Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Współzawodnictwo sportowe szkół Dolnego Śląska w roku szkolnym 2017/2018

Dnia 30 sierpnia br. na posiedzeniu Zarządu Szkolnego Związku Sportowego "Dolny Śląsk" we Wrocławiu zatwierdzono wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół i Powiatów Dolnego Śląska w roku szkolnym 2017/2018. Do klasyfikacji szkół zaliczanych było 10 najlepszych wyników osiągniętych przez reprezentacje danej szkoły na zawodach od szczebla gminnego do finału dolnośląskiego.

We współzawodnictwie na najlepszy powiat brane były pod uwagę wszystkie wyniki osiągnięte przez szkoły danego powiatu w zawodach od szczebla ponadpowiatowego. Natomiast we współzawodnictwie na najbardziej usportowiony powiat sumowane były wszystkie wyniki osiągnięte przez szkoły powiatu w zawodach już od szczebla gminy, a wynik dzielony był przez ilość uczniów w szkołach danego powiatu.

Gratulacje dla wszystkich szkół, które znalazły się w tym zestawieniu i tym, które zajęły czołowe miejsca, ale i tym, którzy choć raz wzięli udział w naszych imprezach sportowych. Tych ostatnich namawiamy do zintensyfikowania swojego udziału w roku szkolnym 2018/2019.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do udziału prawie 130.000 młodych dolnoślązaków w imprezach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy (ponad 100.000 w zawodach na szczeblu gminy/powiatu i prawie 30.000 na szczeblu ponadpowiatowym.

Oficjalne ogłoszenie wyników Współzawodnictwa połączone z wręczeniem nagród 10 najlepszym szkołom w każdej kategorii tradycyjnie podczas Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019  na Dolnym Śląsku, które odbędzie się 10 października 2018 roku           w Olszynie (koło Lubania).

Klasyfikacja szkół Powiatu Lwóweckiego:

Igrzyska Dzieci Szkolnej (554 szkoły startujące we współzawodnictwie) – klasy I-VI

3 miejsce         SP 2 Lwówek Śląski              1270pkt

63 miejsce       SP Mirsk                                859pkt

93 miejsce       SP Wleń                                 804pkt

107 miejsce     SP 3 Lwówek Śląski              785pkt

116 miejsce     SP 1 Gryfów Śląski               775pkt

155 miejsce     SP Rząsiny                             736pkt

178 miejsce     SP Płóczki Górne                   723pkt

199 miejsce     SP Niwnice                            715pkt

392 miejsce     SP 1 Lwówek Śląski              304pkt

414 miejsce     SP Rębiszów                          280pkt

416 miejsce     SP Lubomierz                        276pkt

426 miejsce     SP Giebułtów                         240pkt

462 miejsce     SP Ubocze                             198pkt

464 miejsce     SP Pławna                              195pkt

 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej (496 szkół startujących we współzawodnictwie) – klasy VII-VIII i III Gimnazjum

4 miejsce         SP 1 Lwówek Śląski              1340pkt

72 miejsce       SP Mirsk                                807pkt

94 miejsce       GIM Gryfów Śląski               783pkt

123 miejsce     SP 2 Lwówek Śląski              744pkt

143 miejsce     SP 1 Gryfów Śląski               723pkt

156 miejsce     GIM Wleń                              694pkt

302 miejsce     GIM Lubomierz                     281pkt

325 miejsce     SP 3 Lwówek Śląski              232pkt

353 miejsce     SP Rząsiny                             208pkt

414 miejsce     SP Pławna                              134pkt

415 miejsce     SP Giebułtów                         134pkt

420 miejsce     SP Ubocze                             132pkt

470 miejsce     ZSOW Lwówek Śląski          71pkt

482 miejsce     Niep. GIM Lwówek Śląski    68pkt

483 miejsce     Pry. GIM Lwówek Śląski      68pkt

 

Licealiada Młodzieży Szkolnej (187 szkół startujących we współzawodnictwie) – szkoły ponadgimnazjalne

42 miejsce       ZSE-T Rakowice Wielkie      870pkt

56 miejsce       ZSL-G Mirsk                         829pkt

73 miejsce       ZSOiZ Lwówek Śląski          781pkt

106 miejsce     ZS Lubomierz                        720pkt

134 miejsce     ZSOiZ Gryfów Śląski             525pkt

 

Współzawodnictwo Sportowe Powiatów w roku szkolnym 2017/2018

(30 powiatów) – 13 miejsce Powiat Lwówecki

 

Współczynnik Usportowienia Powiatów w roku szkolnym 2017/2018

(30 powiatów) – 3 miejsce Powiat Lwówecki

  

G. Połaczewski

GaleriaPrzejdź do góry