Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PROJEKT EDUKACYJNY „Kościół jako źródło wiary”

 

Cele projektu:

 

 • Poznanie historii kościołów Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim,
 • Wzbudzanie szacunku wobec wiary (Rok Wiary 2012- 2013),
 • Wzmacnianie więzi ze środowiskiem lokalnym,
 • Rozwijanie zdolności plastycznych,
 • Umiejętność współpracy w grupie.

 

Lp.

Harmonogram zadań

Termin

realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Ułożenie pytań do wywiadu z Księdzem Proboszczem Krzysztofem Kiełbowiczem oraz Ojcem Proboszczem Janem Szpytem:

 • Burza mózgów
 • Zredagowanie pytań do wywiadu

 

 

luty

Leokadia Gorlewska

Anna Urbańska

Bogusława Piechurska

Beata Hołyszewska

2.

Co wiem o historii kościołów?

 • Przeprowadzenie wywiadu
 • Notatki
 • Wykonanie zdjęć i nakręcenie krótkiego filmu
 • Kroniki, księgi parafialne, książki, czasopisma

luty/ marzec

Leokadia Gorlewska

Anna Urbańska

Bogusława Piechurska

Beata Hołyszewska

 

 

 

 

 

3.

Przybliżenie stylów architektonicznych budowli sakralnych w oparciu o kościoły lwóweckie (prezentacja multimedialna dla uczniów na stronie internetowej szkoły i u chętnych nauczycieli).

marzec

Beata Hołyszewska

4.

Wykonanie plansz z informacjami, ciekawostkami oraz zdjęciami dotyczącymi kościołów lwóweckich i prezentacja dla uczniów na tablicach w budynkach szkoły.

marzec

Leokadia Gorlewska

Anna Urbańska

Bogusława Piechurska

Beata Hołyszewska

 

5.

 

 

 

 

Ogłoszenie konkursu plastycznego dla klas I- VI na temat „Kościół jako źródło wzrastania w wierze” (Rok Wiary 2012- 2013); plakaty i strona internetowa szkoły.

 

marzec

 

 

 

 

Leokadia Gorlewska

Anna Urbańska

Bogusława Piechurska

Beata Hołyszewska

 

6.

Wyłonienie laureatów konkursu plastycznego i wykonanie wystawy prac plastycznych uczniów w kościołach oraz w galerii szkolnej dwójki.

 

 

kwiecień/

maj

Leokadia Gorlewska

Anna Urbańska

Bogusława Piechurska

Beata Hołyszewska

7.

Podsumowanie projektu:

 • Udział w konkursie plastycznym
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej z przebiegu projektu dla nauczycieli.

Zamieszczenie prezentacji na stronie internetowej szkoły dla szerszej publiczności

maj

Leokadia Gorlewska

Anna Urbańska

Bogusława Piechurska

Beata Hołyszewska

 

 

 

Odpowiedzialni:

 • Beata Hołyszewska
 • Leokadia Gorlewska
 • Anna Urbańska
 • Bogusława Piechurska

 


Przejdź do góry