Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Sprawozdanie z konwersatoriów na temat „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”

Konwersatoria odbyły się na przełomie marca i kwietnia. W zajęciach brali udział uczniowie z wybranych klas I – III, wszystkich klas IV - VII oraz grupy ze świetlicy szkolnej. Zajęcia odbywały się na lekcjach wychowawczych oraz w świetlicy szkolnej.

Podczas zajęć z młodszymi klasami nauczyciele starali się przede wszystkim wyjaśnić idee patriotyzmu, pomóc uczniom uświadomić sobie i zrozumieć jego istotę oraz wiążące się z tym działania. Klasy I - III z zaciekawieniem uczestniczyły w zajęciach na temat patriotyzmu. Do dyspozycji miały tablicę interaktywną. Dzięki niej nauczyciele zaprezentowali dzieciom symbole narodowe – hymn, godło oraz flagę. Uczniowie zauważyli, że każde państwo posiada własne symbole narodowe. Posługując się mapą, określili położenie Polski w Europie oraz region, w którym mieszkają – Dolny Śląsk i powiat lwówecki.

Ułatwiło to zapoznanie się oraz zrozumienie pojęć mała i duża ojczyzna. Dzieci wymieniały znane im zabytki z terenów Dolnego Śląska, jak np. Zamek Chojnik. Zapaleni podróżnicy podkreślali piękno polskich gór i lasów. Duże zainteresowanie wzbudziły wymieniane przez nauczycieli legendy o okolicy Lwówka Śląskiego, założeniu Państwa Polskiego. Pomogło to zrozumieć uczniom pojęcie przynależności do narodu i ojczyzny. Nauczyciele przedstawili im definicję patriotyzmu i patrioty. Uczniowie wspólnie zastanowili się nad pytaniem, co dla nich oznacza bycie patriotą. Wymieniali wiele możliwości okazywania patriotycznej postawy jak np.: wywieszanie flagi podczas ważnych uroczystości państwowych, dbanie o środowisko, znajomość hymnu państwowego, kibicowanie swoim ulubionym polskim sportowcom, udział w apelach szkolnych poświęconych świętom narodowym. Uczniowie doszli do wniosku, że patriotyzm należy rozumieć jako wielopłaszyznowe działania, dlatego każdy, nawet dziecko, może czuć się patriotą. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swojej wybranej postawy patriotycznej, wykonując pracę plastyczną dowolną techniką. Powstały również piękne wizerunki symboli narodowych. Na zakończenie zajęć uczestnicy konwersatoriów uroczyście odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci.


W konwersatoriach prowadzonych w starszych klasach uczestniczyli uczniowie klas IV - VII. Pomocą w rozważaniach nad patriotyzmem służyły dzieciom słowniki języka polskiego i encyklopedie, w których uczniowie wyszukiwali omawiane hasła. Nauczyciele zaznaczyli, że na przestrzeni lat zmienił się sposób postrzegania patriotyzmu i scharakteryzowali postawy, jakie można prezentować względem ojczyzny. Następnie uczniowie podzieleni na zespoły metodą „burzy mózgów” opracowali definicję patrioty i zachowań patriotycznych. Odpowiedzi zapisywano na kartkach brystolu. Wybrani uczniowie zaprezentowali wyniki pracy swoich grup. Współczesny patriota, zdaniem dzieci, to osoba, która szanuje swoją ojczyznę, zna jej historię i święta narodowe. Jednocześnie uczniowie podkreślili, że patriotą można być każdego dnia. Wymieniali znane sobie postawy patriotyczne, które same często prezentują. Na liście znalazła się m.in. potrzeba dbania o środowisko, tolerancyjna postawa, potrzeba dbania o kulturę wypowiedzi i zachowania, chęć kontynuowania polskich tradycji, płacenie podatków przez dorosłych, niezgoda na krzywdę drugiego człowieka czy zwierzęcia, poszanowanie prawa. Uczniowie wskazywali również na kupowanie polskich produktów i dbanie o pozytywny wizerunek Polski, podczas odbywania zagranicznych wycieczek.

 

W trakcie trwania zajęć uczniowie z zaangażowaniem wykonywali kolejne zadania. Kreatywnie podchodząc do tematu, szukali odpowiedzi na postawione w trakcie rozmów pytania. Konwersatoria przebiegały w miłej atmosferze wzajemnego szacunku i poszanowania prawa każdego do wygłoszenia własnej opinii.

Polecamy film:PATRIOTYZM LOKALNY

 

Koordynatorem zadania została p. Barbara Łankowska.

Podziękowania dla pani Małgorzaty Kulanica za ogromny wkład  i zaangarzowanie w realizację akcji.

GaleriaPrzejdź do góry