Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej. Konkretne daty i godziny przekazuje do wiadomości wychowawców klas.

2. Zwrot kompletów podręczników  odbywać się będzie:

- klasy I - III od 15 czerwca 2020r. na konsultacjach z wychowawcami;

- klasy IV – VIII od 19 czerwca 2020 r.

 

3. Na początku czerwca wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o zasadach i terminach zwrotów podręczników.

4. Wychowawca informuje uczniów/rodziców, że wszelkie zapytania o zwrot podręczników mogą wysyłać do nauczycieli bibliotekarzy przez dziennik elektroniczny.

5. Za zniszczone lub zagubione podręczniki rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji i przekazania jej do biblioteki szkolnej przed zakończeniem danego roku szkolnego.

6. Wychowawca przypomina uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą:

- zwrot podpisanych podręczników tylko w kompletach,

- w przypadku zgubienia lub zniszczenia podręcznika należy go odkupić we własnym zakresie,

- usunięcie foliowych okładek,

- usunięcie naklejek z podpisem,

- usuniecie zapisanych ołówkiem notatek,

- zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.

7.  Podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców danej klasy w ustalone przez dyrektora i nauczyciela bibliotekarza określone dni i godziny (w celu uniknięcia grupowania się osób).

8. Za zwrot podręczników danej klasy odpowiedzialny jest jej wychowawca.

9. Wychowawca w wyznaczonym terminie zobowiązany jest przyjść do szkoły
i nadzorować oddawanie podręczników przez uczniów swojej klasy, którzy zobowiązani są przynieść do szkoły komplet podręczników (bez okładek
i naklejek z podpisem).

10. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być
w maseczce i rękawiczkach oraz skorzystać z płynu dezynfekującego znajdującego się przy wejściu do szkoły.

11. Uczniowie/rodzice dokonujący zwrotu podręczników czekają w kolejce przed szkołą zachowując 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami
i wchodzą do szkoły pojedynczo.

12. W wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, pod nadzorem wychowawcy uczniowie oddają podręczniki i potwierdzają ich zwrot własnoręcznym podpisem (własnym długopisem) na przygotowanej przez nauczyciela bibliotekarza liście.  

13. Wychowawca po zebraniu podręczników od wszystkich uczniów powiadamia o tym fakcie nauczyciela bibliotekarza, który oznacza podręczniki datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie.

 


DATY I GODZINY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW  DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Miejsce zebrania podręczników: aula szkolna

 

III TYDZIEŃ 19.06

 

19 czerwca piątek klasa IV A godz. 9.00 – 10.00

19 czerwca piątek klasa V A godz. 10.00 – 11.00

19 czerwca piątek klasa V B godz. 11.00 – 12.00

19 czerwca piątek klasa V C godz. 12.00 – 13.00

 

IV TYDZIEŃ      22.06 – 26.06

22 czerwca poniedziałek klasa VI A godz. 9.00 – 10.00

22 czerwca poniedziałek klasa VI B godz. 10.00 – 11.00

22 czerwca poniedziałek klasa VI C godz. 11.00 – 12.00

22 czerwca poniedziałek klasa VI D godz. 12.00 – 13.00

 

23 czerwca wtorek klasa VII A godz. 9.00 – 10.00

23 czerwca wtorek klasa VII B godz. 10.00 – 11.00

23 czerwca wtorek klasa VII C godz. 11.00 – 12.00

 

24 czerwca środa klasa VIII A godz. 9.00 – 10.00

24 czerwca środa klasa VIII B godz. 10.00 – 11.00

 

W dniach od 15.06 – 26.06 wychowawcy klas I – III w bud. C zbierają od rodziców podręczniki w godzinach swoich konsultacji (termin ustala wychowawca klasy i podaje do wiadomości rodziców).

 


 

 Wykaz podręczników - może być pomocny czy kompletowaniu zestawu podręczników do oddania

GaleriaPrzejdź do góry