Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Już po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w największej ekologicznej akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2014” .

„Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii”

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

 

Celem tegorocznej kampanii było zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego Polaka na środowisko przyrodnicze poprzez unikanie tworzenia odpadów i selektywną zbiórkę odpadów. Najpierw jednak należało uporządkować najbliższą okolicę.

 

W tym roku szkolnym uczniowie klas I - VI wraz z oddziałami przedszkolnymi pod opieką nauczycieli rozpoczęli akcję od godz. 9:00. Zaopatrzeni w rękawiczki i worki na śmieci wszyscy porządkowali teren, który został przydzielony, każdej klasie inny. Oczyściliśmy z odpadów  najbliższy rejon środowiska lokalnego oraz szkoły. Dokumentacją niech będą zdjęcia, wykonane podczas „spaceru po czyste środowisko lokalne”, ilustrujące wielką potrzebę dbałości o środowisko w którym żyjemy.. Zwracano również uwagę, aby podczas wycieczek, wyjazdów turystycznych, weekendowych zawsze pozostawiać odwiedzane miejsca w należytym porządku, a śmieci zabierać ze sobą.

Akcję zakończyliśmy na terenie szkoły, jedząc ciepły posiłek (smaczne kiełbaski). Każdy uczestnik otrzymał gadżet o tematyce ekologicznej w ramach działania Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

Patronat nad akcją objął Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ludwik Kaziów, zaś nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia czuwali pracownicy Straży Miejskiej w Lwówku Śląskim. Za ich pośrednictwem pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta niezwłocznie odebrali  100 worków (120-litrowych), co przełożyło się na ok. 800 kg śmieci.

 


 

„Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii”

 

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

 

 

 

GaleriaPrzejdź do góry