Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Wielka Liga Czytelników

1. Konkurs przebiega w czterech etapach: 

a) pierwszyszkolno-biblioteczny: indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;

b) drugi powiatowy: test drużynowy; 

c) trzeci półfinały wojewódzkie: test drużynowy;

d) czwartyfinał ogólnopolski: test drużynowy.

2. Etap pierwszy konkursu rozpoczyna się 6 listopada 2018 r. i trwa do 31 stycznia 2019 r. 

a) Celem pierwszego etapu jest wyłonienie po trzech uczestników etapu powiatowego w obu kategoriach wiekowych. 

b) Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie proponowanych przez organizatorów książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Lista książek jest dostępna
u wychowawcy klasy lub w bibliotece szkolnej.

c) Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki. (...)

e) Uczestnicy konkursu po formularze zgłaszają się do koordynatorów pierwszego etapu konkursu w szkole w kategorii 1-4 do p. Aleksandry Wrzesińskiej, a w kategorii 5-8 do p. Bogusławy Piechurskiej. 

f) Uczestnik konkursu wypełnia formularz do danej książki tylko raz i oddaje wypełniony test do p. A. Wrzesińskiej (uczniowie klas 1-4) lub p. Bogusławy Piechurskiej (klasy 5-8)

g) Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice powinni wspierać dzieci, pomagać, pełnić funkcję doradczą, nakierowywać je na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice uczniów kl. 2 – 8 nie mogą wypełniać testu za dziecko.  

Pliki do pobrania

GaleriaPrzejdź do góry