Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

NAKRĘĆMY INNYCH NA CZYTANIE

 Uczniowie klasy II c postanowili pokazać na cotygodniowych lekcjach godziny z ciekawą książką, że czytanie jest "fajne" i należy je czytać "dla siebie".

   Książka w życiu młodego czytelnika jest bardzo ważna. Dzięki niej czytelnik ma możność poznania otaczającej rzeczywistości, poszerzenia wiedzy o otaczającym świecie, uczy odróżnić dobro od zła, dostarcza bogactwa przeżyć wewnętrznych, kształtuje charaktery.

W ostatnich latach wiele mówi się o roli głośnego czytania dzieciom. Celem jego jest rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką, rozwijanie zainteresowań, sprawienie, by czytanie stawało się przyjemnością. Głośne czytanie uczy dzieci myślenia, rozwija ich wyobraźnię, ułatwia samodzielne czytanie, wzbogaca słownictwo, ułatwia poprawne pisanie, a przede wszystkim daje kontakty z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu oraz wzmacnia więzi między dorosłymi a dziećmi. Zapobiega również uzależnieniu się od telewizji, komputera wyrabiając nawyk czytania na całe życie.

      Pierwszą osobą, która czytała nam swoją ulubioną książkę pt. "Książka ,przecinek i kropka" Natalii Usenko była Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śl. pani Elżbieta Zienowicz. Dzieci zasiadły na dywanie i z wielkim spokojem poddały się słuchaniu czytanej książki.


Czytanie książki to nie tylko sam proces zapoznania się z jej treścią, ale również cała suma refleksji i przeżyć związanych z tym procesem. Siła oddziaływania książki polega na głębi tych najbardziej osobistych doznań.

        Bardzo dziękujemy pani Elżbiecie Zienowicz za piękną lekcję głośnego czytania.

M.Markulak

GaleriaPrzejdź do góry