Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 2281160
  • Do końca roku: 303 dni
  • Do wakacji: 114 dni
 • Kontakt

  75 782 46 59

  szkola@sp2lwowek.pl 

  ePUAP

  /SP2-LwowekSl/SkrytkaESP

   

Marcel Mendocha laureatem Finału Ogólnopolskiego Konkursu Geologicznego

   W dwudziestej  edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno - Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze  wczoraj, dziś i jutro” wzięło udział ponad 4700 uczniów z całej Polski. Wśród nich Marcel Mendocha  uczeń  Szkoły Podstawowej nr 2 we Lwówku Śl.

    Konkurs przebiegał w trzech etapach. W pierwszym należało napisać pracę naukową  na jeden z  tematów dotyczących hasła przewodniego Konkursu. W tym roku była to „Potęga żywiołów Ziemi”. Autorzy najlepszych prac zakwalifikowali się do II etapu, obejmującego swym zasięgiem regiony kilku województw. Na tym etapie uczestnicy pisali testy wiedzy  geologicznej oraz rozpoznawali skały, minerały i skamieniałości. Laureaci pierwszych miejsc – 7  osób z całej Polski – zostali nagrodzeni trzydniową wycieczką do Warszawy. W ostatnim dniu wycieczki odbył się  finał ogólnopolski Konkursu. Marcel osiągnął rewelacyjne wyniki na każdym z etapów. Jego praca pisemna została uznana za najlepszą spośród 120 prac przesłanych na Konkurs z województw dolnośląskiego i wielkopolskiego – otrzymał za nią wyróżnienie specjalne od Polskiego Towarzystwa Geologicznego. W półfinale konkursu wiedzy obejmującym woj. dolnośląskie  i wielkopolskie zajął I miejsce, dzięki temu znalazł się wśród siedmiu finalistów z całej Polski. Zdobył nagrodę główną – wycieczkę do Warszawy.  31 maja 2019 roku w Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie odbył się turniej finałowy, w którym Marcel zajął III miejsce i zdobył tytuł laureata na etapie ogólnopolskim w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych.

    O randze Konkursu świadczy fakt, iż laureaci trzech pierwszych miejsc ze szkół ponadgimnazjalnych  otrzymują indeksy wydziału geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego. Patronat nad Konkursem sprawują Główny Geolog Kraju, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Nauk Geologicznych oraz Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas przygotowań do Konkursu trudno szukać wiedzy w podręcznikach szkolnych, ponieważ  jego zakres wykracza poza podstawy programowe szkół podstawowych i średnich. Uczniowie muszą uczyć się z podręczników uniwersyteckich dotyczących geografii, geologii ogólnej i dynamicznej, mineralogii i petrografii. Muszą wykazać się wiedzą z geografii, geologii, procesów ewolucji i dziejów Ziemi,  oraz z obszaru dotyczącego hasła przewodniego – w tym roku - „Żywioły Ziemi”. Z kolei w jury etapu finałowego zasiadają profesorowie obu wspomnianych Uniwersytetów.

      Marcel musiał wykazać się swoją wiedzą zdobywaną z pasją, korzystając z pomocy swojego nauczyciela geografii – Krzysztofa Mareckiego. Reprezentował nie tylko Szkołę Podstawową nr 2, również miasto Lwówek Śląski i Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego. O zdobyciu tytułu laureata marzył już od dawna. W ubiegłym roku był również finalistą ogólnopolskim i zdobywcą I miejsca na etapie wojewódzkim. W tym roku spełniło się  jego marzenie o ścisłej czołówce. Jest jeszcze kolejne – zdobycie w przyszłości, w szkole średniej indeksu wydziału geologii. Nad tym będzie pracował przez najbliższe lata.

Opiekun: Krzysztof  Marecki