ankiet )

 
Harmonogram działań – projekt edukacyjny z matematyki 2012/2013

 

Szczegółowy terminarz działań – projekt edukacyjny z matematyki 2012/2013

 

 

L.p.

Działania

Terminy

Odpowiedzialny

1.

Dokonanie wyboru tematu projektu:

 SZKOLNY OŚRODEK BADAŃ

do 22.02

uczniowie z pomocą nauczycieli

2.

Powołanie 3 zespołów kilkuosobowych z poszczególnych klas oraz przydzielenie zadań.

do 27.02

nauczyciele matematyki – opiekunowie realizowanego projektu

3.

Omówienie  z zespołami celów, scenariusza i szczegółowego harmonogramu działań projektowych, omówienie wzorów dokumentów i kryteriów oceniania projektu oraz jego prezentacji.

do 04.03

nauczyciele matematyki – opiekunowie realizowanego projektu

4.

Gromadzenie danych przez poszczególne zespoły

do 15.03

uczniowie pod kierunkiem nauczycieli

5.

Porządkowanie danych i sporządzanie diagramów

do 20.03

uczniowie pod kierunkiem nauczycieli

6.

Opis diagramów i wnioski – określenie zależności

do 29.03

uczniowie pod kierunkiem nauczycieli

7.

Przygotowanie prezentacji przedstawiającej  wyniki badań

do 10.04

uczniowie pod kierunkiem nauczycieli

8.

Próbna prezentacja – samoocena projektu

19.04

uczniowie

9.

Prezentacja projektu

25.04

uczniowie

10.

Ewaluacja projektu.

do 30.04.2013r.

nauczyciele, uczniowie

11.

Sprawozdanie z realizacji projektu.

do 08.05.2013r.

opiekunowie projektu

 

 


Przejdź do góry