Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW - SPRAWOZDANIE

Nasza szkoła w okresie od 16 października 2017 do 20 kwietnia 2018 roku wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW.  Do wszystkich zadań przystąpiły  klasy I -VII tj. 467 uczniów. Za wykonanie wszystkich zadań nasza szkoła otrzymała certyfikat.

http://www.sp2lwowek.szkolnastrona.pl/container/certyfikaty/certyfikat%20SP2%20-%20szkola%20mlodych%20patriotow%202018.jpg?noc=1528228597

Zadanie 1.

Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

 W zajęciach brali udział uczniowie z wybranych klas I – III, wszystkich klas IV - VII oraz grupy ze świetlicy szkolnej. Zajęcia odbywały się na lekcjach wychowawczych oraz w świetlicy szkolnej.

W trakcie trwania zajęć uczniowie z zaangażowaniem wykonywali kolejne zadania. Kreatywnie podchodząc do tematu, szukali odpowiedzi na postawione w trakcie rozmów pytania. Konwersatoria przebiegały w miłej atmosferze wzajemnego szacunku i poszanowania prawa każdego do wygłoszenia własnej opinii.

Zadanie 2.

Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Konkurs plastyczny „Nasza Ojczyzna – Symbole Narodowe

 W listopadzie odbył się konkurs plastyczny Nasza Ojczyzna – Symbole Narodowe”. W konkursie brali udział wszyscy uczniowie z klas I – III.  Uczniowie mieli do wykonania plakat. Była to praca grupowa na określonym formacie i kolorze brystolu. Technika dowolna. Konkurs miał na celu przedstawienie symboli narodowych w różnej formie. Prace oceniła komisja, która przyznała nagrody i wyróżnienia. Każda klasa otrzymała dyplom. Wykonane plakaty ozdobiły salę podczas apelu z okazji Odzyskania Niepodległości.

 Zadanie 3.

Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

Zadanie konkursowe „Szkoła Młodych Patriotów”, polegające na przeprowadzeniu sondażu wśród uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców miejscowości przeprowadzono dwoma sposobami.

Dla uczniów klas IV – VII Szkoły Podstawowej nr 2 we Lwówku Śląskim przygotowano ankietę internetową, natomiast nauczycieli i mieszkańców miejscowości poproszono o udzielenie odpowiedzi na pytania, dotyczące tematu sondażu, którą utrwalono w formie filmu.

       

 Opracowanie wyników internetowej ankiety dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.

 

Celem ankiety było zebranie informacji dotyczących poczucia patriotyzmu wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Lwówku Śląskim.

Grupa ankietowanych uczniów wynosiła 127 osób z klas IV – VII. Uczniowie udzielali odpowiedzi na 8 pytań zamkniętych i 1 otwarte. W niektórych pytaniach można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Ankieta była anonimowa, wypełniano ją w szkole na zajęciach informatycznych.

Następnym działaniem było przeprowadzenie sondażu wśród nauczycieli i mieszkańców Lwówka Śląskiego.

 

Sondaż został zarejestrowany w postaci filmu. Czwórka uczniów z klasy IV i VI razem z dwiema nauczycielkami w ramach tego zadania nagrała film, w którym przeprowadzają sondaż na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

Uczniowie zadali respondentom trzy pytania:

 1. Co dla Pani/Pana oznacza patriotyzm?
 2. W jaki sposób dzisiaj można pokazać, że jest się patriotą?
 3. Czym dla Pani/Pana jest patriotyzm lokalny?
 • Najczęstsze odpowiedzi określające sposób rozumienia patriotyzmu to:
  miłość do ojczyzny i miejsca urodzenia, poprawne używanie jeżyka polskiego, poczucie więzi z narodem, szacunek dla symboli narodowych, pamięć o przodkach oraz bohaterach narodowych, poszanowanie polskich tradycji, obyczajów i kultury, tolerancja dla innych narodów.

 

 • Zdaniem ankietowanych postawa patriotyczna charakteryzuje się głównie: obchodzeniem świąt narodowych, kultywowaniem tradycji i obyczajów, znajomością historii kraju, wywieszaniem flagi państwowej, prawidłową postawą podczas śpiewania hymnu państwowego, wypełnianiem konstytucyjnych praw i obowiązków obywatelskich, dbaniem o środowisko, kupowaniem regionalnych produktów.

 

 • Patriotyzm lokalny ankietowani rozumieją jako: miłość do swojej małej ojczyzny, zainteresowanie przeszłością najbliższej okolicy, poczucie więzi z mieszkańcami miasta, dbanie o dobro środowiska i infrastruktury regionu, wspieranie lokalnych przedsiębiorstw, producentów, zespołów.

Z udzielonych odpowiedzi łatwo wysnuć wniosek, że patriotyczne postawy, jak i waga patriotyzmu lokalnego, nie są obcymi pojęciami dla mieszkańców miasta Lwówek Śląski. Każdy instynktownie rozumie idee patriotyzmu, stara się na swój sposób oddawać hołd ojczyźnie, poprzez dbanie o środowisko, tradycje i kulturę miejsca, które uważa za dom.

Wielu ankietowanych podkreślało potrzebę kształtowania patriotycznych uczuć u młodych osób, by z szacunkiem, miłością i tolerancją, świadomie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności oraz kraju.

Przeprowadzony sondaż wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców Lwówka Śląskiego potwierdził, że nasi respondenci cechują się wysokim poczuciem patriotyzmu.

Zadanie 4.

Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.

 W naszej szkole odbył się konkurs historyczny : Historia Polski a patriotyzm”. Pytania konkursowe obejmowały najważniejsze wydarzenia z historii Polski, podkreślające wielkie bohaterstwo rycerstwa i żołnierzy polskich na przestrzeni wieków.  Ważne bitwy i odważne decyzje władców doprowadzały do wzrostu znaczenia naszej ojczyzny w Europie. Nasi uczniowie wykazali się  bardzo dobrą znajomościom polskich symboli narodowych. Potrafili wybrać z ponad 1000-letniej historii naszego państwa wydarzenia , które były najważniejsze.  Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie wiedzieli, jak ważny jest patriotyzm w życiu naszego narodu dawniej i dziś. Wzięło w nim udział 35 uczniów klas IV – VII.

Zadanie 5.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.

Odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski klas I – III pod hasłem Kto Ty jesteś? Polak mały.

Konkurs miał na celu szerzenie wiedzy oraz postaw patriotycznych.  Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy – klasowy, w którym  wytypowano po  cztery osoby  najładniej przedstawiające  swoje wiersze.

Następnie odbył się etap szkolny, gdzie uczniowie recytowali  przygotowane przez siebie wiersze o tematyce patriotycznej.

Zadanie 6.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.

ZORGANIZOWANIE KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH „KOCHAMY CIĘ POLSKO”

 

W naszej szkole odbył się pierwszy Konkurs Pieśni  Patriotycznych „Kochamy Cię Polsko”.

Celem konkursu było:

 • wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,
 • przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,
 • kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych,
 • pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,
 • propagowanie obchodów świąt narodowych.

Udział w konkursie wzięło 28 uczniów  w tym:

 • 6 uczniów klas pierwszych,
 • 4 uczniów klas drugich,
 • 18 uczniów klas trzecich.

Uczniowie prezentowali swoje utwory w dwóch kategoriach: soliści i duety. Trzyosobowa komisja oceniała występy uczniów przyznając punkty od 1 do 3 według następujących kategorii:

 • znajomość tekstu piosenki.
 • interpretacja utworu.
 • umiejętności wokalne.
 • dykcja.
 • ogólne wrażenie artystyczne.

Widzowie i jurorzy byli pod dużym wrażeniem występów uczniów. Młodzi artyści wykazali się świetnym przygotowaniem i ogromną wrażliwością. Pięknie ubrani przy akompaniamencie pianina z dumą prezentowali na szkolnej scenie wybrane przez siebie utwory:

 1. „Pałacyk Michała”,
 2. „Pierwsza Brygada”,
 3. „Serce w plecaku”,
 4. „Piechota”,
 5. „Jak długo na Wawelu”,
 6. „Żeby Polska”.

Po burzliwych obradach jury podliczyło punkty i przyznało nagrody.

Wszyscy uczestnicy oprócz zasłużonych braw otrzymali pamiątkowe dyplomy
i słodkie co nieco.

 Zadanie 7:

Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

PRZYGOTOWANIE KODEKSU POSTAW PATRIOTYCZNYCH

 

Nad powstaniem Kodeksu Postaw Patriotycznych pracowali uczniowie każdej klasy, których zadaniem było ustalenie jednej wybranej postawy patriotycznej. Podczas tego zadania uczniowie wykazali się dużą znajomością zachowań jakimi powinien charakteryzować się prawdziwy patriota. Bardzo często klasy przygotowały więcej niż jedną propozycję właściwej postawy patriotycznej. Efektem wspólnej pracy jest Kodeks Postaw Patriotycznych Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim.

 

KODEKS POSTAW PATRIOTYCZNYCH

PRAWDZIWY PATRIOTA POWINIEN:

 •      ZNAĆ I SZANOWAĆ SYMBOLE NARODOWE
 •      BYĆ DUMNY ZE SWOJEJ OJCZYZNY
 •      ZNAĆ I BEZBŁĘDNIE ŚPIEWAĆ HYMN PAŃSTWOWY
 •      DBAĆ O PIĘKNO KAŻDEGO MIEJSCA W NASZEJ POLSCE
 •      PIELĘGNOWAĆ TRADYCJE I OBYCZAJE POLSKI
 •      KIBICOWAĆ POLSKIM SPORTOWCOM
 •      DBAĆ O POLSKIE ZABYTKI
 •      MÓWIĆ POPRAWNYM JĘZYKIEM POLSKIM POZBAWIONYM WULGARYZMÓW
 •      BYĆ ODWAŻNY, CHRONIĆ OJCZYZNĘ PRZED ZAGROŻENIEM
 •      UROCZYŚCIE OBCHODZIĆ ŚWIĘTA PAŃSTWOWE
 •      ŻYĆ I MIESZKAĆ W SWOIM KRAJU
 •      ZNAĆ HISTORIĘ POLSKI
 •      KUPOWAĆ POLSKIE PRODUKTY
 •      KOCHAĆ SWOJĄ OJCZYZNĘ
 •      WYWIESZAĆ FLAGĘ PODCZAS ŚWIĄT NARODOWYCH
 •      ŚPIEWAĆ HYMN PODCZAS ZAWODÓW SPORTOWYCH
 •      SZANOWAĆ INNYCH LUDZI
 •      DBAĆ O ŚRODOWISKO

Zadanie 8

Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych.

      Ojczyzna to nasze korzenie, od których nie można się odciąć, bo wtedy traci się tożsamość. W ramach kolejnego zadania wśród uczniów klas IV-VII został ogłoszony konkurs literacki na pracę pisemną pt. ”Moja mała ojczyzna”, w której mieli udowodnić, że nie tylko Polska, ale ich miasto – Lwówek Śląski oraz okolice jest „małą ojczyzną” .Piszący mieli do wyboru dowolną formę wypowiedzi pisemnej. W rozstrzygniętym  konkursie wzięło udział 22 młodych autorów. Jury spośród nich wyłoniło  czworo zwycięzców oraz jedną pracę wyróżniono. Uczniowie przedstawili najciekawsze wizje swojej małej ojczyzny – Lwówka Śląskiego  i okolic oraz patriotyzmu lokalnego. Prace laureatów zawisły na tablicy umieszczonej na szkolnym korytarzu na I piętrze.

 Gratulujemy wszystkim prozaikom!

     Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i  nauczycielom zaangażowanym w zadania konkursowe. To właśnie dzięki wspólnej pracy szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła Młodych Patriotów".

 

w zespole pracowały:

1.Aleksandra Wrzesińska

2.Ewa Siwka

3.Bogusława Piechurska

4.Lilla Mikłaszewska

5.Małgorzata Kulanica

6.Barbara Łankowska

7.Małgorzata Kłosowska

8.Krystyna Gasińska- Szawłowska

9.Irena Tomala

   

 koordynator konkursu     Marzena Markulak    

GaleriaPrzejdź do góry