Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Konkurs geologiczno – środowiskowy

Marcel Mendocha, uczeń klasy 7a został laureatem półfinału regionalnego XIX Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Tajemnice karbońskich lasów” 2018. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o naszym dziedzictwie naturalnym, konieczności i możliwościach jego ochrony.

Konkurs ukierunkowany jest na zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, a w szczególności na uświadomienie osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za jego stan.

Marcel znalazł się wśród 6 najlepszych spośród kilkuset uczniów biorących udział w konkursie dla regionu województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego. 25 maja 2018 roku weźmie udział w rozgrywce o jedno miejsce w finale ogólnopolskim. Będzie rozwiązywał test obejmujący zagadnienia z geografii fizycznej ogólnej i zagadnienia związane z hasłem konkursu oraz oznaczał okazy skał i minerałów. Wielkie gratulacje!

Opiekun: Krzysztof Marecki

GaleriaPrzejdź do góry