Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 2387185
  • Do końca roku: 76 dni
  • Do wakacji: 251 dni
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkolaMAŁPAsp2lwowek.pl  (małpa-@)

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych od 18 stycznia 2021r. wracają do nauczania stacjonarnego.

 Organizacja zajęć w szkole

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), niezwłocznie o tym fakcie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun.  

6. W budynku C obowiązywać będą ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły i przed wyjściem ze szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

7. Sprzęty sportowe i programowe będą dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane.

8. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

10. Opieką świetlicową uczniowie klas I-III będą objęci w godzinach od 6:30 do 16:30.  Zajęcia świetlicowe będą odbywać się w świetlicy szkolnej w budynku C.

11. Biblioteka szkolna będzie otwarta w godzinach 9:15 – 14:00.

12. W sprawie obiadów należy kontaktować się z właścicielką firmy Ba-Gar p. Barbarą Kraśnicką.

Dyrektor Szkoły

Beata Bednarska