Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

OGŁASZAMY XIV POWIATOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DEKORACJE ŚWIĄTECZNE Z MASY SOLNEJ „Anielskie Święta”

   Drodzy nauczyciele i uczniowie.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych powiatu lwóweckiego do wzięcia udziału w czternastej już edycjiPowiatowego Konkursu Twórczości Plastycznej

„Dekoracje świąteczne z masy solnej – Anielskie Święta”


Konkurs ten ożywia tradycje starej sztuki ludowej, kiedy to choinkę ozdabiano zabawkami z ciasta chlebowego, a przed zniszczeniem dodawano do ciasta duże ilości soli. Obecnie materiał ten, choć kruchy i nietrwały, jest najbardziej dostępną techniką dla wszystkich uczniów. Dowodem ogromnej kreatywności uczestników jest ilość prac, która co roku napływa do naszej szkoły.

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia dla wielu z Nas stają się okresem magicznym, tak bardzo odmiennym od pozostałych miesięcy w roku. Wszystko wydaje się niecodzienne, tak bardzo inne... Dlatego w tym roku proponujemy, aby motywem przewodnim stały się Anielskie Święta.

Życzymy wszystkim wspaniałych pomysłów i czekamy na fantastyczne prace, przepełnione niezwykłością świąt Bożego Narodzenia.

Serdecznie zapraszamy

ORGANIZATORZY

 

 


R E G U L A M I N

XIV POWIATOWEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

„DEKORACJE ŚWIĄTECZNE Z MASY SOLNEJ-

ANIELSKIE ŚWIĘTA”

 LWÓWEK ŚLĄSKI 2019

 §1

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu lwóweckiego.

§2

Przedmiotem  konkursu   jest  wykonanie  pracy  indywidualnej  z  masy  solnej

z   motywem   świątecznym kultywującym polskie tradycje narodowe   w  formie  rzeźby   lub   płaskorzeźby.   Dopuszcza  się wykorzystanie różnych materiałów (np. koraliki, brokaty, materiały przyrodnicze itp.) Prace wykonane w innych technikach nie będą  uwzględniane.

  • Masa solna do wyrobu prostych modeli:

              200g mąki, 200g soli, 125g wody

  • Ścisła masa solna do wyrobu dużych modeli:

              200g mąki,  400g soli, 125g wody

          SUSZENIE: Na każde pół centymetra grubości modelu liczy się godzinę w temperaturze 75º C.

§3

W konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej wystawione.

 

§4

Każda szkoła przeprowadza eliminacje we własnym zakresie w dwóch kategoriach wiekowych 7-10 lat i 11-14 lat. Szkoły liczące 1-2 oddziały danego poziomu, do etapu  powiatowego przesyłają tylko 10 wytypowanych prac (po 5 z każdej kategorii). Szkoły liczące 3 i więcej oddziałów danego poziomu, mogą przesłać 20 wytypowanych prac (po 10 z każdej kategorii). Większa liczba prac nie będzie brana pod uwagę.

§5

Komisja szkolna zobowiązana jest do wybrania prac wykonanych samodzielnie przez dzieci.

§6

Wykonane prace powinny być co najmniej wielkości dużej bombki choinkowej. Mniejsze prace nie będą brane pod uwagę.

 

§7

Każda praca powinna być podpisana pismem drukowanym od spodu wg. wzoru: imię i nazwisko, szkoła, miejscowość, kategoria wiekowa. Prace oceniane będą przez niezależną komisję.

 

 

 

§8

Szkoła dostarcza w kopercie kartę zgłoszenia i zgody rodziców (prawnych opiekunów dzieci) na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych uczestników razem z pracami dzieci.

 

§9

Uczniowie biorący udział w konkursie powinni być ubezpieczeni przez jednostkę zgłaszającą uczniów do udziału w konkursie/ szkołę, rodziców, opiekunów/.

 

§10

Prace, kartę zgłoszenia oraz zgody rodziców (opiekunów) należy dostarczyć w terminie do 28 listopada 2019 r. do godz. 15.00, do Szkoły Podstawowej nr 2 we Lwówku Śl. budynek A biblioteka. Prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem.

§11

Powołane przez organizatorów jury, dokona oceny prac biorąc pod uwagę wartości artystyczne, pomysłowość, oryginalność  i  samodzielność wykonania.

 

§12

Dostarczone prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu oraz pozostaną własnością organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac, które będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz publikowania danych osobowych wraz z wizerunkiem uczestnika konkursu. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki regulaminu.

 

§13

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2019 r. w Szkole  Podstawowej  nr 2 we Lwówku Śląskim. O godzinie imprezy  organizator  powiadomi telefonicznie. Na otwarcie wystawy  zapraszamy  autorów prac  wraz z opiekunami.

§14

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe i książkowe ufundowane przez organizatorów konkursu oraz sponsorów.

 

§15

Wystawa pokonkursowa będzie miała miejsce w Kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwówku Śląskim. O terminie otwarcia wystawy powiadomimy w  późniejszym czasie.

 

                                                                         O R G A N I Z A T O R Z Y

                                                                 Szkoła Podstawowa nr 2

                                                                    Al. Wojska Polskiego 1A

                                                     tel. 75 7824659

                                                                         www.sp2lwowek.szkolnastrona.pl

 


Regulamin i karta zgłoszenia - kliknj tutaj

GaleriaPrzejdź do góry