Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Oferta edukacyjna Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim:

Przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną Oddziałów Przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim.

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Oddziały przedszkolne w naszej szkole znajdują się w oddzielnym budynku (B). Sale są duże, przestronne, wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, odpowiednio dostosowane do potrzeb  i wieku dzieci. W oddziałach panuje przyjazna i rodzinna atmosfera. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim stażem pracy, która na bieżąco doskonali się zawodowo. Nauczyciele prowadzą zajęcia różnymi elementami metod pracy m.in. M. Montessori, M. Bogdanowicz, D. Dziamskiej, Knillów, Kniessów, Labana, B. Strauss, W.Sherborne i innych. Współpracują z wieloma instytucjami. Dodatkowym atutem szkoły są specjaliści: logopeda, psycholog, oligofrenopedagodzy oraz pedagog szkolny. Ponadto do pomocy nauczycielom i dzieciom w każdej grupie zatrudnione są panie (pracownicy obsługi). Do dyspozycji dzieci jest pielęgniarka szkolna oraz dentystka.

 

W ofercie edukacyjnej naszych oddziałów przedszkolnych, oprócz zajęć obowiązkowych proponujemy Państwa dzieciom bezpłatne zajęcia dodatkowe:

 • Język angielski
 • Religia
 • Rytmika
 • Zajęcia sensoplastyczne
 • Zajęcia sportowe
 • Terapia logopedyczna (indywidualna i grupowa)
 • Systematyczne zajęcia czytelnicze
 • Zajęcia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej, sali fitness, boisku Orlik, placu zabaw.
 • Zajęcia z zastosowaniem różnorodnych innowacji ( m.in. bum-bum rurki, tablica interaktywna)
 • Uczestnictwo w imprezach i uroczystościach klasowych i szkolnych, akademiach okolicznościowych, spotkaniach  z ciekawymi ludźmi, wycieczkach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Nasze dzieci mają możliwość uczestniczenia w warsztatach edukacyjnych, a także w zajęciach przyrodniczych z żywymi okazami. Organizujemy również spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wyjścia do biblioteki, na przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne.
 • W codziennej pracy z dziećmi staramy się propagować zdrowy styl życia poprzez udział w projektach: „Śniadanie daje moc”, „Czyste powietrze wokół nas”
 • Dbamy o bezpieczeństwo! Realizujemy projekt „Bezpieczne dziecko – bezpieczne przedszkole”.
 • Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejską Biblioteką Publiczną odwiedzamy również Nadleśnictwo, Straż Pożarną i Komendę Policji.
 • Pracujemy od 6.30 do 16.00 – lub w miarę potrzeb Rodziców
 • W naszej pracy stawiamy na współpracę z rodzicami oraz środowiskiem rodzinnym.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje z Państwa strony

Drodzy Rodzice zachęcamy Państwa do wyboru naszych oddziałów w SP2, ponieważ organizacja i metody pracy są spójne z metodami, które będą kontynuowane i rozszerzane przez nauczycieli w pierwszej klasie. Wdrażając dzieci do szkoły stwarzamy możliwość edukacji poprzez zabawę, nie zapominając o trosce i indywidualnym podejściu do każdego dziecka. Łączymy opiekę przedszkolną z obowiązkami szkolnymi, dzięki temu przejście z jednego etapu edukacyjnego na drugi jest dla dziecka łatwiejsze i mniej stresujące.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczą w ważnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły, przygotowują się do roli ucznia, obserwując swoich starszych kolegów, poznają miejsce, gdzie spędzą kolejne lata nauki.

Mamy nadzieję, że bogata i wszechstronna oferta, którą proponujemy Państwa dzieciom przekona wszystkich Rodziców, że warto rozpocząć edukację w oddziałach w naszej szkole.

 

ZAPRASZAMY

Zapraszamy w okresie rekrutacji do odwiedzin naszych oddziałów przedszkolnych – Drzwi Otwarte trwają u nas cały czas, nie mamy przed Państwem nic do ukrycia – przyjdźcie, zobaczcie, oceńcie sami – od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.30

GaleriaPrzejdź do góry